Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Lejondalsvägen i Bro

Hej. En önskan är att det vid övergångsställena på Lejondalsvägen i Bro, i alla fall vid övergångstället vid Bo klok-husen, blir en "blinkande- herr-gå-man-skylt". Sedan gångvägen från skola förbi kolonilotterna vidare mot Rosenängarna blev asfalterad så är det mycket barn som passerar detta övergångsställe till och från skolan och bilar är väldigt dåliga på att stanna vid övergångsstället. Om skylten i alla fall blinkar när en gående närmar sig så kan ju bilisten bli uppmärksam på att någon ska gå över.
Något måste göras åt trafiken och säkerheten för våra gående vid Lejondalsvägen. En åtgärd är i alla fall att det blev sänkt till 40 km/h och sedan 30 km/h vidare ut mot Lejondal.

Maria Jansson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Det största problemet är väl dessa livsfarliga "försmalningar" som har exakt motsatt effekt av det som antagligen tänktes. Alla accellererar för att hinna förbi dessa i stället för att bromsa ner.

  Sedan har vi bussstationen där vägen är avdelad på mitten för att förhindra att folk springer över gatan på fel ställe (antar jag); denna åtgärd hjälper inte väldigt mycket när bilar kör på fel sida av vägen VARJE morgon för att passera bussarna som väntar på passagerare. Lätta pengar om ni bara skickar en polis dit vilken som helst morgon.

  Hela utformningen av lejondalsvägen bör ses över från trafiksäkerhetssynpunkt. Sänkta hastigheter hjälper inte ett dugg och kommer bara frustrera bilisterna till sån grad att de gör ännu mer dumheter.

  Helt normala övergånsställen med rödljus kanske är det bästa alternativet!

  Beritl
 • Hej Maria och Bertil

  Tack för engagemanget kring trafiksäkerheten.
  Era meddelanden har framförts till Tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning

  Jenny
 • Hej, Slutet av Lejondalsvägen efter hus Nr 24 och efter att man kört under motorvägen är ju väldigt smal och det kör en massa hönstransporter, timmerbilar och dyligt där. Kan man bredda vägen, det torde vara enkelt eftersom vägen är bredare än vad den är asfalterad och kanten mellan grus och asfalt är farligt hög.

  Niclas
 • Hej Niclas

  Jag har skickat ditt förslag vidare till trafikingenjören.

  Med vänlig hälsning

  Jenny
 • Hej igen Niclas

  Trafikingenjören hälsar och tack för synpunkten och meddelar att vi kommer att titta närmare på detta förslag.

  Med vänlig hälsning

  Jenny
 • Hej igen.
  Undrar varför inget svar har kommit på första inlägget som var för 2 månader sedan? Problemet är fortfarande aktuellt, helst nu när alla cyklar kommer fram.

  Maria
 • Hej Maria

  Samtliga synpunkter/förslag har ,som vi tidigare skrivit ,framförts till trafikingenjör och kommer att tas i beaktande men det finns i nuläget ingen ny information att delge gällande i ärendet.

  Med vänlig hälsning

  Jenny
 • Nu har det blivit 40km på Lejondalsvägen men det finns ett problem ingen kör 40km/tim. Jag har hjälpt skolbarn över vägen genom att stanna bilister. Igår kom en buss i hög hastighet (kanske 70km/tim). Jag vet på ett ungefär för jag kör själv. vad blir nästa åtgärd för hastigheten. mvh Anne

  Anne Cathrine Karlsson
 • Vi kan ju ha olika synpunkter om det mesta och för min del håller jag inte med Beritl. De metoder för hastighetsnedsättningar som har gjorts på Lejondalsvägen är utmärkta. Jag tror varken på att man tokaccelererar före, under eller efter avsmalning och att det är så många som kör på förbjuden sida vid räcket. Dessa metoder är bra mycket bättre än de fordonsförstörande gupp som finns från macken ner till stationen och de nya utefter järnvägen. Ta bort dessa. Men låt gärna polisen stå där titt och tätt och mät hastigheten. Det blir en lönsam affär. För övrigt är Maria Janssons förslag ovan utmärkt och bör läggas in så snart som möjligt.

  Staffan Öberg
 • Kära Staffan,

  Sluta tro och ställ dig på lejondalsvägen någon timma och bilda dig en egen uppfattning, om du fortfarande tror att vi kör som änglar i 40 km så är det ju fantastiskt

  Niclad
 • Hej Niclad, inte tror jag att bilisterna kör som änglar i 40, men menar ändå att avsmalningar är bättre än guppen som finns på andra ställen och även är kvar på Lejondalsvägen för att inte tala om det som tidigare fanns vid Fjärilsstigen och gick sönder. Svårt att tro att trafiksäkerheten skulle öka med hastigheten hos bilisterna. Men man kan komplettera med skyltar som blinkar när det körs för fort, rödljus vid övergångsställen som Beritl föreslår, fungerande kameraövervakning och till slut även manuella kontroller.

  Staffan Öberg
 • Hej!
  Tack för era synpunkter!
  Vi har, som sagt framfört era förslag och synpunkter till trafikingenjören.

  Bästa hälsningar,

  Marcus Kontaktcenter
 • Trevligt att få framföra sina synpunkter på det här sättet, tack

  Staffan Öberg
 • Hej,

  Jag håller med och vi vill ju alla samma sak, att Lejondalsvägen skall vara körbar för fordon men att alla ska känna sig säkra!

