Skymd sikt Skyttens Väg

Ang skymd sikt vid Skyttens Väg 68 (mot Skyttens väg nr 70). I denna kurva är sikten skymd enl vägverkets normer. (se bilaga). Detta problem återkommer varje år. Kommunen bör delge husägaren detta och se till att häcken klipps ner till fri sikt. Risk för kollision är stor, när de flesta kör alldeles för fort och dessutom ofta genar i denna kurva. Man kan till och med få möte på fel sida av vägen. Detta bör åtgärdas omgående

Kommentarer

 • Hej Solveig

  Tack för ditt inlägg. Vi har vidarebefordrat detta till Tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Hej,
  Regler för häckars höjd gäller väl endast vid korsningar?
  Skall vi klippa ner häckar och likn. för att vissa inte håller hastighetsbegränsningarna får vi inte mycket växtlighet kvar!
  Håller man 30 är det inga problem.
 • Hej!
  Om du läser bilagan som är bifogad, utdrag ur VGU (Vägar och gators utformning), som är ett samarbete mellan Vägverket och kommuner. så står det tydligt och klart hur sikten ska vara i en högerkurva, Självklart skall hastigheten hållas till 30. Men detta är mest ett siktproblem, nu när inte någon håller sig inom tillåtna hastigheter, och gärna genar över på motsatta körbanan. Slutsatsen av detta är att häckars höjd inte bara gäller i korsningar utan även som i detta fall.
 • Reglerna gäller även "siktkontroll" läs bif dokument , från VV. Problemet kvarstår trots ett flertal påminnelser till kommunen, men inget händer. Ang hastigheten gäller det föga när man möter bilar som kör långt över det tillåtna, som genar i mötandes körbana.
  Solveig Carlsson

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.