Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Omdirigering av fordon under byggnadstiden av fjärrvärmeledning

Hej!
Vi som bor på Skyttens väg har fått information om att all trafik skall omdirigeras till Skyttens väg under ett års tid! ! Redan nu är det för mycket trefik här, begränsad hastighet till 30 km som bara ca 1% av alla fordon håller. Dessutom begränsning till 3,5 ton pga att skydda alla ledningar som finna här i korsningen med Ängsvägen. Hur skall det gå när det blir mer trafik?
Det finns en förskola här på Skyttens väg, hur har ni tänkt lösa det? Nu skall det komma folk och borra i vårt hus!! Vi protesterar mot att trafiken skall gå denna väg. Varför är det konsultfirman som informerar oss boende och inte kommunen?? Vi lider redan nu av trafiken på gatan. Ingen respekterar högerregeln här.

Kommentarer

 • Hej Ewa

  Vi skickar dina frågor till ansvarig, återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
 • Hej,
  Var hittar jag info om denna omdirigering av trafiken?
  Hittar inget om att Skyttens väg skulle påverkas på kommunens hemsida..
 • Hej Mats

  Då det är E.ONs projekt finns all information på deras hemsida.
  https://www.eon.se/samhaelle---utveckling/hallbara-stader/framtidens-kretsloppsanlaggning/narboende-eller-markagare.html

  Med vänlig hälsning
 • Info kommer från Konsulten som EON har anlitat!
 • Hej,
  Varför mörkar komunen med att boende i villaområdena i Kungsängen kommer få kraftigt ökat trafik?
  Vi som redan är bullerutsatta som boende vid Bygdegårdsvägen kommer ju få kraftigt höjda bullernivåer från den stora trafikökningen.
 • Håller med dig Mats, de hänvisar bara till Eon. Vi har nog av tung trafik här redan på Skyttens väg där det är 30km/tim. Kommer man att höja dessa gränser nu?? Kommunen måste väl i så fall i högsta grad vara involverad.
 • Hej,
  Önskar kontaktuppgifter till den på kommunen som är ansvarig för detta projekt.
  Jag antar att någon på kommunen är inblandad i alla fall...
 • Hej Mats & Ewa,

  Tack för era frågor.

  Omledningen av trafik i samband med dragningen av fjärrvärmeledningen utförs av E.ON och det är de som besvarar frågor om projektet.
  Kontaktuppgifter hittar ni via länken nedan.
  https://www.eon.se/samhaelle---utveckling/hallbara-stader/framtidens-kretsloppsanlaggning/fragor-och-svar.html

  Med vänlig hälsning
 • Hej,

  Jag önskar som sagt kontaktuppgifter till ansvarig på kommunen för detta projekt.
  Inte detta svar!
  Jag har t.ex. frågor om skolvägar - massor av barn går på eller passerar Bydgegårdsvägen på väg till/från skolan. Längs vägen saknas trottoar på stora delar.
  Nu skall tusentals fordon från E18 ledas in på den - hur säkrar ni att barnen har en säker skolväg?
  Hur hanteras det buller som uppstår när tusentals fordon leds in i villakvarteren?

 • Hej igen Mats

  Om du vill prata med någon på kommunen som jobbar med projektet, vänligen ring till kommunens Kontaktcenter 08-581 690 00 så blir du vidarekopplad till rätt person.

  Med vänlig hälsning
 • Tack! Men någon från kommunen måste ju ha godkänt att det skall gå trafik här på Skyttens väg, där det är 30km/tim och högst 3,5 ton samt finns en förskola här. EON kan inte bara besluta själva?
  //Ewa
 • Hej Ewa,

  Vill du prata med någon på kommunen som jobbar med projektet så ring till kommunens Kontaktcenter 08-581 690 00 så blir du vidarekopplad till rätt person.

  Med vänlig hälsning
 • Beslut om trafikomläggningen är myndighetsutövning och kan inte överlåtas till ett privat företag.  Jag har under flera veckor försökt få ut underlaget och beslutet från kommunen men utan resultat.  Kommunen hänvisar bara till EON trots att det är kommunens ansvarsområde.  Notera att dessa handlingar är offentliga och skall lämnas ut på begäran och detta utan dröjsmål!

  Vissa företag har fått vara med i beslutsprocessen, medans andra företag som drabbas inte ens är informerade.  Mitt företag med vibrationskänslig utrustning påverkas högst avsevärt av trafikomläggningen, men kommunen visar inget som helst intresse till dialog.  Jag kan inte ens få kontakt med kommunen!

  Ni som är oroliga för daghem och skolvägar kanske vill veta att man planerar att räta ut kurvan Bygdegårdsvägen/Skyttens väg.  Detta kommer underlätta för (den tunga) trafiken att hålla högre hastigheter.  Om detta är positivt för dagisbarnen är nog tveksamt.

 • Hej,
  Kommunen väntar enligt uppgift på att EON skall komma in med en TA-plan (Trafikanordningsplan). Den skall därefter granskas och godkännas av kommunen innan något arbete får påbörjas.
  TA-planen borde ju komma inom kort - på torsdag 23/11 har ju EON ett öppet möte gällande detta.
 • Värt att notera angående mötet den 23 är att det är EON som kör sin propaganda. Kommunen verkar inte ens visa intresse att deltaga på mötet!  

  Källa: Kommunens hemsida


 • Hej Anders

  Det Mats svarar stämmer. Vi inväntar TA-planer som kommunen ska se över innan de godkänns.
  Ni är båda är välkomna på informationsmöte på torsdag i kommunhuset mellan 17-19.
  Representanter från kommunen kommer att medverka på mötet.
  http://www.upplands-bro.se/nyheter-2017/2017-11-14-informationsmote-om-e.ons-fjarrvarmeledning-i-kungsangen.html

  Med vänlig hälsning
 • Var på mötet men det gav ju inga konkreta svar, man borde ha väntat tills TA planen är klar. Känns inte alls som om vi invånare kan påverka. Fasar för den period när vi får ännu mer trafik på vår gata. 1/2 år?
 • Hej,

  Jag var också på mötet som ju bara var reklam för hur förträffliga EON är.
  Vem står för kostnaden för detta "möte" - jag förusätter att det inte är våra skattepengar!
  EON skall börja gräva om en vecka - dom struntar i om dom fått tillstånd eller inte...
 • Hej,

  Kostnaden för mötet stod E.ON för, kommunen tillhandahöll endast med lokal.
  Grävarbetet är framflyttat till efter årsskiftet och innan dess ska TA-planer blivit godkända av kommunen.

  Med vänlig hälsning
 • Hur ser det ut nu, kommer kommunen att godkänna TA-planen? Har ni kommit överens om att kräva någon ändring i den?

  //Ewa
 • Hej Ewa,

  Kommunen har för närvarande inte fått in samtliga handlingar i ärendet och därför ännu inte godkänt några TA-planer.

  Med vänlig hälsning
 • Hej,
  Låter skumt. Jag frågade om detta till EON representant igår. Enligt henne skall grävningarna inledas nu i december = om en vecka.
  Men dom kanke kör på utan godkänd TA-plan? Den var inte klar än och har sålunda inte inkommit till kommunen. Jag frågade hur den skall kunna blir klar och sedan godkännas av kommnuen inom en vecka: Det var var inga problem alls var svaret (med ett hånfullt leende kan tilläggas..)

 • Skandal! Om kommunen hade informerat oss alla berörda i god tid hade vi kunnat undvika all denna korrespondens!
 • Det som framkom på mötet i går var:

  Kommunens tjänstemän har under 7 års tid planerat detta tillsammans med E.ON.

  E.ON vill inte kännas vid att de borde utrett konsekvenserna för de företag, förskolor och boende längs omfartsvägen som påverkas.  De hänvisar till mötena med kommunen. EON representant sa ungefär så här: ”Det är kommunen som företräder invånarna. Vi behöver inte prata med enskilda personer eller företag.  Kommunen har inte haft några synpunkter."

  Kommunens tjänstemän vill inte kännas vid att de borde utrett konsekvenserna för de företag, förskolor och boende längs omfartsvägen som påverkas. Tjänstemännen sa så här ungefär "Det är EON som utreder - kommunen har inget ansvar att ta reda på fakta"

  På kommunens hemsida sägs det: ”E.ON och Upplands-Bro kommun har utrett flera alternativ".  När jag frågar kommunen efter denna utredning (offentlig handling) så hänvisas jag till E.ON.  Det finns alltså ingen utredning som kommunen gjort.  

  Kommunens tjänstemän har alltså under 7 års tid suttit tillsammans med EON och hjälpt dem skriva en ansökan. Inga offentliga handlingar finns hos kommunen från dessa möten.  Det är sedan samma tjänstemän, som på delegering från Tekniska nämnden, skall besluta om förslaget som de själva varit med att utforma.

  Av tjänstemännens agerande under mötet framgick med all tydlighet att allt var klappat och klart. De hade redan gjort upp med E.ON.  Detta trots att det inte ens finns en ansökan!

  Ingen transparens i hanteringen och ingen objektiv beslutsprocess.    

 • Skrämmande om detta stämmer!
  Vad har kommunens tjänstemen för orsak att agera på detta sätt?
  Man börjar ju misstänka både det ena och det andra.
 • Ett fall för Uppdrag Granskning!
 • Hej Mats,

  Entreprenören kan inleda förberedelsearbetet i december förutsatt att TA-planen för förberedelsearbete lämnas in och godkänns av kommunen. TA-planen för förberedelsearbete innebär inget grävarbete utan exempelvis röja undan buskar, träd och eventuella belysningsstolpar som är i vägen för kommande schaktarbete.

  Inget grävarbetet kommer att påbörjas innan TA-planen för schaktarbetet är inlämnad och godkänd av kommunen. För närvarande har kommunen inte mottagit varken TA-plan för schaktarbete eller förberedelsearbete.

  Beroende på när TA-planerna lämnas in kan förberedelsearbetet påbörjas innan årsskiftet. Schaktarbetet kommer att påbörjas tidigast den 8 januari 2018 eftersom att handläggningstiden för TA-planer för schaktarbetet är längre.

  Med vänlig hälsning
 • Ok, meddela detta till EON.
  Verkar var helt okänt för dom.
  Ser fram emot att grundligt granska dessa, nu plötsligt två, TA-planer....
  Den första borde ju inkomma under nästa vecka.
 • De flesta av SL-bussarna i Kungsängen använder gamla E18 sista biten upp till Kungsängens station.
  Vilken väg kommer de ta när gamla E18 stängs av?
  Kommer det upp tillfälliga hållplatser? Var & hur?
  Blir det längre restid för alla som åker kommunalt?

 • Hej Mats,

  Busstrafiken kommer att gå i en kortare skyttelsignal på ca 50m mellan centrumrondellen och Skolvägen och även delvis ha en kortare omledningsväg.
  Det kommer inte att behövas tillfälliga hållplatser och bussarna kommer att gå till Kungsängens station enligt de nuvarande tidtabellerna.

  Med vänlig hälsning
 • Hej,

  Vart finns det att läsa om detta?
  TA-plan har ju inte inkommit än...ändå finns dessa uppgifter...


 • Hej Mats; det står i https://www.eon.se/samhaelle---utveckling/hallbara-stader/framtidens-kretsloppsanlaggning/narboende-eller-markagare.html

  Hade i framtiden varit fördelaktigt om ni läst alla dokument ni fått skickade till er istället för att gnälla på kontaktcenter.
 • Hje,
  Jag har inte fått ett enda dokument skickat till mig, så tack så mycket för utskällningen!
  Det är kanske det som är att vara serviceminded?
  Kolla själv så står det:
  Sträckan längs Enköpingsvägen kommer att delas in i fem trafiketapper. Under genomförandet av två av dessa kommer även bussar och tung trafik att vara hänvisade till omledningsvägen.
  Samt
  I december påbörjas sträckan mellan Kungsvägen och Skolvägen, då kommer trafiken att stängas av helt under vissa perioder och då ledas om via Bygdegårdsvägen-Skyttens väg-Kungsvägen.

  Därav mina frågor gälllande busstrafiken!
  Läs själv!


   
 • Fått skickade till oss?
  När?  Den enda information som vi fått är från konsulten som till vårt hus och borrade hål för mätning av  ev vibrationsskador.
  Det var väldigt olika svar som gavs på mötet, kommunen och EON hade olika uppfattningar men lovade att en hastighetsmätare "du kör för fort " skall komma upp. De sa också att de skulle börja i jan.
 • Avstängning av gamla E18 från OK mot Startvikten.
  Ju bredare arbetsområde en rör-entreprenör får disponera desto billigare blir det för denne! Vilken arbetsbredd tillåts vid E18, dessa förefaller omfattande!
  Enligt gräv-ansvarig vid e.-on den 23/11 skall all tung trafik och bussar köra Skolvägen mot Bygdegårdsvägen! Denna del av Skolvägen är en gammal byväg utan tillräckligt bärlager som senare är asfalt belagd. Omfattande rör-sättningar och vattenskador uppstår här! Vilket axeltryck tillåts! Enligt gräv-ansvarig e.-on har kommunen godkänt detta! Tillgänglighet för utfart från lokalgator och för fastighetsägare kommer att bli ytterst begränsad på detta avsnitt! Ändring av skyttelsignal ända ner till T-korsningen Bygdegårdsvägen
  måste ske!
  Göran R
 • Hej,

  Det stämmer inte att bussarna kommer att ledas om på Skyttens väg-Bygdegårdsvägen. Vi har bett E.ON att korrigera detta på sin hemsida.
  Arbetet kommer att påbörjas efter årsskiftet och även detta kommer E.ON att uppdatera under frågor och svar.

  Med vänlig hälsning
 • Svaren från kommunen tyder på att det är bestämt.   Alltså finns den ansökan (TA-plan) och ett beslut redan, eller?
 • Hej Anders

  Detaljerad information kommer att finnas på E.ONs hemsida när TA-planen är godkänd.

  Med vänlig hälsning
 • Hej igen!
  Idag har det målats linjer på Skyttens väg, gupp tagits bort, liksom trafikdelare och andra hinder.
  Vi har blivit lovade en skylt "du kör för fort", den har inte kommit upp! Nu ikväll har det blivit livlig trafik här, som kör snabbare än vanligt trots att det är 30 km. Den hastigheten skall väl ändå vara kvar? Nu kom också en långtradare, väldigt långt släp! Det skule ju inte gå tung trafik här??
  //Ewa
 • Hej,
  Enligt kommunens ansvarige konsult för TA-plan för EON avseende ändring av trafikflöden genom samhället, Milan Djuric  /072-981-79-94/ samt Dan Lennström ansvarig för ENO´s fjärrvärme arbeten i kommun har inget beslut ännu fattas! 2017-12-19.
  Enligt konsulten Milan Djuric skulle undertecknad få information då kommunen godkänt arbetsförhållanden/omläggningar av trafiken i samhället.
  Tveksamt varför åtgärder vidtages nu!
  Hälsningar Göran

 • Hej

  Projektledningen informerar att TA-planen för omledningsvägen är godkänd av kommunen.

  E.ON började igår med förberedande arbeten längs med omledningsvägen.

  Det kommer inom kort att sättas upp hastighetspåminnare på Skyttens väg och Bygdegårdsvägen.
  Det kommer att även att sättas upp skyltar som hänvisar tung trafik till Brunna-avfarten.

