Trottoaren växthusvägen

Varför är det fortfarande P-skyltar På den nya trottoaren? Eller var det meningen att den skulle fortsätta vara parkering?

Kommentarer

 • Hej, tack för ditt inlägg. Jag tar frågan vidare och återkommer med svar. Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Hej,
  Det är fortsatt parkering på platsen.
  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Varför får man parkera på trotoaren på Växthusvägen men inte anda vägar som t ex Plantvägen och Drivhusslingan? Finns det trotoarar avsedda till bilar?
 • Hej Julia

  Vi förmedlar din fråga vidare till vår tekniska avdelning och återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter
 • När kan vi förvanta oss ett svar på detta fråga?
 • Hej Julia

  Vi ber om ursäkt för uteblivet svar.
  Vår tekniska avdelning meddelar att på Växthusvägen har det inte funnits en trottoar, det
  man har gjort nu är att man gjort i ordning vägkanten med asfalt och gatsten där det tidigare var det endast fyllnadsmaterial.

  När det gäller dom andra nämnda gatorna så är det för dålig framkomlighet för parkering.
  Dessa vägar är för smala för att t ex snöröjning och sandsopning ska fungera.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • hej,
  växthusvägen är lika bred som andra vägar i området (t ex plantvägen) där parkering är förbjuden. Varför får man parkera bara på Växthusvägen?
  Enl tidigare information vi fått från kommunen är denna parkering tillfälligt tills vägen asfalteras.
 • hej igen,
  det verkar att ni tagit bort inlägget där "tekniska avdelning" tidigare förklarat situationen kring parkeringen och att växthusvägen får trottoar när den blir asfalterat.
  Kan ni besvära de 2 frågorna, tack?
  1. varför ändrar kommunen sin beslut ang parkeringen?
  2. vad är det så speciellt med växthusvägen där parkeringen är tillåtet? som jag sagt tidigare är vägen lika bred som de andra i området, men trottoaren kallas för "parkeringen" istället.
  mvh
  Julia
 • Hej Julia

  Vad gäller ändrat beslut tar vi frågan vidare till tekniska avdelningen för att få bakgrunden.
  Enligt samma avdelning är Växthusvägen 7,50m bred och Plantvägen 5,20 m bred samt med utfarter från alla tomter - detta är grund till varför det finns en föreskrift för parkering endast på Växthusvägen.

  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter
 • Hej igen

  Se svar från ansvarig:
  "Parkeringen var tillfällig under byggnadstiden, då det var en byggarbetsplats.
  Vid byggets avetablering och inflyttning togs det ett politiskt beslut på att det skulle bli en parkering på Växthusvägen."

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej, det stämmer inte att Vaxthusvägen är 7,5 bred - om man räknar bort “parkeringen” är den lika bred som drivhusslingan/plantvägen.
  Och Växthusvägen används som parkering av boende på flerbostadsvus - i jämförelse med villor där alla redan står på sina tomter. Dessutom är P skyltar felplacerade (för nära korsningar) och det är farligt för gående, cyklister och t o m bilister.
 • Hej igen,
  Kan tekniska avdelningen kommentera på mitt senaste inlägg?
  MVH
  Julia
 • Hej Julia

  Vi har förmedlat dina synpunkter vidare till tekniska avdelningen och återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • hej igen,

  Jag ser att ni redan tagit bort mitt andra inlägg där jag frågade om felplacerade P-skyltar på Växthusvägen, utan att ha fått något svar. Skyltar sitter fortfarande för nära korsningar som bryter mot trafikregler (då man inte får parkera närmre än 10 meter vid korsningen) och parkerade bilar skymmer sikt.
  Jag vill inte vänta till detta inlägg också tas bort och vill få svar på detta och tidigare fråga från tekniska avdelningen

  Tack
 • Hej Julia

  Tack för ditt inlägg.
  Vi tar dina synpunkter och frågor vidare till Tekniska avdelningen och återkommer med svar

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Hej igen

  Se svar från vår Trafikplanerare:
  "Den 7 mars 2017 beslutade tekniska nämnden att införa tidsbegränsad parkering på Växthusvägen och på Begoniaslingan efter synpunkter från de boende i området. Enligt den lokala trafikföreskriften är parkering tillåten på den östra sidan av Växthusvägen mellan Drivhusslingans södra och norra anslutningar.

  Att sätta vägmärken på befintliga belysningsstolpar är ett sätt att minimera stolpar på gatorna men självklart är förutsättningen att trafiksäkerheten och framkomligheten inte äventyras.

  Möjlighet till avvikelse från 3 kap. 53 § första stycket 2, ett fordon får inte stanna eller parkera i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanans ytterkant, finns i 10 kap. 16 trafikförordningen.

  Vi har nu sett över skyltarnas placering och har rättat till dem (vridit rätt m.m.) och vi har bedömt att där skylten sitter inom 10 metersgränsen försämrar inte framkomligheten eller trafiksäkerheten.

  Kan tilläggas att vi har fått synpunkter på Växthusvägens parkering av en annan boende i området och vi kommer att utreda närmare behovet och placeringen"

  Med vänlig hälsning  Anne-Li

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.