Till senaste kommentaren

Varför har en parkeringsplats byggts vid Skyttens väg

Hej! Vad är skälet till att en parkeringsplats anlags vid korsningen Skyttensväg/Skogsvägen?

Vem ska parkera där utan kostnad?

Villaägarna i området ska väl som i andra villaområden parkera på egen tomt.

Tacksam för en vettig förklaring!

Kommentarer

 • Hej Erik

  Tack för ditt inlägg. Vi har vidarebefordrat detta till Tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Nå? Kommer det något svar?
 • Hej Erik
  Vi har skickat påminnelse till Tekniska avdelningen.
  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Hej Erik
  Här kommer svar från Tekniska avdelningen ang. parkeringen vid Skyttens Väg.

  Dåvarande tekniska nämnden ansåg att det var nödvändigt med en parkeringsplats p.g.a. felparkerade bilar. Parkeringen är inte reserverad för någon utan kan användas av alla.
  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Men det måste väl ha fattats ett beslut om parkeringsplats? Var hittar jag det? Det enda som finns omnämnt i tekniska nämndens protokoll är ett parkeringsförbud på Skyttens väg 180618.
  Det är inte rimligt att anlägga kommunala gratisplatser på detta sätt, som enbart är till gagn för villaägare i närheten. Det spelar förstås ingen roll att parkeringen inte är reserverad, det är ju läget som fullständigt avslöjar att det rör sig om korruption.
  På andra gator, närmare centrum, finns det verkliga problem med felparkeringar. Varför finns det inga gratisparkeringar där? För jävligt att politiker kan komma undan med att sno våra skattepengar. 


  Skattebetalare
 • Hej

  Vi har vidarebefordrat detta till Tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Jag förväntar mig ett tydligt svar med hänvisning till legitima beslut.
  Sven
 • Hej Sven

  Vi har skickat påminnelse till Tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Men tekniska avdelningen har tydligen inte bemödat sig med att svara utan har istället skickat ut grävskopor till berörd plats. Kanske en utbyggnad av gratisparkeringen?
  Vi vill ha svar
 • Hej

  VI har igen skickat påminnelse till Tekniska avdelningen ang. svar på legitima beslut.

  Vill även informera om att det är IP Only som gräver där för fiber.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Hej

  Har nu kommit svar från Tekniska avdelningen angående underlaget till inrättande av parkeringen på Skyttens väg.
  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Tack, Anne-Li. Du är en klippa. 
  "Förslag och önskemål har inkommit om parkeringsplatser längs med skyttens väg".
  Exakt vem har kommit med dessa förslag och önskemål och på vilka grunder har tekniska nämnden beviljat dessa önskemål? Har man haft kommunens invånares bästa för ögonen då man fattat beslutet? I så fall, på vilket sätt? Kan vem som helst skicka in dylika önskemål och få dem beviljade? Det står ingenstans i beslutet om att det rör sig om en gratisparkering. Varför är inte parkeringen avgiftsbelagd, som alla andra gatuparkeringar? Har detta att göra med polisanmälan och avstängning av tjänstemän i tekniska nämnden? (även om avstängningen naturligtvis inte bara handlar om en parkerinsplats)
  Och till sist, varför har man ännu inte avgiftsbelagt parkeringen?
  Vi vill ha fler svar
 • Beslutet presenterades äntligen, men varför har parkeringsplatsen byggts och för vem/vilka. Eftersom svar på detta inte lämnats kvarstår frågorna. Jag vill gärna ta del av det förslag som lämnats och som hänvisas till. Jag vill också ta del av de tjänsteanteckningar som ska ha gjorts för att dokumentera "inkomna önskemål".

  Jag påminner om vad kommunalrådet sa i samband med oegentligheterna vid upphandlingen av Kungsängens nya torg.

   "-Det som nu uppdagats är ett brott mot det tydliga regelverk som omger upphandlingar. Vi kommer aldrig att acceptera att invånarnas förtroende för kommunen naggas i kanten av tvivelaktiga omständigheter. Det handlar ytterst om att alla skattebetalares pengar ska behandlas med respekt och komma till nytta för rätt ändamål, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande"
  Sten Lund
 • Hej, tack för era inlägg. Jag vidarebefordrar till ansvarig på Tekniska avdelningen och återkommer med ett svar.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Hej igen, här kommer svar från ansvarig på Tekniska avdelningen;

  Det var ett beslut som kom politiskt som vi skrev fram. Politikerna hade fått synpunkter och önskemål och ville ha ett ärende framskrivet, som sedan beslutades. Skyttens väg ingår inte i zonområden som innefattar beslutet för parkeringspaketet dvs att det i dagsläget inte är tänkt att avgiftsbelägga denna parkering. Detta har inget att göra med de polisanmälda tjänstepersonerna.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Mer och mer intressant. Så här skrev ni i ett svar den 27 september.
  "Dåvarande tekniska nämnden ansåg att det var nödvändigt med en parkeringsplats p.g.a. felparkerade bilar. Parkeringen är inte reserverad för någon utan kan användas av alla."

  I ett svar den 25 oktober säger ni att det kommit i "Förslag och synpunkter" som använts som underlag för att bygga parkeringsplatserna.

  Den 29 oktober var det "ett beslut som kom politiskt som vi skrev fram. Politikerna hade fått synpunkter och önskemål och ville ha ett ärende framskrivet, som sedan beslutades."

  Tre olika svar på en enkel fråga om en parkeringsplats som byggts i ett villaområde.

  Se till att ni på ett korrekt sätt uppger vem som beordrade bygget av av parkeringsplatsen och varför, behov etc, vem har lämnat synpunkter och på vad?. Med andra ord, fram med sanningen.

  Sten Lund
 • Hej, tack för ditt inlägg. Jag vidarebefordrar även detta till ansvarig på Tekniska avdelningen och återkommer med ett svar.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Hej, här kommer ett svar från ansvarig på Tekniska avdelningen:

  Allt är samma svar men skrivet på olika sätt. Politiker har fått förslag och önskemål bl a på grund av felparkerade bilar. Tekniska avdelningen skrev då fram en tjänsteskrivelse som sedan ledde till politiskt beslut.

  Ha' en fortsatt bra dag!

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Vilken fantastisk kommun. Ett grupp bilägare parkerar sina bilar fel och bums så beslutar politikerna att en parkeringsplats ska byggas där de kan parkera gratis.
  Sten Lund
 • Nu är parkeringsplatsen borta. Någon har grävt bort parkeringsplatsen under tiden som debatten pågått i detta forum. Hade inte tekniska avdelningen någon kunskap om detta? Parkeringsplatsen har funnits i ca ett halvt år och nu är den borta.

  Han tekniska avdelningen ingen som helst planering över sina egna aktiviteter. Här har man grävt bort 65 000 kr av skattebetalarnas pengar.

  Skäms på er! En vettig förklaring emotses.
  Sten Lund
 • Hej, tack för ditt inlägg. Jag kontaktar ansvarig på kommunens Tekniska avdelning och återkommer med svar här.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Hej igen, här kommer svar från ansvarig på kommunens Tekniska avdelning:

  Det är ett pågående arbete där, EON har schakttillstånd för att gräva ned elkablar och de kommer att återställa marken/parkeringen efteråt.

  Med vänlig hälsning,


  Birgitta Kontaktcenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.