Tryggheten i Bro.

Jag bor i Bro och känner mig rädd att gå ut efter det blivit mörkt
Och snart är det mörkt från fyratiden på dagen.
Ska det vara så? Jag tycker att vi rätt att känna oss Trygga!
I Bro har det blivit fler butiksrån under senaste året.
Blir man rånad vågar man inte anmäla det till polisen med risk
att bli misshandlad om man vittnar om vad som hänt!
Varför lades Natt vandrarna ner?

Kommentarer

 • Hej R Andersson,
  Här kommer svar från vår trygghetssamordnare:

  Beträffande de mörka platserna i Bro som skapar otrygghet så är det högst förståeligt.
  Vi har genomfört en inventering med tekniska avdelningen, polisen, boende mfl.
  Vi har på plats besiktat otrygga miljöer i mörkret och tagit fram en åtgärdsplan för varje plats som vi ansett utgöra en otrygg miljö. Det handlar om slyrensning, beskärning av träd, byte av belysning,
  lagning av armaturer mm.
  Åtgärdsplanen för varje enskild åtgärd finns redovisat i protokoll med angivit datum för respektive åtgärd.
  Dom flesta skall vara genomförda innan årsskiftet, så det borde märkas på utemiljön.
  Upplands-Bro hus gör motsvarande insatser för Bro centrum.
  Råby och Finnsta bostadsområden har under året satsat omfattande på en tryggare utemiljö.
  Runt Järnvägsstationerna i Kungsängen och Bro kommer SL/SJ att vidta åtgärder för att fräscha upp områdena och göra dem tryggare.

  Kan/vill man delta i nattvandringar, så kan man själv också med att bidra till tryggheten.
  Se gärna mer om trygghetsarbetet på kommunens hemsida på
  http://www.upplands-bro.se/kommun--politik/om-kommunen/kommunens-trygghetsarbete.html

  Linda Kontaktcenter
 • Under 2018 har det skett ett personrån i veckan i Bro
  Hur bra tycker ni att ni klarar uppgiften med att trygga kommunmedborgarna i BRO?

  Vad är er egen uppfattning när det gäller trygghet för invånarna i BRO

  Tycker ni att de insatser ni hitills har gjort har ökat tryggheten i BRO

  Enligt min uppfattning verkar det bli sämre och sämre.

  Sven-Åke Siden
 • Hej Sven-Åke,
  Jag har vidarebefordrat ditt mejl till vår säkerhetssamordnare och inväntar svar.
  Ha en fortsatt trevlig dag!
  Mvh,
  Jasmin Kontaktcenter
 • Hej Sven-Åke
  Jag har förståelse för den oro du känner med tanke på allt som händer i vårt närområde. Det är tråkigt nog inte unikt för Bro centrum, utan en negativ samhällsutveckling som vi ser på många håll runt om i vårt land. Självklart ska vi inte acceptera en sådan utveckling, utan göra vad vi kan för att vända trenden.
  Upplands-Bro kommun har trygghetsfrågorna högst upp på agendan, men det finns tyvärr inga snabba lösningar. Vi har inlett en rad olika satsningar för att öka tryggheten, både på kort och lång sikt, och i samverkan med en mängd olika aktörer: myndigheter, näringsidkare, föreningar och frivilliga. Det är en stor utmaning vi står inför och vi är medvetna om att det inte går att förändra samhällsutvecklingen över en natt. Samtidigt hyser vi gott hopp om att kommunen tillsammans med polis, civilsamhälle, näringsliv m.fl. ska kunna skapa förutsättningar för ett tryggt och säkert Upplands-Bro.
  Upplands-Bro kommun för en ständig dialog med Polisen i Norrort om att antalet poliser måste öka i kommunen. På Polisen är man väl medvetna om vårt krav på fler poliser, men i dagsläget saknar de resurser för att kunna uppfylla kravet.
  Vi hoppas att vi inom en snar framtid kan få en förstärkning av de lokala polisiära resurserna, men för att säkra tryggheten räcker det inte med fler poliser. Vi behöver breda satsningar och bland våra åtgärder kan nämnas grannstöd och grannsamverkan, nattvandringar, trygghetsvärdar, ungdomsstödjare, ökad vuxennärvaro utomhus och samarbete med Fryshuset och skolor för att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap och kriminalitet.
  Upplands-Bro kommun för en ständig dialog med Lokalpolisen och har, enligt ett särskilt medborgarlöfte, ingått en tvåårig samverkansöverenskommelse om gemensamma insatser i Bro och Kungsängen i särskilt markerade otrygga områden.
  På den här länken kan du läsa mer om kommunens trygghetsarbete:
  http://www.upplands-bro.se/trygghet
  Upplands-Bro kommun anser självklart att alla som bor i Bro ska kunna gå ut, sända barn till centrum och handla utan risk för att bli rånade. Men det är som sagt ingenting vi löser över en natt, utan ett långsiktigt arbete genom samverkan på bred front. Vårt mål är självklart att du och alla andra som bor och arbetar i Upplands-Bro kommun ska känna sig trygga.
  Tack Sven-Åke för ditt mail och hoppas att du är nöjd med detta svar.
  Med vänliga hälsningar.
  Mats
  Jasmin Kontaktcenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.