  Niclas
 • Staffans förslag är bra i stort sett, men som boende vid avsmalningen vid Fjärilsstigens busshållplats så kan jag bara bekräfta att det gasas på av förarna som ska lämna företräde. Detta då de inte verkar ha tid att invänta sin "tur" att passera övergångsstället. Många ggr/ dag så tutas det irriterat av förare som surnar till och även smockan har hängt i luften då någon verkligen blivit arg och klivit ur sitt fordon. Så det är ingen trafiksäker lösning med den avsmalningen. Och tidigare fanns det ett gupp vilket inte heller hjälpte något nämnvärt. Lägg därtill alla som genar ut bakom bussen över vägen och som inte kan tänka sig att gå till övergångsstället. Det är bara en tidsfråga tills en olycka inträffar. Flytta avstigningshållplatsen så den ligger parallellt med påstigningshållplatsen.

  KC
 • Nu ett halvår senare så har vi fortfarande inget hört från trafikingenjören, så nu vill jag att antingen ska trafikingenjören svara på detta eller så får någon i tekniska nämnden kontakta mig så man kan få svar på frågan.
  Snart börjar skolan igen och det MÅSTE bli någon bättring för alla skolbarn som ska passera över Lejondalsvägen tills dess.

  Maria
 • Jag bor nära övergångsstället vid BoKlok och kan inte annat än hålla med Maria. Jag har personligen inga problem som äldre och lång gubbe, men skolbarnen!! Måste det bli en olycka först innan ansvariga vid kommunen reagerar?

  Staffan
 • Hej Maria!

  Jag har skickat hela tråden till vår nya trafikingenjör.
  Vi återkommer med svar här.

  Bästa hälsningar,

  Marcus Kontaktcenter
 • Hej!
  Trafikingenjören meddelar att som en första åtgärd kommer vi att fixa målning av övergångsstället vid BoKlok och rumble stripes före och efter så att det låter när bilarna närmar sig det under närmaste veckor.

  Bästa hälsningar,

  Marcus Kontaktcenter
 • Bra, det behövs. Hoppas det blir samma åtgärd vid övergångsstället vid Fjärilsstigen. Där behövs det också, dels för att i princip alla satsar för att hinna först fram och för att det passerar många till och från förskolan som ligger på gärdet. Samt för du kommer ur en sväng när du ska köra mot Lejondal. Hela Lejondalsvägen behöver en översyn.

  KC
 • Låter bra, bara det inte blir några förhatliga gupp även om jag själv mycket sällan kör där.

  Staffan
 • Det låter ju bra som en första åtgärd, men jag röstar fortfarande på "blinkande-herr-gåman" med tanke på höstens mörka eftermiddagar. Och sen någon kontroll över bilhastigheterna på både bilar och bussar kanske?

  Maria
 • Ja, det gjordes mätning av hastigheten i Jan och April 2015 dock tror jag inte det finns mätningar efter sänkningen av hastigheten till 40.

  KC
 • Låter bra att något är på gång. Intressant med rumble stripes. Jag inbillar mig att dom drar ner hastigheten. Hur uppfattas dom av bilister? Kan inte påminna mig att jag någonstans har sett sådana enbart för att sänka hastigheten. Jag ogillar skarpt guppen och kanske rumble stripes kan vara en bra ersättare. Men jag håller med Maria om att vid BoKlok bör det vara stoppljus vid övergångsstället.

  Staffan
 • Hej allesammans,
  Vi hoppas att tydligare övergångsställe och rumble stripes kommer att hjälpa men jag har även framfört allas frågor och önskemål.
  Fortsatt riktigt skön sommar!
  Med vänlig hälsning

  Linda Kontaktcenter
 • Hur går det med åtgärder på hela sträckan Lejondalsvägen för att få ner hastigheterna?
  Är fortsatt extremt höga hastigheter som hålls där, förvisso ett fall för polisen, men behövs uppenbarligen flera åtgärder för att hindra nuvarande situation. Är lika orolig varje morgon när jag går till bussen. Vid Fjärilsstigen accelereras det upp för att hinna först genom avsmalningen, och vid Liljestigen körs det på fel sida staketet vid busshållplatsen, detta är då regel snarare än undantag. O på raksträckan däremellan har jag aldrig sett någon hålla 40 km/h, snarare 70.
  Fartbumpar längs hela sträckan?
  Sandra
 • De där rumble stripes kom upp snabbt efter förra omgången av diskussioner här men oj, de är rätt patetiska. Varför lägga ut något som knappt märks? Likadant är det i Sylta i Kungsängen. Varför inte lägga ut ordentliga stripes som känns? Kunde man dessutom forska fram stripes som inte märks vid 40 km/tim men blir besvärande vid 60 km/tim kunde man lägga ut sådana på fler ställen. Men se först till att lägga ut tjocka stripes vid övergångsstället vid Boklok.
  Staffan
 • Hej Sandra och Staffan

  Vi återkopplar så snart vi fått svar från vår trafikingenjör.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Måste kommentera det här med övergångsställen där vi antagligen behandlas olika. Jag är en äldre man över 180 cm lång. Jag motionsgår ofta och korsar övergångsställen. Har aldrig problem med bilar som inte stannar utom en gång då jag höll på att bli påkörd. Många gånger vinkar jag fram bilar eller tittar bakåt åt annat håll för att markera att jag väntar. Det händer ofta i Aspvik vid avfarten till Coop eller vid Finnstarondellen och även vid övergångsstället vid Boklok. Men vill jag snabbt gå över kan jag höja armen med stopptecken mot bilister eller vinka som tack när de stannar. Så i detta fall är jag väl en privilegierad person.
  Staffan
 • Hej

  Svar från vår trafikingenjör:
  Lejondalsvägen är med som förslag i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2017. Beslut om detta tas i Tekniska nämnden den 27 mars.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Tack!
  Sandra

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy