Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Tungtrafik Pettersbergsvägen

Hej.
Vi är sedan två månader tillbaka nyinflyttade på Pettersbergsvägen. Vad vi har sett under dessa månader är ett oräkneligt antal lastbilar med släp fullastade med sten. Dessa kör genom ett bostadsområde som innehåller mängder med människor i varierande åldrar.
Jag undrar vilka handlingar ligger till grund för att detta får förekomma och finns det slutdatum för denna hemska trafik.

Kommentarer

 • Tja, Conny här.

  Kommunen har fått information om att de inte uppfyller sin kvot av dödade i trafiken; Upplands-Bro hade förra året 0 döda, detta stämmer inte överens med antal döda enligt rikets statistik. Kommunen försöker endast kompensera genom att köra trafik på Pettersbergsvägen och hoppas att "något" händer!

  Allt väl!

  Conny
 • Hej Björn

  Vår exploateringsavdelning sammanfattar exploateringen av området nedan:

  http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-byggprojekt/byggprojekt/norrboda-brunna-handels--och-verksamhetsomrade.html
  se dokumentet ”planbeskrivning” där framgår hur vilka förutsättningar och utredningar som gjorts i samband med planläggning.

  Alla detaljplaner beslutas av politiken, efter samråd och där allmänhet, myndigheter och andra intressenter får yttra sig om förslaget, sedan genomförs en granskning av hur yttranden tagits omhand och eventuell ombearbetning av förslaget.
  Alla yttranden dokumenteras och kommenteras.

  Hemsidan uppdateras löpande med tidsplan för färdigställande"


  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter
 • Det ger ändå inte svar på frågeställare Björns fråga om hur länge de tunga lastbilarna med stenkross ska fortsätta trafikera området.
 • Jag ser inget svar om hur länge stentrafiken kommer att hålla på. Ett slutdatum måste finnas, eftersom denna typ av trafik går genom ett bostadsområde.
  Insidencer som kan sluta med olyckor sker varje dag, är det något som Upplands-Bro kommun har kalkylerat med och isåfall vilken typ av olyckor är godtagbara.
  För tydligen får vi som bor här lära oss att det ska vara en kittlande känsla att korsa gatan.
 • Tja, Conny här.

  Vänligen se min kommentar ovan. Trafiken slutar så fort "något" hänt.

  Allt väl!

  Conny
 • Hej,
  Vi har tagit era synpunkter vidare till ansvarig avdelning.
  Pettersbergsvägen beräknas vara klar till sensommaren, trafiken från ABT-krossen har förnärvarande tillstånd till 30 nov 2018.
  Med vänlig hälsning
 • Borde det inte gå att styra lastbilarna till stenkrossen via nya anslutningen via mätarvägen? Men den planeringen som kommunen ansvarar för och alla andra vägfrågor sköts under all kritik. Börja med att bygga aktuella vägar som under byggtiden kan användas för byggtrafik och när projekten närmar sig inflyttning så färdigställer man allt och allt flyter på som det ska. Så svårt ska det väl inte vara.
 • Det är en gåta hur detta har skötts, med tanke på miljö, barn och övriga boende. Tydligen är det andra värden som styr i denna kommun.
  Opinionen mot detta projekt är för svag, svensk mentalitet tiger och lider.

 • Flyttade in på Pettersbergvägen i juni. Upplever 40-60 tonnare ifrån krossen (dragare med semitrailer) som kommer farande i 60 kmh ned för Pettersbergsvägen, så väl tidig morgon som eftermiddag. Vansinnigt!


Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.