Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Skymd sikt vid Skyttens Väg

Sikten är mycket dålig vid Skyttens väg 68-70. Vid nr 68 är häcken både för hög och vid. En rejäl nedtagning av denna häck bör göras snarast. Problemet framstår som mest när man kör i riktning mot Gröna Dalen.
Detta problem har tidigare påpekats av GRSV, men ingenting har hänt. Man förväntar sig att kommun reagerar och agerar, varför annars detta forum?
Problem med att många bilister fortfarande kör alldeles för fort, trots hastighetsbegränsningen kvarstår. Vid tidigare påpekande har kommun svarat att något form av "farthinder" skulle bli till. Ingenting sådant finns.

Kommentarer

 • Hej Leif,

  Vi har skickat dina frågor till tekniska avdelningen, återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Hej Leif,

  Vår trafikplanerare har varit på plats och anser inte att häcken utgör någon trafikfara i korsningen då tomtgränsen ligger ca 5- 6 meter in från körbanorna.

  Med vänlig hälsning

  Emma
 • Det är inte vid korsningen som problemet är. Det är på Skyttens Väg i skarp högersväng som sikten är dålig vid fastighet nr 70.  Där även ett flertal bilister kör mer än tillåtet..  Men häcken tillhör fastighet nr 68.
  Detta problem är naturligtvis större under sommaren när det grönskar.
  Detta problem påtalades för ca 2 år sedan, och då gjordes bedömningen att fastighetsägaren fick klippa in och ner häcken. Hur kan man ha olika åsikter om vad som är skymd sikt eller ej. Om ni åkt denna väg mot Gröna Dalen-riktning, så kan inte någon ha missat problemet! Det hjälper inte att "vara på plats" i korsningen, utan åk där problemet finns.
  Leif Carlsson
 • Hej Leif,

  Vi skickar detta till trafikavdelningen, återkommer med svar.
  Trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Hej!

  Svar från tekniska avdelningen:

  Enligt 8 kap 15 §Plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

  Kommunens tekniska avdelning gör en första bedömning om någon växtlighet utgör trafikfara. Sveriges kommun och landsting har tagit fram en informationsbroschyr om hur fastighetsägare bör sköta sina tomter för att hindra att skymd sikt leder till olyckor på bostadsgator.

  Enligt broschyren bör den som har utfart mot gata se till att växter inte är högre än 80 cm från gatan inom en sikttriangel därsikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

  Samma höjdmått gäller om man har en hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata men där den fria sikten ska sträcka sig minst 10 meter åt vardera hållet. Det bör inte heller växa buskar eller träd så att de sträcker sig över gatan eller gångbana. Den fria höjden ska vara mellan 2,5 och 4,6 meter beroende på gångbana, cykelväg eller körbana.

  I en kurva gäller alltså inga krav på hur hög växtligheten ska vara intill vägen.

  Med vänlig hälsning

  Emma
 • Enligt 8 kap 15 §Plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och "betydande olägenheter för omgivningen" och för trafiken inte uppkommer. 
  Intressant med "betydande olägenheter för omgivningen"
  Vilka regler är det för grannens strålkastare till utomhusbelysning som är vindkänslig och tänds o släcks i tid o otid. Samt riktad direkt in i mitt kök så den bländar. Grannen vägrar åtgärda.....
  Lena

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy