Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Omdirigering av fordon under byggnadstiden av fjärrvärmeledning

Hej!
Vi som bor på Skyttens väg har fått information om att all trafik skall omdirigeras till Skyttens väg under ett års tid! ! Redan nu är det för mycket trefik här, begränsad hastighet till 30 km som bara ca 1% av alla fordon håller. Dessutom begränsning till 3,5 ton pga att skydda alla ledningar som finna här i korsningen med Ängsvägen. Hur skall det gå när det blir mer trafik?
Det finns en förskola här på Skyttens väg, hur har ni tänkt lösa det? Nu skall det komma folk och borra i vårt hus!! Vi protesterar mot att trafiken skall gå denna väg. Varför är det konsultfirman som informerar oss boende och inte kommunen?? Vi lider redan nu av trafiken på gatan. Ingen respekterar högerregeln här.
Ewa Tuneback Rapportera olämpligt innehåll
Eon

Kommentarer

 • Hej Ewa

  Vi skickar dina frågor till ansvarig, återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Emma Kontaktcenter
 • Hej,
  Var hittar jag info om denna omdirigering av trafiken?
  Hittar inget om att Skyttens väg skulle påverkas på kommunens hemsida..
  Mats
 • Hej Mats

  Då det är E.ONs projekt finns all information på deras hemsida.
  https://www.eon.se/samhaelle---utveckling/hallbara-stader/framtidens-kretsloppsanlaggning/narboende-eller-markagare.html

  Med vänlig hälsning
  Emma Kontaktcenter
 • Info kommer från Konsulten som EON har anlitat!
  Ewa
 • Hej,
  Varför mörkar komunen med att boende i villaområdena i Kungsängen kommer få kraftigt ökat trafik?
  Vi som redan är bullerutsatta som boende vid Bygdegårdsvägen kommer ju få kraftigt höjda bullernivåer från den stora trafikökningen.
  Mats
 • Håller med dig Mats, de hänvisar bara till Eon. Vi har nog av tung trafik här redan på Skyttens väg där det är 30km/tim. Kommer man att höja dessa gränser nu?? Kommunen måste väl i så fall i högsta grad vara involverad.
  Ewa
 • Hej,
  Önskar kontaktuppgifter till den på kommunen som är ansvarig för detta projekt.
  Jag antar att någon på kommunen är inblandad i alla fall...
  Mats
 • Hej Mats & Ewa,

  Tack för era frågor.

  Omledningen av trafik i samband med dragningen av fjärrvärmeledningen utförs av E.ON och det är de som besvarar frågor om projektet.
  Kontaktuppgifter hittar ni via länken nedan.
  https://www.eon.se/samhaelle---utveckling/hallbara-stader/framtidens-kretsloppsanlaggning/fragor-och-svar.html

  Med vänlig hälsning
  Emma Kontaktcenter
 • Hej,

  Jag önskar som sagt kontaktuppgifter till ansvarig på kommunen för detta projekt.
  Inte detta svar!
  Jag har t.ex. frågor om skolvägar - massor av barn går på eller passerar Bydgegårdsvägen på väg till/från skolan. Längs vägen saknas trottoar på stora delar.
  Nu skall tusentals fordon från E18 ledas in på den - hur säkrar ni att barnen har en säker skolväg?
  Hur hanteras det buller som uppstår när tusentals fordon leds in i villakvarteren?

  Mats
 • Hej igen Mats

  Om du vill prata med någon på kommunen som jobbar med projektet, vänligen ring till kommunens Kontaktcenter 08-581 690 00 så blir du vidarekopplad till rätt person.

  Med vänlig hälsning
  Emma Kontaktcenter
 • Tack! Men någon från kommunen måste ju ha godkänt att det skall gå trafik här på Skyttens väg, där det är 30km/tim och högst 3,5 ton samt finns en förskola här. EON kan inte bara besluta själva?
  //Ewa
  Ewa
 • Hej Ewa,

  Vill du prata med någon på kommunen som jobbar med projektet så ring till kommunens Kontaktcenter 08-581 690 00 så blir du vidarekopplad till rätt person.

  Med vänlig hälsning
  Emma Kontaktcenter
 • Beslut om trafikomläggningen är myndighetsutövning och kan inte överlåtas till ett privat företag.  Jag har under flera veckor försökt få ut underlaget och beslutet från kommunen men utan resultat.  Kommunen hänvisar bara till EON trots att det är kommunens ansvarsområde.  Notera att dessa handlingar är offentliga och skall lämnas ut på begäran och detta utan dröjsmål!

  Vissa företag har fått vara med i beslutsprocessen, medans andra företag som drabbas inte ens är informerade.  Mitt företag med vibrationskänslig utrustning påverkas högst avsevärt av trafikomläggningen, men kommunen visar inget som helst intresse till dialog.  Jag kan inte ens få kontakt med kommunen!

  Ni som är oroliga för daghem och skolvägar kanske vill veta att man planerar att räta ut kurvan Bygdegårdsvägen/Skyttens väg.  Detta kommer underlätta för (den tunga) trafiken att hålla högre hastigheter.  Om detta är positivt för dagisbarnen är nog tveksamt.

  Anders Räntilä
 • Hej,
  Kommunen väntar enligt uppgift på att EON skall komma in med en TA-plan (Trafikanordningsplan). Den skall därefter granskas och godkännas av kommunen innan något arbete får påbörjas.
  TA-planen borde ju komma inom kort - på torsdag 23/11 har ju EON ett öppet möte gällande detta.
  Mats
 • Värt att notera angående mötet den 23 är att det är EON som kör sin propaganda. Kommunen verkar inte ens visa intresse att deltaga på mötet!  

  Källa: Kommunens hemsida


  Anders Räntilä
 • Hej Anders

  Det Mats svarar stämmer. Vi inväntar TA-planer som kommunen ska se över innan de godkänns.
  Ni är båda är välkomna på informationsmöte på torsdag i kommunhuset mellan 17-19.
  Representanter från kommunen kommer att medverka på mötet.
  http://www.upplands-bro.se/nyheter-2017/2017-11-14-informationsmote-om-e.ons-fjarrvarmeledning-i-kungsangen.html

  Med vänlig hälsning
  Emma Kontaktcenter
 • Var på mötet men det gav ju inga konkreta svar, man borde ha väntat tills TA planen är klar. Känns inte alls som om vi invånare kan påverka. Fasar för den period när vi får ännu mer trafik på vår gata. 1/2 år?
  Ewa Tuneback
 • Hej,

  Jag var också på mötet som ju bara var reklam för hur förträffliga EON är.
  Vem står för kostnaden för detta "möte" - jag förusätter att det inte är våra skattepengar!
  EON skall börja gräva om en vecka - dom struntar i om dom fått tillstånd eller inte...
  Mats
 • Hej,

  Kostnaden för mötet stod E.ON för, kommunen tillhandahöll endast med lokal.
  Grävarbetet är framflyttat till efter årsskiftet och innan dess ska TA-planer blivit godkända av kommunen.

  Med vänlig hälsning
  Emma Kontaktcenter
 • Hur ser det ut nu, kommer kommunen att godkänna TA-planen? Har ni kommit överens om att kräva någon ändring i den?

  //Ewa
  Ewa Tuneback
 • Hej Ewa,

  Kommunen har för närvarande inte fått in samtliga handlingar i ärendet och därför ännu inte godkänt några TA-planer.

  Med vänlig hälsning
  Emma Kontaktcenter
 • Hej,
  Låter skumt. Jag frågade om detta till EON representant igår. Enligt henne skall grävningarna inledas nu i december = om en vecka.
  Men dom kanke kör på utan godkänd TA-plan? Den var inte klar än och har sålunda inte inkommit till kommunen. Jag frågade hur den skall kunna blir klar och sedan godkännas av kommnuen inom en vecka: Det var var inga problem alls var svaret (med ett hånfullt leende kan tilläggas..)

  Mats
 • Skandal! Om kommunen hade informerat oss alla berörda i god tid hade vi kunnat undvika all denna korrespondens!
  Ewa Tuneback
 • Det som framkom på mötet i går var:

  Kommunens tjänstemän har under 7 års tid planerat detta tillsammans med E.ON.

  E.ON vill inte kännas vid att de borde utrett konsekvenserna för de företag, förskolor och boende längs omfartsvägen som påverkas.  De hänvisar till mötena med kommunen. EON representant sa ungefär så här: ”Det är kommunen som företräder invånarna. Vi behöver inte prata med enskilda personer eller företag.  Kommunen har inte haft några synpunkter."

  Kommunens tjänstemän vill inte kännas vid att de borde utrett konsekvenserna för de företag, förskolor och boende längs omfartsvägen som påverkas. Tjänstemännen sa så här ungefär "Det är EON som utreder - kommunen har inget ansvar att ta reda på fakta"

  På kommunens hemsida sägs det: ”E.ON och Upplands-Bro kommun har utrett flera alternativ".  När jag frågar kommunen efter denna utredning (offentlig handling) så hänvisas jag till E.ON.  Det finns alltså ingen utredning som kommunen gjort.  

  Kommunens tjänstemän har alltså under 7 års tid suttit tillsammans med EON och hjälpt dem skriva en ansökan. Inga offentliga handlingar finns hos kommunen från dessa möten.  Det är sedan samma tjänstemän, som på delegering från Tekniska nämnden, skall besluta om förslaget som de själva varit med att utforma.

  Av tjänstemännens agerande under mötet framgick med all tydlighet att allt var klappat och klart. De hade redan gjort upp med E.ON.  Detta trots att det inte ens finns en ansökan!

  Ingen transparens i hanteringen och ingen objektiv beslutsprocess.    

  Anders Räntilä
 • Skrämmande om detta stämmer!
  Vad har kommunens tjänstemen för orsak att agera på detta sätt?
  Man börjar ju misstänka både det ena och det andra.
  Mats
 • Ett fall för Uppdrag Granskning!
  Ewa Tuneback
 • Hej Mats,

  Entreprenören kan inleda förberedelsearbetet i december förutsatt att TA-planen för förberedelsearbete lämnas in och godkänns av kommunen. TA-planen för förberedelsearbete innebär inget grävarbete utan exempelvis röja undan buskar, träd och eventuella belysningsstolpar som är i vägen för kommande schaktarbete.

  Inget grävarbetet kommer att påbörjas innan TA-planen för schaktarbetet är inlämnad och godkänd av kommunen. För närvarande har kommunen inte mottagit varken TA-plan för schaktarbete eller förberedelsearbete.

  Beroende på när TA-planerna lämnas in kan förberedelsearbetet påbörjas innan årsskiftet. Schaktarbetet kommer att påbörjas tidigast den 8 januari 2018 eftersom att handläggningstiden för TA-planer för schaktarbetet är längre.

  Med vänlig hälsning
  Emma Kontaktcenter
 • Ok, meddela detta till EON.
  Verkar var helt okänt för dom.
  Ser fram emot att grundligt granska dessa, nu plötsligt två, TA-planer....
  Den första borde ju inkomma under nästa vecka.
  Mats
 • De flesta av SL-bussarna i Kungsängen använder gamla E18 sista biten upp till Kungsängens station.
  Vilken väg kommer de ta när gamla E18 stängs av?
  Kommer det upp tillfälliga hållplatser? Var & hur?
  Blir det längre restid för alla som åker kommunalt?

  Mats
 • Hej Mats,

  Busstrafiken kommer att gå i en kortare skyttelsignal på ca 50m mellan centrumrondellen och Skolvägen och även delvis ha en kortare omledningsväg.
  Det kommer inte att behövas tillfälliga hållplatser och bussarna kommer att gå till Kungsängens station enligt de nuvarande tidtabellerna.

  Med vänlig hälsning
  Emma Kontaktcenter
 • Hej,

  Vart finns det att läsa om detta?
  TA-plan har ju inte inkommit än...ändå finns dessa uppgifter...


  Mats
 • Hej Mats; det står i https://www.eon.se/samhaelle---utveckling/hallbara-stader/framtidens-kretsloppsanlaggning/narboende-eller-markagare.html

  Hade i framtiden varit fördelaktigt om ni läst alla dokument ni fått skickade till er istället för att gnälla på kontaktcenter.
  Kontrabasen
 • Hje,
  Jag har inte fått ett enda dokument skickat till mig, så tack så mycket för utskällningen!
  Det är kanske det som är att vara serviceminded?
  Kolla själv så står det:
  Sträckan längs Enköpingsvägen kommer att delas in i fem trafiketapper. Under genomförandet av två av dessa kommer även bussar och tung trafik att vara hänvisade till omledningsvägen.
  Samt
  I december påbörjas sträckan mellan Kungsvägen och Skolvägen, då kommer trafiken att stängas av helt under vissa perioder och då ledas om via Bygdegårdsvägen-Skyttens väg-Kungsvägen.

  Därav mina frågor gälllande busstrafiken!
  Läs själv!


   
  Mats
 • Fått skickade till oss?
  När?  Den enda information som vi fått är från konsulten som till vårt hus och borrade hål för mätning av  ev vibrationsskador.
  Det var väldigt olika svar som gavs på mötet, kommunen och EON hade olika uppfattningar men lovade att en hastighetsmätare "du kör för fort " skall komma upp. De sa också att de skulle börja i jan.
  Ewa Tuneback
 • Avstängning av gamla E18 från OK mot Startvikten.
  Ju bredare arbetsområde en rör-entreprenör får disponera desto billigare blir det för denne! Vilken arbetsbredd tillåts vid E18, dessa förefaller omfattande!
  Enligt gräv-ansvarig vid e.-on den 23/11 skall all tung trafik och bussar köra Skolvägen mot Bygdegårdsvägen! Denna del av Skolvägen är en gammal byväg utan tillräckligt bärlager som senare är asfalt belagd. Omfattande rör-sättningar och vattenskador uppstår här! Vilket axeltryck tillåts! Enligt gräv-ansvarig e.-on har kommunen godkänt detta! Tillgänglighet för utfart från lokalgator och för fastighetsägare kommer att bli ytterst begränsad på detta avsnitt! Ändring av skyttelsignal ända ner till T-korsningen Bygdegårdsvägen
  måste ske!
  Göran R
  Göran Rencrantz
 • Hej,

  Det stämmer inte att bussarna kommer att ledas om på Skyttens väg-Bygdegårdsvägen. Vi har bett E.ON att korrigera detta på sin hemsida.
  Arbetet kommer att påbörjas efter årsskiftet och även detta kommer E.ON att uppdatera under frågor och svar.

  Med vänlig hälsning
  Emma Kontaktcenter
 • Svaren från kommunen tyder på att det är bestämt.   Alltså finns den ansökan (TA-plan) och ett beslut redan, eller?
  Anders Räntilä
 • Hej Anders

  Detaljerad information kommer att finnas på E.ONs hemsida när TA-planen är godkänd.

  Med vänlig hälsning
  Emma Kontaktcenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy