Till senaste kommentaren

Hur planeras hastigheten i Upplands-Bro kommun?

Nu måste jag ha några bra förslag hur man får ner hastigheten på Textilvägen.
30 km gäller.Bilarna kör med 50-60 vissa tider.Nu på våren år alla barn ute och springer och cyklar.Sen finns det ett övergånställe på Systigen.Bilarna har inte en chans att stanna om man korsar Textilvägen.Har själv blivit nära kollision när jag åker men min rullstol.Några trafikhinder finns inte.När folk åker från och till jobbet går det undan och- alla budbilar.Åkte genom vissa förorter.Kallhäll-Täby.
Där fanns det trafikhinder värda namnet.Jag tror inte att mitt brev resulterae i nånting.Men om det händer nånting i närtid så har jag i alla fall tagit upp ämnet
Lars William

Kommentarer

 • Hej Lars,
  Tack för ditt inlägg.

  Vi har vidarebefordrat dina synpunkter till kommunens Gata/Park/Trafik enhet.

  Med vänlig hälsning,
 • Hej igen Lars William

  Trafikenheten tackar för ditt engagemang och synpunkter.
  Dom kommer att se över gatan och börja med att göra trafikmätningar.

  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter
 • hej.Trafikmätningar låter bra men ger troligen ingenting.Vi såg det förra gången.
  Alla körde vackert och fint enl.undersökningen.Vet ej om den gjordes mellan 12-14
  när pensionärerna var ute.
  Nej det som hjälper är fysiska hinder-vägbulor som märks.Som det är nu drar mopedister ,MC och bilar med full fart, speciellt hem från jobbet.
  Gick genom halva Brunna i dag.Där fanns riktiga trafikhinder på stora och vägar.
  Varför inte på Textilvägen ?
  Lars William
 • Hej Lars William

  Vi skickar din fråga vidare till vår trafikingenjör och återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej,
  Bifogar svar från vår trafikingenjör:

  Hej,
  Tack för din synpunkt. Kommunen arbetar aktivt med att bidra till regeringens mål med nollvisionen, att ingen ska skadas eller dödas i trafiken. För att kommunen ska göra rätt prioriteringar för hastighetsdämpande åtgärder så utgår kommunen från följande punkter:
  • Flödes- och hastighetsmätningar
  • Skyltade hastigheter
  • Närhet till skola/förskola
  • Olika trafikplaner
  • Översiktsplaner och detaljplaner
  • Kommunikation och rapportering till Polisen
  Skyltad hastighet är den som gäller. Detta är ett förbudsmärke vilket innebär att polisen ska övervaka om någon överträder förbudet. I vissa fall behöver utformningen av gaturummet ses över. Kommunen tittar och utreder eventuella hastighetsdämpande åtgärder på det kommunala vägnätet. Dock finns det begränsade resurser och budget vilket innebär att kommunen måste prioritera gator/vägar där problemen/risken är som störst. Placering av hastighetsdämpande åtgärder påverkar även driften av vägarna som vinterväghållning, sandupptagning och övrig drift.
  Gäller det höga hastigheter inom bostadsområden så är det oftast dom som bor inom området som använder vägarna. Kommunen rekommenderar därför att problemet tas upp inom samfälligheten. Det är viktigt att vi tillsammans skapar en trafiksäker miljö och informerar varandra om vad som gäller.
  Kommunen har ett tätt samarbete med polisen, dock har även polisen begränsat med resurser och även dom måste prioritera sina insatser.
  Vi kommer att spara din synpunkter och utför hastighetsmätningar för att sedan kunna utreda vad för typ av åtgärd som behövs.
  Tack för ditt engagemang!
  Med vänlig hälsning
   
  Afsaneh Kasiri
  Trafikingenjör


  Med vänlig hälsning
 • Hej, nu måste jag faktiskt skriva om hastigheten på symmertrivägen , längst ner på denna väg är det väldigt mycke bilfirmor och dom d
  kör med en jäkla fart det är en lång sträcka så den inbjuder till att köra fort ni måste göra något åt det exempelvis lägga vägbulor innan det händer något. MVH S.F
 • Hej Sören

  Tack för dina synpunkter och förslag, dessa är framförda till trafikavdelningen.

  Symmetrivägen är en väg med hastighetsbegränsning på 40 km, generellt anlägger man inte farthinder på vägar med den hastigheten och inte heller på vägar som främst trafikeras av tung trafik.
  Överträdelse av hastighetsbegränsningen är ett polisiärt ärende och övervakas inte av kommunen.


  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter
 • När vi är inne på hastighet, vad motiverar 60 km/h på Kungsvägen? Det finns övergångsställen och skola i närheten. (och det fanns ett fartgupp, osäker på om det är avvecklat.) När bilarna kommer ner mot Enköpingsvägen är 60 km/h alldeles för hög hastighet för att jag som cyklist säkert ska kunna cykla över övergångsstället vid korsningen. De bilister som plötsligt dyker upp när man är mitt ute i vägen verkar tro att de får köra över cyklister.
 • Hej

  Tack för ditt inlägg. Vi har vidarebefordrat detta till Tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Hej

  Har inkommit ett svar från Tekniska avdelningen angående hastigheten på Kungsvägen.

  Hastighetsgränsen på Kungsvägen togs fram med avseende på vägens utformning och karaktär, tillgänglighet och trafiksäkerhet för olika trafikanter och en rad andra parametrar. Det är enligt 'Rätt fart i staden'-metoden från Trafikverket. Kungsvägen är en huvudled som kopplar till motorväg E18.
  Jag tar med mig din synpunkt angående att säkerställa en cykelväg ut med Kungsvägen till nästa års Trafik-och tillgänglighetsprogram.

  Med vänlig hälsning
   


  Anne-Li

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.