Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur planeras hastigheten i Upplands-Bro kommun?

Nu måste jag ha några bra förslag hur man får ner hastigheten på Textilvägen.
30 km gäller.Bilarna kör med 50-60 vissa tider.Nu på våren år alla barn ute och springer och cyklar.Sen finns det ett övergånställe på Systigen.Bilarna har inte en chans att stanna om man korsar Textilvägen.Har själv blivit nära kollision när jag åker men min rullstol.Några trafikhinder finns inte.När folk åker från och till jobbet går det undan och- alla budbilar.Åkte genom vissa förorter.Kallhäll-Täby.
Där fanns det trafikhinder värda namnet.Jag tror inte att mitt brev resulterae i nånting.Men om det händer nånting i närtid så har jag i alla fall tagit upp ämnet
Lars William

Kommentarer

 • Hej Lars,
  Tack för ditt inlägg.

  Vi har vidarebefordrat dina synpunkter till kommunens Gata/Park/Trafik enhet.

  Med vänlig hälsning,
  Stefan Kontaktcenter
 • Hej igen Lars William

  Trafikenheten tackar för ditt engagemang och synpunkter.
  Dom kommer att se över gatan och börja med att göra trafikmätningar.

  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter
 • hej.Trafikmätningar låter bra men ger troligen ingenting.Vi såg det förra gången.
  Alla körde vackert och fint enl.undersökningen.Vet ej om den gjordes mellan 12-14
  när pensionärerna var ute.
  Nej det som hjälper är fysiska hinder-vägbulor som märks.Som det är nu drar mopedister ,MC och bilar med full fart, speciellt hem från jobbet.
  Gick genom halva Brunna i dag.Där fanns riktiga trafikhinder på stora och vägar.
  Varför inte på Textilvägen ?
  Lars William
 • Hej Lars William

  Vi skickar din fråga vidare till vår trafikingenjör och återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej,
  Bifogar svar från vår trafikingenjör:

  Hej,
  Tack för din synpunkt. Kommunen arbetar aktivt med att bidra till regeringens mål med nollvisionen, att ingen ska skadas eller dödas i trafiken. För att kommunen ska göra rätt prioriteringar för hastighetsdämpande åtgärder så utgår kommunen från följande punkter:
  • Flödes- och hastighetsmätningar
  • Skyltade hastigheter
  • Närhet till skola/förskola
  • Olika trafikplaner
  • Översiktsplaner och detaljplaner
  • Kommunikation och rapportering till Polisen
  Skyltad hastighet är den som gäller. Detta är ett förbudsmärke vilket innebär att polisen ska övervaka om någon överträder förbudet. I vissa fall behöver utformningen av gaturummet ses över. Kommunen tittar och utreder eventuella hastighetsdämpande åtgärder på det kommunala vägnätet. Dock finns det begränsade resurser och budget vilket innebär att kommunen måste prioritera gator/vägar där problemen/risken är som störst. Placering av hastighetsdämpande åtgärder påverkar även driften av vägarna som vinterväghållning, sandupptagning och övrig drift.
  Gäller det höga hastigheter inom bostadsområden så är det oftast dom som bor inom området som använder vägarna. Kommunen rekommenderar därför att problemet tas upp inom samfälligheten. Det är viktigt att vi tillsammans skapar en trafiksäker miljö och informerar varandra om vad som gäller.
  Kommunen har ett tätt samarbete med polisen, dock har även polisen begränsat med resurser och även dom måste prioritera sina insatser.
  Vi kommer att spara din synpunkter och utför hastighetsmätningar för att sedan kunna utreda vad för typ av åtgärd som behövs.
  Tack för ditt engagemang!
  Med vänlig hälsning
   
  Afsaneh Kasiri
  Trafikingenjör


  Med vänlig hälsning

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.