  Med vänlig hälsning


  Anette Kontaktcenter
 • Nu har ni täckt över skyltarna "högst 3,5 ton" med svart plast. Det betyder att tung trafik nu får åka på Skyttens väg. Så sade ni inte på mötet.
  Ewa
 • Hej Ewa

  Ansvarig meddelar att tung trafik får tillfälligt åka på omledningsvägen, men skyltar hänvisar tung trafik från E18 till avfart Brunna istället för avfart Kungsängen.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hur länge är tillfälligt?
  Vi har redan mycket trafik här.
  Ewa
 • Hej,

  "Tillfälligt" är väl minst ett år i detta fall?
  Så  kommunens definition av "tillfälligt" skiljer sig nog en hel del från gemene man... 

 • Trafikförordning 10 kapitlet 14 §  ger inte kommunen rätt att tillfälligt ta bort begränsningen. De kan bara tillfälligt införa mer begränsningar, men inte ta bort befintliga.

  Om begränsningen är borttagen så måste kommunen ha tagit ett beslut  om att permanent ta bort den.   • Då vill vi se beslutsunderlaget!
 • På mötet blev vi lovade en elektronisk skylt "du kör för fort" INNAN omdirigeringen skulle börja....men den har inte kommit upp! När kommer den?
  Vi har väldigt mycket trafik här nu och det är bara Grannstödsbilen som håller 30km/tim.
  //Ewa
 • Hej

  Tack för era inlägg.

  Projektansvariga meddelar att omledningsvägen kommer enligt preliminär tidsplan att användas till våren 2019.
  Mer om omledningsvägen kan ni läsa här:
  http://www.upplands-bro.se/nyheter-2018/2018-01-12-nu-borjar-gravarbetet-pa-enkopingsvagen---har-ar-omledningsvagarna.html

  Önskar ni se beslutet på den tillfälliga begränsningen kan ni beställa det via kommun@upplands-bro.se

  "Du kör för fort"-skylten kommer att sättas upp snarast, vi har påmint E.ON om detta idag.

  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter
 • Det är klart att man kan beställa beslutet från kommunen. Det är inte något problem.   Problemet är att kommunen inte bryr sig om att svara.  Det händer ingenting om man begär ut offentliga handlingar från Upplands-Bro kommun.
 • hej! Farthindret som tagits bort från korsningen skyttens väg och rankhusvägen har nu ersatts av ett stort sår i gatan vilket medför att det blir stora sättningar/skakningar i marken när framför allt tung trafik passerar.kan ni se till att det blir asfalterat så det blir ett jämt underlag.Hastighetsbegränsningen på 30 kmh upplevs mest som ett skämt knappt någon respekterar denna. Varför inga farthinder?
 • Hej,
  Längs Bygdegårdsvägen har det satts upp massor av skyltar "varning för sidohinder".
  Dessa omöjliggör plogning av gångbanan = gående går ute i körbanan = mycket farligt!
  Hur tänkte kommunen här?
  Tacksam om någon svarar!

 • Hej,
  Tack för era inlägg,
  Farthindret är påtalat till entreprenören och kommer att åtgärdas snarast möjligt.
  Gångvägen längs med Bygdegårdsvägen kommer att plogas under dagen med en mindre plogbil.
  Med vänlig hälsning
 • Även skyltarna "max 3,5 ton" in till rankhusvägen, som inte är omledningsväg, är täckta med svart plast, varför det?
 • Gångvägen längs Bygdegårdsvägen har inte plogats på delen mellan Örtugsvägen och Skyttens väg. När kommer detta att ske?
 • Hej,

  Jag undrar detsamma - varför plogades bara halva sträckan igår?
  Nu är det fortfarande gående ute i körbanan! = mycket farligt!
 • Hur skall man övervaka att tung trafik inte fortsätter att åka på Skyttens väg efter 31 jan 2019 när det är tillåtet under hela 2018?
  Anders Räntilä, är det som du säger att det inte går att upphäva ett sådant förbud under en begränsad tid så har kommunen i alla fall gjort det!
  //Ewa

  "Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av
  10 kap. 1 § andra stycket 19 och 3 § första stycket
  trafikförordningen (1998:1276)
   följande.
  Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter (0139 2011 : 00098) om högsta tillåtna bruttovikt på
  Skyttens väg ska upphöra att gälla.
   
  Denna författning träder i kraft den 17 januari 2018 och upphör att gälla den 31 januari 2019"

 • Tyvärr har kommunen i princip rätt att göra detta. Det är inget tillfälligt beslut, utan i praktiken 2 permanenta beslut. Ta bort begränsningen och sätt tillbaka den igen.

  Frågan är dock om beslutet är fattat i "laga ordning".  Det återstår att se.
 • Hej

  Skylten ”max 3,5 ton” ska vara övertäckt då den avser Skyttens väg och inte Rankhusvägen. Rankhusvägen har ingen viktbegränsning.

  Hela gångvägen längs med Bygdegårdsvägen är plogad idag.
  Anledningen till att hela vägen inte plogades igår var att ett antal skyltar stod i vägen. Detta är nu åtgärdat och entreprenören kommer kunna ploga hela sträckan hädanefter.
   
  Innan den 31/1-2019 kommer en ny lokal trafikföreskrift att skrivas som talar om vilka regler som kommer att gälla efter 31/1-2019.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • >Hela gångvägen längs med Bygdegårdsvägen är plogad idag.

  Nej, det är den inte.  Jag sittter just nu med utsikt över den och den är oplogad.

 • "Rankhusvägen har ingen viktbegränsning."
  Detta måste vara fel då:
  Under de 25 år jag har bott här har det suttit en skylt direkt när man kommer in på Rankhusvägen i riktning mot tvärvägen, Max 3,5 ton som gällde genomfart till tvärvägen/bygdegårdsvägen (osäker på vilket), denna skylt är nu överplastad. I andra riktningen, vid infarten till tvärvägen sitter fortafarande en skylt Max 3,5 ton (gäller genomfart  till Skogsvägen), den är inte inplastad.
  Hur förklarar man då detta?
 • Stämmer - gångvägen längs Bydgegårdsvägen är fortfarande inte plogad hela sträckan!
  Kollade nu fredag 2018-01-19 kl.08.10.
  Otroligt att en väg som plogats 2 gånger fortfarande är oplogad!
  Vågar man hoppas att det lyckas på ett nytt och 3:e försök?
  Gäller alltså:
  Gångbana utmed Bydgegårdsvägen. Gångbanan har nyligen skärmats av med vägskyltar, troligtvis som extra skydd pga den ökande trafiken.
  Det är hela sträckan från korsningen Bygdegårdsvägen/Hjortronvägen bort till 90 graders svängen vid Skyttens väg som är helt oplogad.
  Tacksam om någon svarar! och framför allt plogar...

 • OCH den tunga trafiken kör för fort!!
 • Hej,
  Den sista biten på gångvägen längs med Bygdegårdsvägen plogades inte klart under gårdagen då det var väldigt mycket trafik på vägen just då.
  Under dagen kommer plogningen att slutföras.
  Vår trafikingenjör meddelar att viktbegränsningsskylten på Rankhusvägen är felaktigt uppsatt. Det finns ingen lokal trafikföreskrift som säger att det är viktgränsning på den vägen. Därför kommer skylten att tas bort inom kort.
  Med vänlig hälsning
 • Då det var mycket trafik var det bättre att fortsatt tvinga skolbarnen och andra fotgängare att gå mitt i den trafikerade gatan.

  Är det så Upplands-Bro kommun resonerar?

 • Hej, nu är det äntligen plogat nästan hela vägen.
  Vid 90 graders svängen mot Skyttens väg har man plogat upp en vall på gångbanan vilket tvingar ut gående i biltrafiken.
  Men det kanske finns en bra förklaring till det också - det var ju t.ex. kanske för soligt för att kunna ploga ordentligt idag?
 • Nu åkte en buss här..Det skulle det ju inte göra?? De skyltar som säger att tunga fordon skall åka via Brunna står ju på fel plats. Om man redan åkt av motorvägen kan man ju inte vända. Man är ju redan här då. Det finns ju ingen avfart att åka tillbaka på och fortsätta till Brunnaavfarten
 • Eftersom det finns så många frågor och åsikter om trafiksituationen som skapats av fjärrvärmearbetet vore det klokt ifall man kunde tidigarelägga det möte som kommer att hållas i Kommunhuset den 15 febr där representanter från EON och kommunen ska informera och svara på frågor.
  Det är ju inte bara utmed omledningsvägen som problemen uppstår utan även i anslutning till de avstängda vägsträckorna där bilar/långtradare försöker vända eller utmed Strandvägen som blivit en ny "smitväg".
 • Kan ni bekräfta att Skolvägen kommer nyttjas som omledningsväg då grävarbete sker på Enköpingsvägen, sträckan Skolvägen-Byggdegårdsvägen.

  Som tidigare har påpekats så är Skolvägen inte dimensionerad för tung trafik. Flera hus uppvisar redan sättningsskador.

  Är ni medvetna att under sommaren– höst/vinter 2018, då denna del av arbetet planeras, sammanfaller med SLs årliga underhållsarbete och avstängning av pendeltågstrafiken? Detta kommer medföra en kraftig ökning av tung trafik i form av ersättningsbussar!
 • Gällande ev omdirigering av tung trafik och bussar till Skolvägen har/är informationen om detta mycket bristfällig. Någon får gärna skicka en aktuell länk till det som Calle efterfrågar. Jag tycker mig ha läst allt inne hos e.on men har inte hittat någon info om busstrafik på Skolvägen. Har jag missat något? Vart kan jag läsa planen för detta?

  Under informationskvällen i höstas lovade E.on att titta på ett annat förslag som inkom under info.kvällen gällande Skolvägen och det skulle ju vara ytterst intressant att få höra om det har tagits upp med kommunen?

  Ett tips till kommunen är att se till att det finns kunnigt folk på plats under kommande infokväll, vi som kommer på mötet kommer vilja ha svar på frågor. Det kommer bara uppstå frustration om vi får prata med folk som inte är insatta i projektet. Se också till att ha alla offentliga handlingar utskrivna då det efterfrågas av flera kommuninvånare. Det är dags för kommunen att ta sitt ansvar och inte bara hänvisa till e.on. Det borde dessutom ligga i kommunens intresse att jobba för kommuninvånarna, att vara insatt i det senaste för att kunna ge svar på vad som händer här i kommunen. Kommunen verkar inte alls vara intresserade av hur deras invånare drabbas...kommunen borde vilja ställa krav på E.on om hur det här projektet ska hanteras och genomföras.
 • Hej,frågade för ett tag sen varför man tagit bort farthindret vid skyttens väg/rankhusvägen-inget svar..Det behövs ju många fler farthinder när trafiken har ökat så pass mycket!.varför inga övergångställen?
 • Skylten " du kör för fort " har ännu inte kommit upp. Var skall den placeras? Föreslår vid korsningen Ängsvägen-Skyttens väg.
 • Hej,

  Tack för era inlägg, här kommer svar:

  Snöhögen som ligger i vägen för gående på Bygdegårdsvägen kommer att flyttas åt sidan under dagen.

  Tung trafik hänvisas till avfart Brunna från E18. Vi har varit i kontakt med Nobina angående bussarna som åker av avfarten Kungsängen och de tar upp detta med chaufförerna.

  Informationsmötet är bokat i samråd med E.ONs representanter och den 15 februari kommer alla att vara deltagande.

  Vi har varit i kontakt med SL som meddelar att det inte kommer att vara någon avstängning av pendeltågstrafiken i sommar som drabbar Kungsängen station.

  Skolvägen kommer inte att öppnas upp för genomfart och kommer inte heller att vara en omledningsväg.

  Omledningsvägen kommer fortsätta att gå längs med Bygdegårdsvägen-Skyttens väg- Kungsvägen.

  Farthindret på Skyttens väg är borttaget på grund av vibrationerna som blir när fordon åker över det och även för att det behöver vara full vägbredd.  

  ”Du kör för fort”-skylten sattes upp utanför Skyttens väg 75 i torsdags.

  Med vänlig hälsning

 • Synd att det inte hjälper med skylten heller! Nyss åkte en långtradare förbi här i betydligt högre fart. Övrig trafik verkar inte heller bry sig. Tråkigt för oss som bor här om det skall fortsätta ett helt år.
 • Så varken bussar eller tung trafik kommer ledas om på Skolvägen i höst utan kommer åka Bygdegårdsvägen-skyttensväg-kungsvägen istället?
 • Hej J,
  Som nämnt i svaret ovan så kommer inte Skolvägen att öppnas upp för genomfart och kommer inte heller att vara en omledningsväg. Omledningsvägen kommer fortsätta att gå längs med Bygdegårdsvägen-Skyttens väg- Kungsvägen.

  Med vänlig hälsning,
  Stefan Kontaktcenter
 • Men...Skall det gå bussar på Skyttens väg??? Så var det inte sagt tidigare.
  Ändras informationen nu?
 • Hej Ewa,
  Nej, det ska inte gå bussar på Skyttens väg. Se tidigare svar i tråden.
  ” Tung trafik hänvisas till avfart Brunna från E18. Vi har varit i kontakt med Nobina angående bussarna som åker av avfarten Kungsängen och de tar upp detta med chaufförerna.”

  Med vänlig hälsning,
  Stefan Kontaktcenter
 • Det verkar som om det ändå är ganska många som åker in på Kyrkvägen och sedan upp Bergvägen (och vice versa) eftersom det går snabbare....än Skyttens väg. Igår räknade jag till 49 fordon på 4 minuter runt 16.30 tiden (rusningstid) båda riktningar. Där har man kvar trafikhindren vilket är bra. Noterar även en del lastbilar och t o m en långtradare (svårt för den att svänga i korsningarna) och en annan dag ett fordon med farlig last symbol. Men, det är alltså betydligt mer trafik på denna rutt, samtidigt som det är mycket folk som går på/vid sidan om dessa vägar ner till centrum/kyrkan, samt en förskola som ligger vid denna väg... Många kör snabbt och är stressade. Det är mycket anmärkningsvärt att man genomför detta projekt så fort, slarvigt (EON, kommun, trafikverk), och utan att vidtaga bättre trafiksäkerhetsåtgärder (analys) i ett tättbebyggt område. Det känns riktigt riskabelt.
 • Okej, tack för svar.
  Vet ni i dagsläget vilken väg bussar och tung trafik åker istället? Eftersom de inte ska åka Skolvägen och inte heller den "vanliga" omledningsvägen. Detta gäller alltså under perioden (enligt e.on ca aug, sept, okt i år) när det grävs mellan rondellen i centrum fram till korsningen enköpingsvägen/bygdegårdsvägen.
 • Förlåt, jag menar sträckan på enköpingsvägen som börjar från Skolvägen ner till korsningen enköpingsvägen/bygdegårdsvägen.
 • Inte nog med att gångbanan längs Bygdegårdsvägen inte är plogad. Man har aktivt plogat upp all snö från bilvägen där.  Alla fotgängare är hänvisade att gå i vägbanan.

 • Ja, nu ser det riktigt illa ut för gående längs Bydgegårdsvägen igen.
  Vågar man hoppas att sträckan, HELA sträckan, plogas utan att det behövs 4 påminnelser som förra gången?
 • Hej,
  Vi skickar dina synpunkter till ansvariga.

  Enligt den preliminära planen kommer bussar att åka längs med Enköpingsvägen under trafiketapp 5 (Skolvägen-Bygdegårdsvägen).

  Enligt uppgift från kommunens entreprenör så ska nu gångvägen längs med Bygdegårdsvägen nu vara plogad.

  Med vänlig hälsning,
  Stefan Kontaktcenter
 • Tack Stefan för snabbt svar!
 • Skylten "Sänk farten" är bara uppsatt åt ett håll! Den finns inte om man kommer från Bygdegårdsvägen eller från IP. De som kommer från den sistnämnda vägen har "glömt bort" att de sett en liten 30-skylt när de kom från Pettersbergsrondellen. Där är det först 60, sedan en liten snutt 40 km/tim. Sedan gäller 30km/tim hela Västra Rydsvägen och tills man åker uppför Skyttens väg-Skogsvägen och skall svänga in på Kungsvägen, där det är 60km.
  Idag stod vi ca 3 min vid skylten och kollade trafiken som kom nerför backen Skyttens väg och passerade skylten, två tunga lastbilar fick den att lysa men struntade i den, likaså var det för det små vita firmabilar/skåpbilarna, de bromsade inte heller. Några av personbilarna saktade ner.
 • Hej Ewa,
  Tack för dina synpunkter. Vi tar dem vidare till ansvarig avdelning.

  Med vänlig hälsning,

  Stefan Kontaktcenter
 • Hej! Kan ni tala om vart jag skall vända mig för att få tag på ansvarig på kommunen för trafikomläggningen?Har nu under 1 timmes tid varit ett konstant pärlband av trafik på skyttens väg,i princip omöjligt att korsa densamma som både gång och biltrafikant.Ena sidan på skyttens väg har inte ens någon trottoar utanför fastigheten utan  folk       tvingas kliva rakt ut i trafiken som rullar på utan uppehåll.Det är helt sjukt!!!!Gör något innan folk blir skadade eller värre!
 • Håller med dig Anders! Jag har försökt räkna, nästan omöjligt. Det är som på en motorväg och värst med den tunga trafiken med slävagnar som bara dundrar förbi. Här gäller högerregeln men svårt att komma ut från Ängsvägen för de som kommer Skyttens väg tror att de åker på huvudled. Vi behöver polispatruller här varje morgon och eftermiddag.
 • Hej,
  För att komma i kontakt med ansvarig person på kommunen, vänligen ring Kontaktcenter och fråga efter teknisk chef.
  Du når Kontaktcenter på 08-581 690 00.

  Med vänlig hälsning,

  Stefan Kontaktcenter
 • Så här ser gatan ut nu. Många sprickor runt vägbrunnarna också. De håller inte för påfrestningen
 • Hej Ewa

  Tack för ditt inlägg. Bilden har tilldelats ansvariga för projektet.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Vi står inte ut! Det är en sanitär olägenhet att ha all denna trafik på vår gata! Imorse var det en ström av långtradare här, igår stillastående kö av bilar. Ni måste, som på Bygdegårdsvägen, sätta upp fartskyltar åt BÅDA håll! Större!! Och vid varje korsning 30-skyltar, det finns ju redan stolpar där "förbjuden parkering" sitter uppe året runt.  Bilarna kör alldeles för FORT! Det måste också finnas en omledningsskylt för tung trafik redan på motorvägsavfarten, inte när de redan har åkt av. Då kan de ju inte vända. De flesta av långtradarna skall till industriområden och kan lika gärna åka Brunnaavfarten. Det kan inte fortsätta så här!
 • @boende på skyttens väg; vart föreslår ni att trafiken omleds istället? Skyttens väg är den bästa omledningsvägen sett till avstånd, tid, antal boende som påverkas. Vilken väg skulle vara bättre att använda?
 • Att tung trafik  åker Brunnaavfarten  och att det blir 30 skyltar så att bilarna inte åker så fort. Som jag skrev, om du läste?
 • Hej Ewa

  Dina synpunkter är framförda till ansvariga.
  På E18 finns det skyltar som hänvisar tung trafik till Brunnaavfarten. Dessa kommer att bytas ut till större skyltar som är beställda.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej,
  Vad visar dom bullermätningar och vibrationsmätningar som ansvarig på kommunen, Ida Brännström, utlovat skall utföras fortlöpande längs omledningsvägen?

 • Hej Mats

  Tack för ditt inlägg.
  Vi har ställt frågan vidare till ansvarig och återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej,
  En av dom nyuppsatta skyltar längs Bygdegårdsvägen som visar verklig hastighet fungerar inte. Det är den i södergående rikting.
 • Hej Mats

  Tack för att du uppmärksammat detta.
  Vi meddelar ansvarig som kan åtgärda felet.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Omdirigering och avstängning av gång-och cykelväg emellan Skolvägen mot Centrumvägen på en sträcka av 190 meter!
  En omdirigering på drygt en halv kilometer i mycket kuperad och trång gatumiljö skall ersätta dessa 190 meters avstängning!!
  Enligt denna lösning kan inte entreprenören tydligen avstå en gångbanebredd på 0,7 meter så att minimum gångbana kan vara kvar!
  Kanske 1,65 meters bredd kan disponeras på denna sträcka så att även cykelbana i trång miljö kan kvarstå?
  Hälsningar
 • Hej,
  Nu är bägge nyuppsatta skyltar som visar verklig hastighet på Bygdegårdesvägen ur funktion.
  Verkar inte vara av bästa kvalitet... 
 • Hej,
  Gång- och cykelvägen är avstängd för att den ska i samband med dragningen av fjärrvärmeledningen byggas om till en regional gång-och cykelväg, därför måste den stängas av helt. När det är möjligt att öppna vägen på ett säkert sätt så kommer det att ske.

  Hastighetspåminnaren är felanmäld till entreprenören.

  Med vänlig hälsning,
  Stefan Kontaktcenter
 • Vem är ansvarig inom kommunen för att helt stänga av gångvägen Skolvägen mot Centrumvägen ca. 190 meter, utan att göra någon tillfällig provisorisk sträckning under nybyggnadstiden!
  Det förfaller som man återigen inte har förmågan att tillvarataga innevånarnas intresse!
  Flera alternativ föreligger för att kunna behålla en tillfällig gångväg under nybyggnationen!
  Låt någon byggnadskunnig titta på de olika lösningarna som föreligger här.
  Hälsningar
 • Hej Mats,
  Vi har nu fått svaren från vibrationsmätningarna och vi håller oss inom gränsvärdena.
  Vi kommer att fortsätta mätningarna ett tag till eftersom det nu blivit kallare och mer tjäle.
  Med vänlig hälsning

 • Hej Göran,
  Kommunens tekniska chef är ansvarig för projektet.
  Vi hänvisargång- och cykeltrafik till omledningsvägen som är den tillfälliga gång- ochcykelvägen.
  Med vänlig hälsning
 • Hej!
  Det är flera som använder vändplatsen på skolvägen som genomfart till Bygdegårdsvägen. Under årstiden när bommarna är öppna så används den flitigt men sedan omledningen av trafiken har antalet bilar som passerar ökat markant under vardagarna. Det är inte längre bara bilar som råkat köra fel när de ska till sporthallen utan nu är det samma bilar som åker där varje dag. Det är alltså ett medvetet val att ta smitvägen istället. Hoppas ni kan se bilderna för så ser det ut varje dag efter jobbet.  Jag har sett alltifrån skåpbilar till mindre personbilar köra rakt över cykelbanan och ut i vägbanan på Bygdegårdsvägen. Det mest häpnadsväckande var nog personbil med släp som tog sig igenom där...

