Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Pettersbergsvägen den obyggda besinmacken

Hej jag undrar hur det egentligen blir med bensinmacken mittemot Liedel på Pettersbergsvägen.

Det sägs att den inte får byggas för att det måste vara 500 meter till näsrmsta bostadshus.

Frågan jag ställer då hur kan dom fått bygglov för detta? samtidigt undrar jag hur det blir med uppfarten till Coop som påstods ligga norr om den tänkta Preem-macken?t

Kommentarer

 • Hej Claes,
  Vi har vidarebefordrat frågan till berörd avdelning.

  Med vänlig hälsning,
  Stefan Kontaktcenter
 • Hej Claes,
  Länsstyrelsen har en rekommendation om 100 meters skyddsavstånd mellan bensinstation och bostäder. Kommunen kan inte svara på när den ska börja byggas, det är upp till dem som planerar att etablera sig på platsen.

  Som i många planerade områden blir det ändringar i planerna, vägsträckningen har ritats om. Den huvudsakliga tillfarten för tung trafik till handelsplatsen kommer att ske från Mätarvägen i Brunna industriområde via tunnlar under E18. Att möjliggöra för stora fordon att komma fram i tunnlarna är tekniskt komplicerat. Planering pågår, vår förhoppning är dock att det kan vara klart under 2018.

  Även Granhammarsvägen kommer att byggas om bland annat för att bättre trafiksäkerhet och anpassning till av/påfarter E18 och anslutning till ny anslutning till Mätarvägen.

  Med vänlig hälsning,
  Stefan Kontaktcenter
 • Ok men det är ett "rykte" ute om att minimi gränsen är 500 m samt att vägen under motorvägen inte på långa vägar är klara i år. Är alla dessa "rykten" således fel.

  Men innebär det att den tänkta rondellen vid avfarten från Bro hållet inte blir klart i vår som er projkektledare svarade mig i okt/nov 2017
 • Hej,
  Rykten sprids snabbt framförallt i sociala medier och det är svårt att veta vad som är sant eller inte. Bra att du frågar!

  Som du säker förstår är det svårt att lova att tunnlarna ska bli klara i år, men det är vår absoluta ambition och vi jobbar på det.
  Den planerade rondellen vid avfarten E18 från Bro blir inte klar under våren. Inför att arbeten påbörjas kommer vi att lägga ut information på kommunens hemsida, med mer information.

  Med vänlig hälsning
 • Ok men det var lite annat svar än det Lena Aldenhed gav mig i höstas där hon även skickade med kartor.
 • Hej,
  Hur kan det komma sig att det ska bli en väg genom Femstenavägen till Coop? Vi som bor där har aldrig fått någon upplysning angående en väg till Coop . Det finns ju en väg redan och nu är det meningen att trafiken styrs framför lägenheterna på Femstenavägen. Hur kan man köra över hyresgästerna som har sitt boende där. Hade jag tidigare fått reda på situationen så hade jag inte flyttat hit. Trodde det skulle bli ett lugnt område med en återvändsgata. Vad heter dom ansvariga i kommunen som står bakom denna detaljplan ?
 • Kurt Jonesson,

  Planer ändras och vägar tillkommer efter behov; det är orimligt att en av sveriges mest expansiva kommuner inte kan ändra i sina planer, eller effektivisera trafiken bara för att de som bor nära inte vill bli påverkade.

  Hade de boende haft veto på alla beslut hade Upplands-Bro fortfarande haft 300 invånare som alla varit bönder.
 • Planer kan naturligtvis ändras också till det sämre ! Att förenkla en fråga som att Upplands-Bro skulle haft 300 invånare och alla skulle vara bönder . Expansiva ,effektivisera Floskler utan innebörd.

  Kurt Jonesson
 • Hej Kurt,
  Tack för ditt inlägg. Vi tar vidare din fråga till ansvarig avdelning.

  Med vänlig hälsning,
  Stefan Kontaktcenter
 • Hej Kurt

  Vår exploateringsavdelning svarar följande:

  "http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-byggprojekt/byggprojekt/norrboda-brunna-handels--och-verksamhetsomrade.html
  se dokumentet ”planbeskrivning” där framgår hur vilka förutsättningar och utredningar som gjorts i samband med planläggning.

  Alla detaljplaner beslutas av politiken, efter samråd och där allmänhet, myndigheter och andra intressenter får yttra sig om förslaget, sedan genomförs en granskning av hur yttranden tagits omhand och eventuell ombearbetning av förslaget.
  Alla yttranden dokumenteras och kommenteras.

  En stor del av den nuvarande detaljplanen för handelsplatsen (som dokumentet ovan gäller för) är föremål för ombearbetning bland annat föreslås fler bostäder, en skola och lite mindre handelsytor. I samband med det görs även trafikutredningar.
  Det nya förslaget kommer att bli föremål för samråd och granskning.

  Om du är fastighetsägare i närområdet är du berörd av planen och får yttra dig, bor du i bostadsrätt är det föreningen som får information m detta.

  Vi kan inte i dagsläget svara på när i tid det är aktuellt, men förmodligen tidigast vinter 2018/2019 eller vår 2019."


  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej! Vi vill veta vad som är tänkt på femstenavägen. Är tanken att all trafik från kungsängen, brunna osv ska gå på vår väg? Vi flyttade från en trafikerad väg i Eskilstuna för att få lugn och fin utsikt över idrottsplatsen, inte ännu en tätt trafikerad väg.. Kommer det göras en rondell på etapp 4,enligt karta på hemsidan, som leder upp till handelsområdet också?  Eller blir det vår väg som gäller för trafikanter?! Har ni tänkt på att vi har en enfilig infart till garaget på femstenavägen? Idag när det är återvändsgata får vi stanna och backa vid möte in till garaget. Det blir nog stor trafikfara om vägen blir tätt trafikerad. Förutom buller och avgaser på balkongerna. Vi förstod det som att vägen skulle gå nedanför macken eller via på/avfarten vid etapp 4 när vi skrev på köpet 2016.


 • Hej Sofia

  Tack för ditt inlägg.

  Vi har ett sammanfattande svar från exploateringsavdelningen längre upp i tråden.
  Vi hoppas att du hittar svar på dina frågeställningar där, annars är du välkommen att maila oss på kommun@upplands-bro.se för fortsatt dialog.

  Med vänlig hälsning


  Anette Kontaktcenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.