Till senaste kommentaren

Skogsröjning längs med Granhammarsvägen i Brunna

Vad är det som händer längs med Granhammarsvägen i Brunna? Hela skogspartiet mellan kedjehusen och vägen längs en strecka är slaktat. Alla träd är fällda och bortforsling pågick även i söndags av virket. Är detta efter önskemål av husägarna eller är orsaken någon annan? Det finns en motsvarande skogsrand hela vägen till militären, är avsikten att avverka hela den sträckan?
Hur är avverkningen tänkt med avseende på miljömålen? Skogen behövs för att omvandla koldioxid till syre. Avverkningen skapar en miljöskuld.
Ansvarskännande skogsägare återplanterar den mark de avverkat, är det kommunens avsikt?
Skogspartierna finns där för att skydda människorna i husen från ljudet av biltrafiken och utsläppen från bilarna, hur tänker kommunen ersätta det skyddet? Bullerplank?
Jag ser fram emot svar på alla mina frågor innan avverkningen fortsätter.

Kommentarer

 • Hej, tack för ditt inlägg, den information vi har är att man ska anlägga bullerskydd på platsen. Då du har med specifika frågor så vidarebefordrar vi dom till ansvarig på Tekniska avdelningen och återkommer med ett svar.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Hej, här kommer svar från ansvarig på kommunens Tekniska avdelning:

  En bullervall håller på att anläggas mellan Musikvägen och Marknadsstigen. Träd i slänten på vallen närmast husen kommer att återplanteras.

  Med vänlig hälsning,


  Birgitta Kontaktcenter
 • Vad är det för landskapsarkitekt som är inblandad i denna fruktansvärda bullervall, jag har nog aldrig sett något så fruktansvärt fult. Är detta infarten till Brunna? Vill knappt passera, men måste för att komma hem, om den nu var nödvändig så måste det kunnats gjort på ett vackrare sätt, känns som det finns andra delar av Brunna som har värre buller än denna
 • Hej, tack för ditt inlägg. Jag tar det vidare till ansvarig på Tekniska avdelningen och återkommer med ett svar.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Hej, här kommer svar från ansvarig på kommunens Tekniska avdelning:

  Bullervallen är inte helt färdigställd ännu, den blir klar till våren. Då ska man så gräs samt återplantera ett 20-tal träd vid släntfoten mot fastigheterna.

  Ha en fortsatt bra dag!

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Det är ännu mera buller innan Brunna rondellen (pga nya industriområdet), vad tänker kommunen göra åt det?

 • Hej Lasse

  Vi tar frågan vidare till Tekniska avdelningen och återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej igen Lasse

  Vi har fått svar att det finns planer på att höja den befintliga bullervallen då den har sjunkit. Dialog pågår med bostadsrättsföreningarna men någon tidsplan för åtgärder kan inte ges i dagsläget.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Fick inget svar om det var ngn landskapsarkitekt inblandad!! Kul o höra att det ska planteras gräs, kommer detta o klippas när inte gångvägarna sköts?? Känns inte troligt
 • Hej Elvy

  Vi har kontrollerat med tekniska avdelningen och man har inte anlitat en landskapsarkitekt.

  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.