  Kan kommunen ställa en gråsugga på någon av kanterna för att göra det tightare? Eller finns det något annat bättre förslag på lösning?
 • hej!har tidigare skrivit inlägg till kommunen via detta forum utan att få ett relevant svar.provar igen!varför har inga trafiksäkerhetshöjande åtgärder vidtagits på tex skyttensväg i samband med omläggningen skett! Varför inte sätta dit 30 skyltar(stora)vid ex korsningar,tf övergångsskyltar,farthinder etc?Om ni beslutar att leda in denna enorma mängd trafik i ett villaområde så bör ni väl också se till att det görs så säkert som möjligt!!!!. ps/ snart blir det vår och med den mycket mer oskyddade trafikanter,barn på cykel,mopeder ,gångtrafikanter etc som kommer försöka korsa denna numera hysteriskt trafikerade gata...obs-det är farten som är största problemet,,,,anders  
 • Håller med Anders!  Dessutom så respekteras inte högerregeln. I förra veckan var ett rådjur på väg att korsa gatan då det kom en bil i full farten nerför backen. Djuret hoppade tillbaka i sista minuten. Detsamma hände med två harar också. Det är mycket djur här men även barn på väg till och från skolan.
 • Vem är projektledare i vår kommun för E.ON´s byggnadsarbeten inom kommunen?
  Hälsningar
 • Hej,
  Tack för dina observationer.

  Anledningen till att bommen är öppen har att göra med att det ska kunna snöröjas och sandas utan hinder.

  Vi har skickat vidare dina förslag till gatuavdelningen som kommer åka ut på plats och se om vi kan förbättra situationen på något sätt.

  Vi har meddelat E.ON att sätta upp hastighetspåminnare och ”kör sakta”-skyltar längs med omledningsvägen. Hastighetspåminnare kommer att sättas upp längs med Bygdegårdsvägen och Skyttens väg.

  Vi har en dialog med entreprenören och skyltarna kommer att sättas upp så snart de levererats.

  Vi har även ytterligare en gång varit i kontakt med polisen gällande hastighetskontroller.

  Ansvarig från kommunens sida är teknisk chef. Önskar ni komma i kontakt med teknisk chef, vänligen hör av dig till: kommun@upplands-bro.se alternativt ring 08-581 690 00.

  Med vänlig hälsning,
  Stefan Kontaktcenter
 • Det verkar inte spela någon roll med skyltar.  Vi har under en halvtimme på vår altan kollat in såväl tung trafik som personbilar.  Ca 1% höll hastigheten.  Det måste till kontroll! Taxi 020 är verkliga fartsyndare bland alla andra små firmabilar. Gupp behövs. Alla lastbilar från grävlingar åker här med lasten.  De borde väl veta att de skall hålla hastigheten.
 • Hej,
  Tyvärr kommer vi få leva med denna trafik, eller troligtvis ännu mer trafik, i detta område. Kommunen har ju långt gångna planer på att bygga höghus i Gröna Dalen. I samband med det skall Hjortronvägen, idag bussgata, öppnas för trafik. Enligt en gammal rapport skulle denna öppning innebära ca 3000 fordonspassager/dygn, dvs en ökning med 1500% från dagens 180 (endast buss). Räknar man med att 70% av dessa fordonspassager sker under högtrafik morgon och kväll, 3 timmar på morgonen och 3 timmar på kvällen, innebär det nästan 6 passager/minut.
 • Tack för åtgärdandet av ”smitvägen” över vändplan vid skolvägen/Bygdegårdsvägen. Det uppskattas av alla boende i området.
 • Hej,
  Nu är den ena av de nya hastighetsmätarskyltarna på Bygdegårdsvägen trasig igen!

 • Skyttens väg håller inte!
  Nu är det en stor vattenfylld grop där ni lagade för två veckor sedan! ALL lastbilstrafik med grävmassor på flaket åker skytteltrafik här hela dagarna. Det är väl det som grävs ut på Enköpingsvägen. Tung trafik, märkt Märsta Förenande.
 • Hej åkte nyss förbi där och kan konstatera att skyttens vägen just i detta område innan korsningen med västra rydsvägen är i bedrövligt skick, helt sönderkörd vid kanten (som påpekats ovan). Det har även bildats djupa gropar längre upp mot korsningen till Bergvägen. Man måste väja för att inte köra sönder bilen.

  Det är den omfattande och till dels tunga trafiken i kombination med kraftiga temperatursvängningar som gör att vägen inte håller.

  Även uppe på Bergvägen är det nu allt mer slitage som förvärras av temp skiften och tung trafik.
 • Hej

  Tack för era synpunkter.

  Vår tekniska avdelning låter meddela att hastighetsskylten är åtgärdad idag.
  Åtgärd för potthålen på Skyttens Väg har påbörjats idag.

  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter
 • Hej!
  Ni lovade att det skulle komma upp en till elektronisk hastighetsskylt på Skyttens väg så att det också visas hastigheten från Bygdegårdsvägen! Men det var ett tag sedan och ännu har inget hänt! Det verkar som om den som sitter i backen  och innan korsningen Ängsvägen har slut på batteriet...
 • Dags igen: den ena av skyltarna som mäter hastighet på Bygdegårdsvägen lagt av. Nu för 3:e gången på några få veckor. Känns som hög tid att byta ut dessa mot nåt som fungerar längre än ett par dagar, eller?
 • Hej Ewa och Mats

  Ansvarig hälsar att digitala hastighetsskyltar är beställt och kommer att sättas upp så snart de är levererade.
  De digitala hastighetsskyltarna i korsningen Skyttens väg-Ängsvägen samt på Bygdegårdsvägen kommer att ses över.

  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter
 • Att det skall ta sådan tid! Ni lovade på mötet i höstas att de skulle komma upp, nu har det gått flera månader.  Verkar som om  vi som drabbas inte är viktiga. Allt skall komma sen! Istället borde det ha planerats bättre från början!
 • Allt fler har upptäckt den alternativa smitvägen Strandvägen, trafiken har ökat betydligt de senaste veckorna. Nu har även långtradarna hittat denna väg. Hur mycket tyngd (axeltryck) tål den smala bron över järnvägen längst västerut på vägen?
 • Var hygglig och ta bort Kelvin Woods inlägg, detta är ingen annonsplats.
 • Hej Kenneth

  Tack för att du uppmärksammade oss om inlägget, vi har nu tagit bort det.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej Kenneth,
  Frågan gällande Strandvägen är ställd till ansvarig avdelning, vi återkommer med svar.
  Med vänlig hälsning
 • Hej igen,
  Vi har nu fått svar från tekniska avdelningen, bron över till Strandvägen klarar av 60 ton.
  Med vänlig hälsning
 • Jag ser inte problematiken med att de kör på er väg. Det känns som att ni gnäller i onödan.
 • Håller helt med Lasse,
  Det verkar bara som ett gäng pensionärer som gnäller om hur någonting i kommunen faktiskt händer.
   Ni förstår väl att man inte kan flyga till jobbe? Någonstans måste de ju åka!
 • Frågan jag ställde var ifall bron över järnvägen klarade axeltrycket från en långtradare, jag tycker inte det var gnäll. Man måste väl få ställa relevanta frågor, ifall bron inte klarat vikten hade den kunnat rasa med de följder detta dragit med sig. Nu var svaret från kommunen att bron håller också håller för en normal långtradare.
  Sedan får trafiken gärna köra Strandvägen, det är ju inte "vår" väg utan kommunens. Att sedan kommunen/EON i sin utredning kommit fram till att trafiken ska ledas en annan sträcka är inte mycket vi kan göra åt.
 • Nu var det ju inte specifikt frågan om bron över järnvägen som jag tyckte var gnäll, utan eran generella retorik i tråden.

  Denna retorik visade sig inte minst i ditt senaste inlägg Kenneth, du verkar tycka att Skyttens väg är eran väg och att Strandvägen av någon anledning skulle vara bättre lämpad eftersom det skulle vara kommunens väg; varför ska boende på Skyttens väg ha större rätt att slippa trafiken än boende på Strandvägen eller Bergvägen.

  Hyckleriet från de boende på Skyttens väg är total; inte nog med att trafiken ska behöva göra en omväg som motsvarar en 20% ökning av avståndet men de ska också göra två svängar som är nästintill omöjliga för alla fordon över 10 meter i längd; allt för att trafiken ska åka någon annanstans. Någon annanstans där det bor lika mycket folk, men det spelar ju ingen roll eftersom de inte är boende på Skyttens väg.
 • Hej !
  Det vore bra om kommunen tänkte ett steg före och börja med sopning av vägarna nu. Skyttensväg som nu är genomfartsväg borde väl sopas av hälsoskäl.

 • Hej Christer

  Tack för ditt inlägg.

  Vi har förmedlat din synpunkt om Skyttens Väg.

  Vår tekniska avdelning meddelar att sandupptagningen kommer att påbörjas inom kort och man börjar då på torg och stationer.
  Entreprenören väntar på mildare nätter för att kunna sopa fullt ut och inte bara mitt på dagen pga frysgrader.
  Sandupptagningen pågår sedan fram till 30 maj.


  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter
 • Efter att ha skickat rätt många mail till Kommunen och Eon under vintern och våren så provar jag att skriva här istället.
  Fortfarande kör Nobinas bussar på omledningsvägen/Skyttens väg regelbundet flera gånger varje dag. Har påpekat detta för Eon och Kommunen många gånger. Som vanlig medborgare kommer man inte i kontakt med Nobina direkt utan hamnar i SLs klagomur där jag också provat lyckan. Kan det vara så svårt att ordna, vi vet ju exakt varifrån bussarna kommer!
  Pga. den fortfarande bristfälliga skyltningen längs E18 kör mängder med tunga lastbilar till och från avfart/påfart Kungsängen trots att trafikplats Brunna är den som borde användas. Vi ser tydligt också att Eons underentreprenör "Märsta Förenade" kör här.
  Tyvärr så finns det bilister som skiter i den numera väldigt tydliga 30 begränsningen på Skyttens väg och kör över 50, säkert flera fall minst vid 70. Dom passerar mitt köksfönster i hög fart speciellt tidigt på morgonen och det går ibland mycket fort.
  Även om skyltningen haft viss effekt på en del bilister verkar det inte hjälpa mot dom inbitna fortkörarna, så kan inte någon typ av slalombana arrangeras?
  Eller var lite drastisk och kör som är planerat i centrum nu med skytteltrafik även på någon del av Skyttens väg för att lugna ner tempot.
 • Håller med! Häromdagen åkte i alla fall några fortkörare fast i polisens hastighetskontroll vid korsningen Ängsvägen/Skyttens väg. Vi blev halvt strömlösa, EON s jordkabel har brustit i en skarv. Vi misstänker vibrationerna i marken men hur bevisar man det. Vi får nu gräva upp i trädgården för att EON skall dra in ny elkabel.
 • När kommer sopningen av omledningsvägen ske?  Som det är idag dammar det massvis när långtradarna och SL-bussarna åker förbi. Att skylla på vädret håller inte längre.  Prognosen för dagen är över 20 graders värme.  

 • Hej,
  Tack för inlägg, vi tar era synpunkter vidare till ansvarig avdelning.

  När det gäller sandupptagningen skall den vara klar senast 30 maj och sker i två omgångar. Först en grovsopning och därefter en finare sandupptagning. Kommunen har valt att börja med grovsopning i centrum, busshållplatser, gångvägar och trottoarer. Kommunen har som målsättning att utföra arbetet så dammfritt som möjligt.
  Med vänlig hälsning
 • Enligt Eon har nya skyltar sats upp längs E18 för att informera om att tung trafik ska använda trafikplats Brunna, är det någon som sett dom nya skyltarna än?

  Nu på förmiddagen körde en vit tankbil med släp minst 50 km/h upp för Skyttens väg! Finns absolut ingen anledning för den att köra här, någon som vet vilket oljebolag som sådana vita tankbilar kör för?
  Jag har förresten sett att Q8 tankbilar kör här också.
 • De skyltar som funnits sedan tidigare har för liten text som man inte hinner läsa innan man har åkt förbi.  Vid kurvan Skyttens väg /Bygdegårdsvägen står det en skylt att man skall åka Brunna avfarten! ! Då har man ju redan åkt av motorvägen så till vilken nytta finns den där? Undrar när Vägen här ger vika,den är ju inte byggd för tung trafik.

 • Nu har hastighetsskylten riktning uppför Skyttens väg slutat fungera, lyser lite lysdioder nere i högra hörnet så kanske batteriet är slut?
  Förra veckan var det en lastbil här och bytte batterier på alla skyltar så kan ha något med det att göra.
  Inte bra, även om en hel del skiter i vilka hastighetsbegränsningar som gäller!
 • De bytte batteriet för två dagar sedan. Fungerade igårkväll men inte idag. Spelar inte så stor roll,ser dagligen bilar som kör allt mellan 41-59. Saktar de ner vid skylten gasar de på när de åkt förbi.  Man kör om bilar som håller 30. Det går vilt till
 • Kan någon på kommunen och Eon ta tag i detta nu!
  Igen ökar trafiken av dom helt onödiga körningarna med SL bussar och Märsta Förenade lastbilar på Skyttens väg.

  Jag ringde själv upp Bring och skällde ut dom för någon månad sedan när deras små gröna bilar buskörde (+70 km) flera daga tidigt på morgonen. Något sådant förväntar vi oss av ER!

  Igen, trafikljus och skytteltrafik skulle inte skada, då kommer bara dom som verkligen behöver köra här göra det och alla andra tar en annan väg.

 • Ringde också Bring  i fredags! Många långfärdsbussar åker också här!
 • Hej,
  Tack för Era inlägg.

  Angående skyltarna vid E18 så är dom utbytta till större skyltar med större text. Den digitala hastighetsskylten är felanmäld.

  Med vänlig hälsning,
  Stefan Kontaktcenter
 • Tja, Conny här.

  Eftersom hastighetsskyltarna är trasiga hela tiden föreslår jag att kommunen anställer tre personer som dygnet runt i skift står och mäter hastigheten och skriker ut den till de som kör förbi!

  Det ger effekt och sänkt hastighet!

  Allt väl

  Conny
 • Den digitala hastighetsskylten (Skyttens väg uppför) fungerade dagen efter, jag vet dock inte vad som hände, kanske någon varit där och fixat något?

  Håller med Conny, någon som står och fotar eller mäter hastigheten har en starkt lugnande effekt.
 • vill tillägga att det idag sprang barn här, de städade runt våra kvarter; i häckar och diken(utan handskar men i självlysande västar). Kändes farligt att de korsade Skyttens väg med all trafik som kör för fort. Städning borde utföras av kommunen, inte av barn!
 • Efter många påstötningar angående speciellt tung byggtrafik till och från projekten i Kungsängens centrum har vi nu i helgen nya problem med pendeltågets ersättningsbussar som vissa av dem kör Skyttens väg (passerade en röd ledbuss (43A) idag ca. kl. 13!
  Mitt förslag är att det blir förbjudet med genomfart till E18 från dom som kommer på gamla Enköpingsvägen. Borde skyltas i Centrum hur man kommer till E18 via tpl. Brunna.

