Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kraftiga vibrationer när tunga fordon passerar på Köpmanvägen

Hej den här övergångsstället måste åtgärdas! Speciellt när SL bussarna kör över här blir det kraftiga vibrationer! Många som bor intill vägen känner detta problem! Det har blivit värre de sista 3 månderna.

Sappharat Thongsuk Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Sappharat,

  Vilket övergångsställe är det du menar och vilken adress/gatunamn ligger bostäderna vid som känner av vibrationen.

  Hälsningar
  Susanne, kundcenter

  Susanne Chef Kontaktcenter
 • Hej vi bor på Köpmanvägen 35. Det är sista övergångsstället mot busstationen.

  Mvh Sappharat

  Sappharat
 • Hej igen Sappharat,

  De åtgärderna du nämner vid Köpmanvägen i Bro ligger med i trafik och tillgänglighetsprogram 2017.
  Ett mer utförligt svar är skickat per mail då du även mailat oss samma fråga.
  Med vänlig hälsning

  Linda Kontaktcenter
 • Tack så mycket för informationen! Hoppas att ni kommer att lösa detta! Skulle bli jätte bra om bussarna använda annan väg som Stationsvägen som jag nämde tidigare! Här finns det många gamla hus samt små barn som går vid Köpmanvägen!

  Sappharat
 • Hej när ungefär under 2017 kommer Köpmanvägen att åtgärdas? Det blir bara värre. Vibrationerna blir bara kratifigare nu!
  Sappharat
 • Hej

  Vi har ställt frågan till vår tekniska avdelning.
  Återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Hej,

  Här kommer svar från tekniska avdelningen:
  Vi har gjort en trafikutredning på Köpmanvägen för att hitta åtgärder som kan minska dessa problem med vibration och buller. Vi kommer att lyfta projektet för ombyggnation till Tekniska nämnden och beslut tas 27 mars. Innan dess vet vi inte när vi kan genomföra förbättringsåtgärderna.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Hej jag har tidigare lämnat ett förslag om att SL bussarna borde ta Stationsvägen istället för att passera Köpmanvägen överhuvudtaget där det finns många gamla hus intill vägen. Lite tråkigt att uppleva vibrationer och buller varje dag! För bussarna fortsätter gå ända till kl 02:00 och börjar sätta igång igeb vid 05:00 Mvh Sappo
  Sappharat
 • Hej

  Alla förslag som kommer in till kommunen denna väg framförs till berörda avdelningar, så även detta.

  Med vänlig hälsning

  Emma
 • Hej

  Här kommer svar från tekniska avdelningen:
  Kommunen har gjort en trafikutredning på Köpmanvägen medåtgärdsförslag för att få bort problemen med vibrationer och buller. När dessa åtgärder kommer genomföras beslutas av Tekniska nämnden. Att ändra busstrafiken till Stationsvägen är idag en stor fråga för att dra om linjerna som idag trafikerar Köpmanvägen. Det är trafikförvaltningen som planerar linjesträckning för busstrafiken. Stationsvägen är inte utformad för busstrafik så att lägga ombusstrafiken där innebär större ombyggandsåtgärder. Kommunen ska istället försöka lösa de problemen som idag finns på Köpmanvägen.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Vi hoppas iallafall att åtgärderna kommer att ske så snart som möjligt för att man vet inte hur grund botten av husen ser ut om det uppstår sprickor någonstans. Hoppas att ni hitta lösning att få bort vibrationer samt vägbuller. Mvh Sappo
  Sappharat
 • Hej,

  Tack för dina synpunkter,

  Med vänlig hälsning
  Martina Kontaktcenter
 • Hej!
  Jag har också haft kontakt med en av era anställda rörande detta ärende. Mailade henne senast igår. Korrespondensen har pågått sedan september 2016, det är alltså ett halvår sedan. Situationen blir bara värre och värre, nu har det blivit gropar före och efter övergångsstället, så nu studsar bussarna över där ännu mer än förut. De saker vi har på övervåningen hoppar omkring. Jag befarar att det blir skador på huset och att det blir stora reparationskostnader. När vi ligger och sover skakar vi omkring i sängarna. När kommer det att ske något?
  Linda Larsson
 • Hej Linda

  Projektet för ombyggnation i det här området kommer att lyftas till Tekniska nämnden och beslut tas 27 mars. Innan dess vet vi inte när vi kan genomföra förbättringsåtgärderna.

  Med vänlig hälsning
  Jenny
 • Det enda lösning man måste göra är att ta bort väg gupp/farthinder helt och hållet för att få bort vibrationer! Vägen måste vara helt plan! Om ni fortsätter med att renovera farthinder eller vad det nu man ska kalla busskuddar kommer tunga fordon att studsa omkring igen! Det är iallafall mitt förslag.
  Sappharat
 • Hej Sappharat
  Jag skickar ditt förslag vidare till tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Jenny
 • Återkom gärna med svar efter den 27 mars.
  Sappharat
 • Hej Sappharat
  Då ditt senaste inlägg inte innehåller någon fråga så kan vi inte utlova att det kommer att besvaras med en kommentar från tekniska avdelningen. Men förslagen du skrev har framförts.

  Med vänlig hälsning
  Jenny
 • Hej det jag menade var att ni får återkomma med svar efter att tekniska nämden har beslutat vad det är de tänker göra! När under 2017 sker åtgärderna osv!
  Sappharat
 • Ok Sappharat, då förstår jag hur du menar.
  Jag har skickat din mailadress till vår registrator på tekniska nämnden och bett att hen ska maila till dig när det finns information att delge efter tekniska nämndens kommande möte.

  Med vänlig hälsning
  Jenny
 • Hej har tekniska nämnden tagit något beslut?
  Sappharat
 • Hej Sappharat

  Kontaktcenter har inte tillgång till informationen du ber om. Du får invänta svar från registrator för tekniska nämnden.
  Mailadress till tekniska nämnden är: tekniskanamnden@upplands-bro.se om du vill ställa frågan direkt dit.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Hej
  Jag bor på Lantmätarvägen vid första guppet efter bensinmacken, och ibland kommer det stora lastbilar som inte saktar ner, och då skakar hela huset. Både vi och hyreshuset mitt emot oss har haft sprickor i fasaden. Det är 30 km på sträckan, men om en lastbil kör i 30 över guppet, så är det för hög hastighet, och det har blivit ännu värre nu sedan kommunen "reparerade" guppet, för kan dom kör ännu snabbare!!!!
  /Christer Bennet
  Christer Bennet
 • Hej
  Ibland blir det riktigt fel! När man sänkte hastigheten från brandstationen i Bro bort mot Lindhagaberg till 50 km/tim, så har samtliga bilar som kommit ikapp mig kört om, vilket var mycket ovanligt när det var 70 km/tim, så jag undrar vilket som är farligast, att bilarna kör i 70 km/tim, eller att förarna gör ilskna vansinnesomkörningar, ofta i högre fart än 70 km/tim?
  Jag tycker även att fartsänkningen är onödig, likaväl som höjningen från 50 km/tim till 60 km/tim på Kungsvägen i Kungsängen, för på den finns övergångsställen, busshållplats, flera utfarter och en skola i närheten. Jag förstår inte hur man tänker!
  /Christer Bennet

  Christer Bennet
 • Hej Christer

  Vi vidarebefordrar dina synpunkter till vår tekinska avdelning.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Det har inte hjälpt någonting när asfalt fylldes i hålen. De kör ibland mer än 30 km/h över fartgupp så att de orsakar vibrationer. Jag har tidigare nämnt att farthindren måste bort från denna väg och jag vill tillägga ett annat förslag. Ni får smala av vägen på de övergångställen som finns idag så att bara en bil kan passera som stationvägen har! På så sätt får vi tunga fordon att sakta ner i fart samt bort med markvibrationer. Busskuddar och farthinder får inte finnas på den här Köpmanvägen!
  Sappharat
 • Hej Sappharat

  Tack för ditt meddelande.
  Vi vidarebefordrar synpunkterna till vår tekniska avdelning.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Hej igen Sappharat
  Här kommer ett svar från vår projektingenjör för området:

  Det var tråkigt att det inte hjälpte något alls att tillfälligt åtgärda de sättningar som var kring guppen. Vi håller just nu på att projektera en ny lösning längs med Köpmanvägen och jag tar med mig dina synpunkter på hastighetsdämpande åtgärder i vårt fortsatta arbete.

  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter
 • Tack för svar! Uppdatera gärna oss hur och när ni tänker åtgärda den här vägen! Detta måste åtgärdas snarast. Husen rör sig hela tiden och man orkar inte känna av vibrationer i flera ggr i timmen! Det kan sluta med att det blir skador på/i husen här i området!
  Sappharat
 • Hur gick det med projekteringen? När får vi en lösning på problemet?
  Linda Larsson
 • Det gäller även i slutet, vid gubbet på Lantmätarvägen!
  Nu är det värre än någonsin, eftersom det är många tunga transporter till bygget på Bagarvägen.
  Vår hus spricker!!!!
  Christer Bennet
 • "guppet", ska det vara!
  Christer Bennet
 • Hej Linda och Christer

  Vi ber vår projektingenjör och Tekniska avdelning om en uppdatering och återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej hur går det med uppdateringen? Kommer de att åtgärda detta under det här året eller måste vi vänta ett helår fram till 2018 innan det händer något?
  Sappharat
 • Hej Sappharat

  Ansvarig är på semester och åter 7 augusti.
  Vi återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Hej Sappharat

  Här kommer svar på din fråga:
  Projektering för en ny lösning av Köpmanvägen pågår. Fram tills att den är klar och budget finns för åtgärder så kommer vi att se över tillfälliga lösningar som att ta bort busshindrena längs med vägen för att slippa vibrationerna och bullret. Vi kommer även att utför nya hastighetsmätningar i samband med detta.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Tack för svar!
  Sappharat
 • Hej!
  Det är ju jättebra att ni pratar och planerar, men när händer det något? Nu har de tillfälliga lagningar med kallasfalt som utfördes gått sönder och under tiden är det våra hus som krackelerar.

  Hälsningar
  Linda
 • Hej Linda,

  Vi skickar din fråga till tekniska avdelningen, återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Hej Linda

  Arbetet för att ta bort busskuddarna är planerat och kommer att påbörjas inom kort.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Hej vad innebär inom kort? Kan du vara lite mer specifik. Om några veckor eller månader? Det här året eller nästa år?
  Mvh Sappharat
  Sappharat
 • Hej

  Vi har inte fått något startdatum av entreprenören men de kommer att påbörja arbetet så snart som möjligt.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Hej
  Nu har det snart gått två månader sedan ni inte fått stardatum. Någon förändring? Jag tycker det är tråkigt att vår situation inte tas på större allvar. Jag har under mer än ett och ett halvt års tid varit i kontakt med personal på kommunen rörande det här ärendet. Vem ska bekosta reparation av våra bostäder när skador uppstår. Vi? Jag förstår att ni på kundtjänst inte kan göra mer än ni gör. Vem ska man kontakta för att påtala problemet?
  Linda
 • Hej Linda,

  Vi skickar frågan till ansvarig, återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Hej Linda,

  Busskuddarna är planerade att tas bort innan årsskiftet.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Hej såg nu att ni har tagit bort busskuddarna i mitten av Köpmanvägen! Hur är det med övergångställen då? Det är de vi har blivit hårt drabbade!
  Sappharat
 • Hej Sappharat,

  Vi ställer din fråga till ansvarig, återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Hej Sappharat,

  Projektering av hela Köpmanvägen är klar och upprustning av hela sträckan kommer att starta under första halvan av 2018.
  Samtliga övergångsställen kommer att förbättras i samband med upprustningen.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Så en åtgärd utfördes på busskuddarna vilket var helt onödigt då det inte är dessa som varit problemet, bara för att kommunen ska få klappa sig på axeln och säga att de lyssnar på medborgarna. De övergångsställen vi varit i kontakt med kommunen om under snart ett års tid (se trådstart) blir alltså kvar under ytterligare sex månader?

  Det här är verkligen sjukt dåligt hanterat.
  Linda
 • Som sagt övergångsställen måste grävas bort som ni har gjort med busskuddarna så att det inte blir missförstånd och som tidigare har skrivit, se trådstart! Stod ju där att vi har problem med ÖVERGÅNGSSTÄLLEN!
  Sappharat
 • Hej

  Övergångsställena kommer att upprustas så fort vädret tillåter i början av 2018.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Hej skulle ni kunna asfaltera en liten bit till efter skarvet där ni har tagit bort övergångsstället på Köpmanvägen så att vägen blir jämnare? Det gäller alltså övergångsstället mot Bro stationen den filen bussarna kör mot slutstationen. Efter skarvet är vägen fortfarande ojämn/grop av gamla skador där bussarna har studsat under dessa år! Det är fortfarande en del vibrationer kvar!
  Sappo
 • Hej
  Håller med om det Sappharat sa.
  Linda
 • Hej,
  Tack för Era inlägg. Vi har vidarebefordrat dem till vår tekniska avdelning.

  Med vänlig hälsning,
  Stefan Kontaktcenter
 • Hej,
  Vi har fått svar från vår tekniska avdelning att just nu så har det lagts en grövre asfalt. När vädret tillåter så kommer det att läggas en finare asfalt över, men det kan inte göras nu eftersom det är vinter och det osäkra vädret påverkar kvalitén och slutresultatet mycket. Vi kommer även att måla övergångsstället när vädret tillåter.

  Med vänlig hälsning,
  Stefan Kontaktcenter
 • Hej glöm inte gropen/ojämnheten där efter skarvet när ni kommer och lägger finare asfalt på. Så att det inte blir missförstånd igen!
  Sappo
 • Hej såg nu att man kan lägga upp bilder här! Se bifogade bilder!
  Sappo
 • Hej Sappo

  Tack för förtydligande, ditt meddelande förmedlas vidare.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy