Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

ordningställande runt busshållplats och önskan om övergångsställe.

Hej jag heter Conny Below bor på Finnstastigen och vi har ju fått en fin gång och cykelbana längs gamla Enköpingsvägen. ser att lite arbete pågår vid macken vid bro centrum håller på fortfarande. Undrar bara att det tar lång tid och hoppas det görs iordning runt busshållplatsen också. sen det viktigaste för oss som bor på finnstastigen närmast centrum vore det ju fint om det ordnas ett övergångställe vid blomstervägen. då kommer säkert gångbanan bli mer använd speciellt vid mörker och halka. finns ju möjlighet vid gamla busshållplatsen vid blommstervägen. tack för ordet

Kommentarer

 • Hej Conny
  Ja arbete pågår och platsen som bu berör kommer att färdigställas men det finns i nuläget inget satt datum för det.
  Vi framför din synpunkt om övergångsställe till ansvarig.

  Med vänlig hälsning
  Jenny
 • Tackar.
  conny
 • Hej Conny,

  Här kommer ett svar från ansvarig:
  I dagsläget är det inte lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt att ha ett övergångställe på Enköpingsvägen i anslutning till Blomstervägen. Dels för att det inte finns någon anslutande gångbana på Blomstervägen och dels för att Enköpingsvägen är stor och öppen och inbjuder till höga hastigheter vilket innebär att ett övergångställe mitt på en sådan väg kan vara till mer skada än nytta. Kommunen kommer att se över hela gaturummet på den sträckan av Enköpingsvägen för att få ner hastigheterna och i samband med det så kan vi även titta på möjligheter till ett övergångställe. Men detta är tyvärr inget vi har resurser eller budget för just nu. Så länge hänvisas gående till gångtunnlarna under Enköpingsvägen vid Brostigen och Björklyckestigen.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Då kommer det bli som förut att folk går över vägen vid busshållplatsen och sen går mot
  finnstastigen. hanterar gamla eköpingsvägen som en landsväg.  tack för svaret ändå.
  conny

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy