Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Parkeringsförbud Kockbacka

Hej! Vi fick meddelande från kommunen att det nu gäller parkeringsförbud på vissa vägar i Kockbacka. Enligt bifogade kartan är bla a Drivhusslingan/Plantvägen markerade med P-förbud.
Tidigare under 2016 byggdes 2m bred grusarmeringen längst dessa vägar som var avsedd (enligt informationsblad) till bl a tillfällig besökparkering. Vad gäller nu? får man parkera på grusarmeringen eller inte? Var ska besökare parkera då?
Också, den enda vägen som har problem med framkomlighet och trafiksäkerhet i Kockbacka är Växthusvägen som är inte ens markerad med P-förbud enligt kartan vi fick!

Bifogad fil:
https://kundo.se/site_media/attachment/forum_95...

Kommentarer

 • Hej Julia

  Jag ställer dina frågor vidare till vår trafikingenjör.
  Skriver igen så snart jag fått svar.

  Med vänlig hälsning

  Jenny
 • Hej,

  jag håller med Julia om att det hela blivit mycket tokigt när den enda vägen i Kockbacka som har framkomlighet- och trafiksäkerhetsproblem inte är medtagen i parkeringsförbudet - Växthusvägen.

  Min bedömning är att de som parkerar på Växthusvägen är boende i bostadsrättsföreningarna som finns utmed vägen. Föreningarna har dessutom sina parkeringsplatser på baksidan av husen upp mot sina förråd. Av skyltningen att döma verkar det som att dessa parkeringsplatser troligen kostar pengar att få använda. Därför ställer sig alla givetvis på gatan istället, som är gratis. Gatan i sig brukar vara fullparkerad, ofta ända ut i korsningarna, samtidigt som föreningarnas parkeringar på baksidan av husen gapar tomma.

  Mathias
 • Det vore intressant att höra från trafikingenjör vad det är för fel med andra vägar i Kockbacka som kräver P-förbud (inga boende klagade, eller?..)
  och varför kommunen satsade pengar till den breda grusarmeringen istället för vanlig trottoar om det är ändå förbudet att parkera där...

  Julia
 • Hej! Här kommer svar från kommunens Trafikingenjör:

  "Kommunen har fått in synpunkter på den parkeringssituation som råder i det nybyggda bostadsområdet i Rosenängarna och Kockbacka. Enligt synpunkterna står många bilar, framförallt från byggföretag och boende, parkerade längs gatan. Gatorna i villa område i allmänhet för smala för att gatuparkering. Bredd på de markerade gator är ca 3.5 meter och det är inte lämpligt för gatuparkering. Om man parkerar på villagatorna, orsakar det problem med framkomlighet färdtjänst och ambulansen.
  ”Enligt planbeskrivningen till detaljplan 1 för Kockbacka som antogs av Kommunfullmäktige den 14 april 2004 så är gator och vägar inom Rosenängarna och Kockbacka inte utformade på ett sätt som gör gatuparkering lämpligt, utan boende- och gästparkering sker på fastighetsmark.”
  Vi kommer att bytta parkeringsregler på Växthusvägen och Begoniaslingan. Men i dagsläget är de två vägar ganska bredd jämför med villagatorna och man kan parkera där 24 timmar .

  Alternativ parkeringsplats för gästparkering ligger precis om korsning Begoniaslingan/ Lejondalsvägen. Dessutom finns på flerbostadshusens fastigheter parkeringsplatser som fastighetsägaren tar ut en avgift för dessa. "

  Svar ang grusarmeringen hoppas vi kunna ge svar på inom kort.

  Med vänlig hälsning

  Anna Kontaktcenter
 • Tack för svaret trots att det låter helt galet. Närmaste så kallat "gästparkering" ligger ca 1km från mitt hus! Och har ni sett polisrapporter i området? Det bränns ner bilar på dem parkeringar nästan varje kväll!
  Ska jag skicka mina gäster dit, de som kommer till barnkalas? Eller hantverkare/elektriker som ibland måste jobba i nybyggda hus hos oss och grannar? Var ska vi parkera vår egen bil om vi skulle bygga om och kan inte använda garageuppfart under perioden?
  Om man räknar med grusarmeringen då vägen är tillräckligt bred och kan inte orsaka framkomlighet- och trafiksäkerhetsproblem.

  Ang. ""Enligt synpunkterna står många bilar, framförallt från byggföretag och boende, parkerade längs gatan"" - det måste vara Växthusvägen, ingen annan väg har sånt problem då alla har egna parkeringsplatser på sina tomter, och besökare parkerar under kortare period och inte stör någon.

