Trafik på Skyttens väg

Trots att Skyttens väg nu åter är avstängd för tung trafik kör det mycket tunga fordon här. Kanske har dom vant sig under 10 månaders fri körning?
En hel del bilar ignorerar också dom elektroniska hastighetsskyltar som fortfarande är uppsatta.
När kommer vi få farthinder i form av "slalombana" och/eller fartgupp på Skyttens väg? Detta skulle nog få den tunga trafiken att tänka till om vägen är så smart att köra.
Det är bråttom nu då vinter och snö snart är här!

Kommentarer

 • Hej,
  Kommunen meddelade inför omledningen av trafiken att alla borttagna farthinder, fartgupp, refuger, skyltar mm på Skyttens väg och Bygdegårdsvägen skulle återställas. Nu är det dags att se om kommunen håller vad dom lovar!

 • Hej Jan och Mats

  Tack för era inlägg.
  Era synpunkter är förmedlade till tekniska avdelningen.
  Farthinder skall återinstalleras precis som ni fått information om.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Det kommer inte att räcka med detta, nu har många vant sig vid att använda vägen, också förare av tunga fordon. Fartguppet som funnits påverkar bar farten i den översta delen av vägen. Så vi förväntar oss mer än bara återställning av det enda farthinder som fanns.
 • Hej,
  När kan vi förvänta oss att alla farthinder återställts?
  I år?

 • Hej!
  Återställningen kommer att ske under november månad.

  Med vänlig hälsning,
 • Idag såg vi att man börjat förberedelser för återställning av farthinder mm. längs Skyttens väg, tråkigt att man inte förstått att vi kommer behöva ytterligare minst ett fartgupp vid korsningen vid Ängsvägen. Det skulle säkert inte kosta så mycket mer om man varit lite framsynt och skapat ett nytt fartgupp samtidigt som det gamla återställts.
  Fortfarande så är det alldeles för mycket tung trafik på Skyttens väg.
 • Jag hittade precis ett dokument hos kommunen från 2017 där det finns förslag om nya asfaltgupp längs Skyttens väg, kan kommunen kommentera dessa planer?
  https://www.upplands-bro.se/download/18.64583ae15cabe5d390b9599/1498742625730/handlingar-tekniska-namnden-2017-03-27.pdf

 • Hej Jan, ursäkta dröjsmålet med vårt svar. Vi återkommer här med svar.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Har ni glömt bort denna tråd? Väntar på svar.
 • Hej Jan

  Vi väntar svar från projektansvarig och återkommer så fort vi kan.

  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter
 • Hej! Jag tycker det är mycket bra att man nu lite snabbare och enklare kan ta sig från Kungsängens c till påfarten till motorvägen åt Enköpingshållet genom att köra på Skyttens väg. Kan dock inte förstå varför man inte öppnar upp bussvägen i Grönadalen istället (Hjortronvägen) eller ännu bättre, skapar en ny motorvägspåfart från Kungsängens c som också leder mot Enköping. Då skulle man sannolikt slippa en hel del trafik inne bland villorna. Själv bor jag på Östervägen och här kan vi verkligen tala om mycket tung trafik som upptar körbanorna. Här har vi dessutom närheten till skola och dagis och alla  små barn och stressade föräldrar som ska ta sig fram som är på väg till och från skolor - högrisk område för olyckor enligt mig. Här kanske det skulle vara än viktigare med lite blomlådor och farthinder? Nästa problem är ju bara vart ska trafiken ta vägen? Jag tror att Skyttens väg avlastat övriga centrum en del så blockera inte den vägen utan att samtidigt öppna andra alternativ!
 • Hej Jan,

  Här kommer svar från vår tekniska avdelning:

  "Eon ska bygga ett av farthindren och kommunen resterande. Det har varit många turer kring vem som ska bygga farthindren (kommunen eller e.on).
  På grund av väderleken kan vi inte färdigställa dom just nu.

  Att lastbilar kör där trots förbud är en polisiär fråga och vi på kommunen kommer göra farthinder så fort vädret tillåter som åtgärd mot problemet."

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Känns som väderleken inte är största problemet, nu är det ingen is och snö, dessutom så ställde jag frågorna innan Eon hunnit göra sitt jobb här och då var det tydligen inga problem med vädret.
  Det fartgupp som eon återställde verkar vara av mindre typ än det som var där förut och motsvarande fartgupp på Västra Rydsvägen är betydligt kraftigare och mer fartdämpande.
  Har ni bestämt var på Skyttens väg ytterligare farthinder ska byggas?
  Som ni förstår så är detta nu enda vårt enda hopp om att få ner hastighet och bli av med tung trafik. Poilsen har inte resuser att jaga folk som skiter i trafikregler och skyltar.
 • Hej Jan!
  Tack för ditt inlägg.

  Vi har tagit vidare dina synpunkter till kommunens tekniska avdelning.

  Med vänlig hälsning,
 • Jag vet att det nu är polisens uppgift men anmälan dit ger ingen effekt.
  Nu idag är jag hemma för att jobba och sitter i köket och räknade till 8 st tunga lastbilar under 5 minuter, kan inte Kommunen göra någonting?!

  Dessutom har hastigheten på Skyttens väg ökat efter att dom elektroniska hastighetsskyltana tagits bort.
 • Tydligen olycka på E18 så lastbilarna kör av Kunsgängenavfarten kör Skyttens väg - Västra Rydsvägen runt IP och Pettersbergsrondellen bort till Brunnapåfarten, Ingen respekt för trafikregler!
 • Hej,
  Här kommer svar från kommunens tekniska avdelning, angående placering av farthindren.

  "Placeringen av farthindren är ännu inte fastställt, men den preliminära planeringen säger att dom kommer att placeras utanför Skyttens Väg nummer 54, 74 och 85. Arbetet kommer att ske under våren."

  Med vänlig hälsning,
 • Ni får gärna rådgöra med oss som bor längs Skyttens väg och ser hur trafiken fungerar varje dag innan slutgiltig placering görs
 • Hej Jan, tack för ditt inlägg. Jag vidarebefordrar detta till ansvarig på kommunens Tekniska avdelning.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Nu har all snö och is försvunnit så vi undrar hur planeringen för farthinder ser ut?

  Jag undrar också över skyltningen där förbud mot genomfart med tung lastbil skyltas förbudsskylt C7. Får andra tunga fordon typ buss köra här, är detta meningen?
  Vid tillfällen då ersättningsbussar för pendeltågen går förekommer att SLs bussar nyttjar Skyttens väg vilket jag inte tror är meningen.

  Vi har också fortfarande problem med tunga latsbilar som använder Skyttens väg, polisen verkar inte ha tid att bevaka denna trafik så ända sättet är nog tyvärr att göra det svårare, långsammare och obekvämare att köra här.
 • Hej, nu är all snö och is borta så vädret är säkert tillräckligt bra för att bygga fartreducerande åtgärder på Skyttens väg. Jag har inte sett eller hört något. Vad är planen nu för åtgärder?

  Vi skulle fördra något typ av hinder som gjorde att bilar fick åka lite slalom och vägen bitvis blev smalare, detta skulle vara bättre än några enstaka gupp, som inte har samma återhålland effekt på hänsynslösa bilister, moped, MC (för de senare har traditionella gupp ingen effekt). Mopeder och MC i 50 km/h  och kanske högre hastighet är mycket vanlig.

  Värt att nämna att det dagligen kör tunga lastbilar också.

  En fråga, förbudsskylten för genomfart är en C7 (Förbud att köra tung lastbil). Hur är det med bussar (typ SL bussar), gäller förbudet dessa också?
  Anledningen att jag frågar är att SL ibland speciellt då det körs ersättningsbussar för pendeltåg använder Skyttens väg.

  Två anledningar till i min subjektiva uppfattning att trafiken på Skyttens väg ökat efter Eon projektet, kanske kommunen nu har mätdata?
  1. Under tiden vägen genom centrum var avstängd vande sig många att använda Skyttens väg som primärt val för trafig mellan stora delar av Kungsängen och Brunna Park.
  2. Under senare år har Granhammarsvägen blivit bökigare och långsammare att köra vilket gör Skyttens väg - Kungsängens IP mer attraktiv som genomfartsväg.

  Tråkigt med alla förbud men ytterligare ett skulle inte skada, nämligen genomfart Skogsvägen - Granhammarsvägen eller Körsbärsvägen. Detta Skulle bl. a. förhindra den smitvägstrafik som uppkommer några gånger om året då det sker olyckor på E18 i närheten (Brunna - Stäket).

 • Hej, tack för ditt inlägg, vi vidarebefordrar dina synpunkter och frågor till Tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Hej, här kommer svar från Tekniska avdelningen: C7 är förbud mot tung lastbil, tack för dina synpunkter om
  bussarna vi kommer kontakta Nobina att dom inte ska trafikera Skyttensväg, och
  välja annan färdväg.

  Vad gäller farthinder som det ser ut nu så kommer de att byggas under nästa vecka av Svevia.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Hur går det med farthinder? Vi har inte sett något förra veckan och inte denna vecka.
  Bilar, lastbilar, MC och mopeder kör på här som om det var en riktig genomfartsled!
 • Hej Jan!
  Tack för ditt inlägg.

  Vi har tagit frågan vidare angående byggandet av farthinder.

  Med vänlig hälsning,
  Stefan.
 • Hej Jan

  Har kommit svar från Tekniska avdelningen att farthindren kommer att göras i början av nästa vecka.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Bra nu med dom 2 nya fartguppen, tack för dom!

  2 iaktagelser:
  En del bilister förstår inte att det är 30 även mellan guppen utan gasar på mellan guppen förbi korsningen Skyttens väg - Kasmovägen där inget gupp finns.

  Vi har fortfarande trafik med tunga lastbilar på Skyttens väg trots skyltning om genomfartsförbud och fartgupp. Speciellt lättidentifierade är biltransporter som går till och från webcars på Västra Rydsvägen. Jag har varit och pratat med dom men dom tycker inte det är deras problem vilken väg transporterna av deras bilar går, det är bara chaufförernas ansvar. Vet inte vad kommunen tycker om detta?
 • Hej Jan
  Tack för ditt inlägg. Vi har kontaktat ansvarig angående detta ärende och fått detta svar:
  Gällande förbud angående tung trafik samt 30 km i hastighet så ska medborgare kontakta polisen. Innan polis kontaktas bör medborgare notera om det är vid speciella klockslag tung trafik passerar och då finns set 2 anledningar för polisen att ha övervakning på Skyttens väg.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.