 • Nu kom det en buss igen! Det får inte ske bland alla långtradare och lastbilar!
 • Ännu en buss! Skall de verkligen gå här?
 • Nu också en buss i motsatt riktning! Skall det gå linjetrafik här?
 • 18:20 ännu en buss
 • Buss igen
 • Och ännu en buss, ringde förresten SL och klagade tidigare på eftermiddagen men tycks inte ha någon som helst effekt!
 • Ännu en buss
 • Buss igen!
 • Den bussen stoppade vi ca. 19:45 och fick förklara för trafikledningen att dom inte ska köra här. Han medgav givetvis (tagen på bar gärning) att denna buss "kört fel" men dom andra bussarna idag inte var hans vilket givetvis är ren bullshit!
  Bussen var visst redan försenad och det tog en stund att snacka med dom så hoppas att det blev en incident som syns på högre nivå. Nu hoppas vi i alla fall att det inte blir fler ersättningsbussar i helgen på Skyttens väg :-).
 • Skulle det dyka upp fler vilsna busschaffisar så får vi gå ut och stoppa dom också.
 • Tja, Conny här.

  Oj vad jag önskar att jag också hade ett så tråkigt och meningslöst liv att det viktigaste jag hade att göra hela dagarna var att sitta och räkna antalet bussar som kör på vägen utanför och sedan maila in detta till kommunen!

  Kul att ni hittat något att göra med er tid istället för att spendera den på något viktigare!

  Allt väl

  Conny
 • Det kan ju inte vara så att vi bland alla utländska långtradare, skåpbilar, lastbilar med tung last samt all personbilstrafik, dessutom skall ha SLbussarna också här i villakvarteret bland cyklande barn och gående. Det går inte att sitta ute och äta i trädgården. Vi jobbar med trädgårdsarbete bland buller och avgaser. Här finns dagis så det måste bli en ändring!  Just inga bilar håller 30 km/tim.
 • Hur länge skall detta pågå?
  Nu åker ju alla lastbilar från ombyggnaden av centrum också här! Var det planerat att de bilarna också skulle gå här? När tar det slut?
 • Nu har vi upptäckt nya sprickor i huset och begär därför en ny besiktning!
 • Hej Ewa!
  Mejla kommun@upplands-bro.se ditt ärende samt adress och kontaktuppgifter.

  Med vänlig häsning
  Anna Kontaktcenter
 • Hastighetsskylten uppför Skyttens väg har slocknat, tror ite den varit igång på hela helgen, tolkas av bilisterna som fri fart!
 • Hej Jan

  Tack för att du uppmärksammar oss på detta.
  Skylten är nu felanmäld.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Skylten är nu flyttad och står mitt framför vårt köksfönster, inte så snyggt och dessutom fungerar den fortfarande inte, helt släckt!

 • Tja, Conny här.

  Om skylten inte är tänd är det väl inget problem för dig i köket?
  Nu är den ju nära så kan du felanmäla direkt!

  Allt väl

  Conny
 • hastighetsskylten som numera är försedd med ström från en lyktstolpe tycks inte fungera längre. Lyser lite lysdioder nere i högra hörnet men ingen hastighet visas.
 • Strandvägen har nu fått skyltar med "motorfordonstrafik förbjuden - gäller genomfart till Enköpingsvägen".  Enligt transportstyrelsen finns det ingen gällande föreskrift om detta.  Skyltarna är med andra ord olagliga.  Vem har beslutat om att sätta upp dessa skyltar?


 • Det är väl klart att de som bor i kommunens dyraste bostäder skall slippa trafik.
  Bättre att all trafik dirigeras till områdena där vi Svenssons bor..
 • Jag tror inte att det är rimligt att genomfart via Strandvägen är förbjuden, det är ju samma villaområde som det andra (även om inte i samma "prisklass"). Att omridigera allt via bara 1 väg när det finns flera känns konstigt.

 • Hej Conny!

  Två av dina inlägg har tagits bort från tråden eftersom du har använt kommunens logga på ett otillåtet sätt och eftersom de nedlåtande kommentarerna gör att inläggen bryter mot forumets regler.

  Med vänliga hälsningar
  Maria Digital kommunikatör
 • Hej
  Idag är det högtrafik med mängder av tunga lastbilar lastade med schaktmassor som kör upp och ned läng Skyttens väg. Jag vet inte var dom kör men misstänkt är något större bygge i Centrum kanske rent av torget.  
  Lastbilarna kör för anntingen ABT eller Bellmans.
  Kunde inte kommunen se till att lastbilarna kör brunna av/påfart istället för at köra här?
 • Lastbilarna kommer nog från bygget på Ringvägen. De sprängde hela förra veckan och det verkar som att de nu håller på att köra bort all sten.

  Kan passa på att meddela kommunen att det är helt klart riktigt tråkigt att inte få koppla av på sin semester pga allt oväsen som det bygget medför. Att varje morgon bli väckt av sprängningar eller tugg från krossen är inte så kul. Hur tänker kommunen när ni godkänner att sätta igång med det arbetet mitt i semestern? Är det inte bättre att göra det när betydligt fler är på jobbet om dagarna? Helt otroligt! Det byggs överallt samtidigt: torget, Ringvägen och Eon - helt klart fel år att vara bosatt i Kungsängen. Det känns kul att kommunen växer men i dagsläget känns kommunen för liten/okunnig för att kunna hantera såhär stora projekt, eller är det bara ren arrogans? Finns det någon egen tråd för bygget som gäller Ringvägen?
 • Kanske kommer dom från Ringvägen då, såg att lasbilarna körde Byggdegårdvägen ända fram till gamla Enköpingsvägen och upp mot centrum/station.
  låter som om ni har liknande situation nu som vi haft sedan eon-projektet började i vintras, tråkigt att höra.

 • Idag fortsätter lasbilarna köra i skytteltrafik, kan inte någon på kommunen kontakta byggarna och förklara hur dom ska köra?!!!

 • Informera åkerierna om att deras förare skall hålla 30 km/tim. Nu har Bellmans haft 55km/tim och APT s(?) gröna lastbilar 49km. De åker tomma nerför backen på Skyttens väg och kommer sedan tillbaka,lastade med tunga stenbumlingar.
 • Hej och tack för era inlägg.

  Vi har förmedlat synpunkterna till ansvariga på exploateringsavdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Nu har jag varit nere och pratat direkt med platschefen på Ringvägen och han lovade att förklara för alla dagens 7 chaufförer + Bellmans och ABT om hastighet och vägval. Enligt honom så kör dom med timdebitering så dom har inget att vinna på att köra för fort här.
  Vi hoppas att det ska lugna ner sig nu, tydligen kör dom schaktmassorna till Stäketön.
 • Nu går ersättningsbussar här igen, detär väl int meningen?
 • Jag har anmält bussarna 4 gånger och suttit i kö i SLs kundsupport timtal.
 • Nu fick jag svar igen på SLs supportchatt, ärendet har fått högre prioritet och ska hanteras "redan imorgon".
 • Nu har jag fått mer information från SL supporten. Tydligen är det Nobina som kör ersättningsbussarna och dom ger chaufförerna OK att välja vilken väg dom vill, därav kör ersättningsbussarna Skyttens väg igen. Jag levde i tron att Eon (Kommunen) hade med Nobina i sitt grävprojekt för att samordna lokaltrafiken men frågan om vilka vägar bussar ska köra till och från Kungsängens station ser inte ut att vara med.

 • På informationsmötet hos kommunen ifrågasatte jag varför man inte kunde använda Tvärvägen och Rankhusvägen som omledningsväg. Den vägen är kortare och man skulle bara behöva ta bort viktbegränsningen översta biten av Skyttens väg.  Dessutom finns det trottoarer den vägen, samt inga dagis.
  Svaret var att SL inte ville det. De la in ett veto.  De ville köra bussarna på Skyttens väg.

  Det har alltså hela tiden varit planerat för busstrafik på omledningsvägen.

 • Bussarna behöver inte gå någondera av dessa alternativ, på och avfart Brunna fungerar utmärkt, kollade också att det tar kortare tid att köra från Stationen Granhammarsvägen och Brunnapåfarten än att köra enligt hastighetsbegränsningarna Bygdegårdsvägen - Skyttens väg.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.