  Jag tror inte att P-förbud på dessa gator är rimlig eller genomtänkt.

  Julia
 • Att villavägarna skulle vara så pass smala att om en bil parkerar så blockeras framfart för utryckningsfordon och färdtjänst är direkt felaktigt. Jag är ofta ute och går med hund och barnvagn i området och de få bilar som parkeras på villavägarna utgör absolut inget problem för framkomligheten. De enda problematiska jag upplevt är just på Växthusvägen där de parkerade bilarna parkerar på vägbanan och gör vägen så pass trång att det som gående inte går att möta en bil utan att gå in mellan de parkerade bilarna.

  Vad gäller parkeringen vid flerbostadshuset misstänker jag starkt att dessa inte är av typen "betala för någon timme" vid besök utan en kvalificerad gissning är att de parkeringsplatserna är mer av karaktären "parkering för de boende". Vi som bor i villorna kan därför inte använda den parkeringen för de gäster som inte får plats på våra tomter utan förpassas till den nämnda parkeringen nästan 1 km bort (som dessutom oftast är full).

  Givetvis ska inte villavägarna användas för längre parkeringar, och det förekommer inte heller. Det vi boende i villorna tycker är att det är totalt orimligt att våra gäster, för kortare besök, inte kan parkera på gatan utanför husen.

  Fokus för trafikframkomligheten i området borde snarare ligga på att de som bor i flerbostadshusen ska parkera på sin respektive förenings parkering, dvs. använda sin tomtmark (så som vi villaägare måste göra). När nästa flerbostadshus snart är redo för inflyttning kommer situationen på Växthusvägen inte heller bli bättre, snarare katastrofalt sämre.

  Mathias
 • Hej!
  Vi tackar för dina synpunkter och framför dem till trafikingenjören.

  Bästa hälsningar,

  Marcus Kontaktcenter
 • Hej igen! När kan vi få svar från trafikingenjören, tack? De kan inte bara införa nya regler utan bra anledning och något realistiskt alternativ.

  Julia
 • Hej!
  Jag påminner trafikingenjören.

  Med vänlig hälsning

  Anna Kontaktcenter
 • Hej! Här kommer ytterligare svar ang armeringsgrus och parkeringsmöjligheter från Exploateringsavdelningen:

  "Armeringsgrus är en kombination av gångbana och dräneringslösning för dagvatten. Dessa ytor är enbart avsedd för gående och inte för parkering.

  Det finns ett pågående arbete angående parkeringsmöjligheter längs Begoniaslingan och Växthusvägen. På dessa vägar ska vara möjligt att parkera med tidsbegränsning.

  Det kommer också anordnas ca 20 styck gäst- / korttids-parkeringsplatser vid korsningen mellan Lejondalsvägen och Begoniaslingan bredvid miljöstation."

  Med vänlig hälsning

  Anna Kontaktcenter
 • Hej! Informationen ang armeringen stämmer inte med tidigare information vi fått från kommunen under vägarbete - dvs att det går att använda det som tillfällig parkering.
  Varför ändras eran beslut hela tiden?
  Och hur överklagar vi detta? Det finns ingen problem i området med parkerade bilar (förutom 1 gata som är helt ignorerad), varför straffar ni oss?..

  Det kommer också anordnas ca 20 styck gäst- / korttids-parkeringsplatser vid korsningen mellan Lejondalsvägen och Begoniaslingan bredvid miljöstation

  Har ni sett denna parkeringen? det snart blir omöjligt att köra dit pga gropar. Kommunen har ingen tid att fixa detta för snart tredje år, men skulle gärna får betald för parkeringen...

  Julia
 • Hej
  Mejla dina frågor och synpunkter till kommun@upplands-bro.se så får Exploateringsavdelningen det till sig. Ärendet har vuxit sig för stort och för långt för att kunna ge svar i detta forum.

  Med vänlig hälsning

  Anna Kontaktcenter
 • okej tack

  Julia
 • Håller helt med Mathias och Julia.

  Efter att ha bott på Drivhusslingan sedan det stod några få hus på hela området och efter att jag kört bilen fram och tillbaka flera gånger varje dag har jag inte haft några som helst problem med framkomligheten.

  Aleksandar
 • Hej Aleksandar!
  Framför dina synpunkter till trafikingenjören.

  Bästa hälsningar,

  Marcus Kontaktcenter
 • Hej, bor inte på dessa vägar men promenerar där dagligdags. Det är absolut inga problem med framkomligheten på någon av dessa vägar, står ytterst lite bilar parkerade på dem. Däremot den vägen med katastrofal framkomlighet och ur ett barnperspektiv riktigt dålig och farlig, då det finns en genomgång från Lejondalsvägen in till villaområdet och där står det bilar parkerade på är Växhusvägen. Den enda vägen som verkligen är ett problem och som borde regleras med parkeringsförbud lämnas utan!

  De sk, grusarmeringskanterna går det inte att gå på = ingen går där utan man måste gå på gatan! Gör om dessa till parkeringar för ev gäster och reglera med tid tex 24h. Bra om extra parkeringen vid återvinningsstationen åtgärdas, ser förskräcklig ut med alla sopor som blåser omkring på hela området därifrån. Asfaltera, belys och markera upp parkeringar och tag betalt.
  Anna tidigare hänvisade du till Hyreshusens gästparkeringar, vi vill nog gärna ha de fåtal platserna till just våra egna gäster!

  KC
 • Hej KC

  Dina synpunkter har också framförts till trafikingenjören.

  Med vänlig hälsning

  Jenny
 • Hej,
  Bor också på Drivhusslingan och har aldrig någonsin upplevt något bekymmer om att det står bilar på vägen och hindrar förbifart. Jag kommer inte hänvisa mina gäster till att parkera kilometrar ifrån mig, det är helt galet.
  Gör om, gör rätt. Sätt inte upp regler när det inte finns behov för det. Kolla med oss boende först hur vi upplever situationen. Jag kan tänka mig att de klagomål som kommit in gällande parkeringssituationen enbart grundar sig på någon enstaka som retat upp sig på något.

  Sofia
 • Hej Sofia
  Din åsikt är framförd till trafikingenjören.

  Med vänlig hälsning
  Jenny
 • Flera synpunkter: parkeringen på Växthusvägen är redan farlig, men nu P-skyltarna är placerade, får bilarna stå där direkt vid korsningen (vid Plantvägen till exempel) och skymma sikt. Man får inte parkera själv så nära korsningen, inte ens får häcken växa över 0.8m, men varför är det okej att tillåta gatuparkeringen där? Det här är riktigt problem som *kommunen* orsakar själv, men försöker lösa ngt annat problem som inte ens finns.

  Och jag frågar igen: hur överklagar vi P-förbud på de gatorna som inte har ngt med detta problem att göra?   
  Julia
 • Hej igen Julia

  Precis som vi informerat är du välkommen att mejla dina frågor och synpunkter till kommun@upplands-bro.se så får Exploateringsavdelningen det till sig. Ärendet har vuxit sig för stort och för långt för att kunna ge svar i detta forum.
  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Kan ni ändå framföra mina synpunkter, eller får man bara skriva här en gång?!...

  Jag misstänker att allt man skriver privat ignoreras bara av kommunen, här i forumet alla kan läsa och dela på informationen.
  Julia
 • Hej

  Varje gång kontaktcenter meddelar er skribenter att synpunkter framförs så verkställs det. Så även denna gång.
  Din fråga gällande överklagan är du välkommen att maila till kommun@upplands-bro.se
  Detta beroende på att kontaktcenter inte har svaret på frågan men ser till att den vidarebefordras till rätt avdelning som kan ge dig svar.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Jag håller med dig Julia. Det känns som kommunen inte vill ha den här diskussionen synlig för allmänheten och därför ber alla skicka in sina synpunkter på mail.
  Sofia
 • Det känns så...
  Här finns artikeln som kom ut efter Upplands Bro Bladet läste detta foruminlägg (det kom ut också i papperstidningen för ett par veckor sen)
  Som ni kan se har kommunens trafikingenjör mycket litet koll på situationen

  http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/p-forbud-skapar-problem-for-kockbackas-gaster/repqaw!iPcQNnmAScugMt7KMrUQQ/


  Julia
 • Hej

  Via länken nedan finns information om hur man som kommuninvånare lämnar in ett medborgarförslag eller en överklagan på ett taget beslut
  http://www.upplands-bro.se/politik/sa-kan-du-paverka.html
  Frågorna i denna tråd har besvarats av trafikingenjören och samtliga synpunkter har framförts varpå vi nu väljer att stänga den för vidare kommentarer.

  Med vänlig hälsning
  Jenny
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.