Kommunen tjuvmärker?

Idag hände det som inte skall hända.  Vid sophämtningen lämnades mina två sopkärl det ena på trottoaren och det andra framför ytterdörren.  Perfekt tjuvmärkning så här i sommartider när folk är bortresta, kanske närmaste grannarna också.

På eftermiddagen råkade jag promenera ikapp sopbilen och konstaterade, att inte nu heller lades sopkärlen tillbaka speciellt proffsigt, förväntar mig inte någon direkt precision men ändå lite bondförnuft.

Vi har haft mer än ett inbrott redan på vår gata, hoppas vi slipper fler.
Hoppas kommunen kräver, att sopkärlen läggs tillbaka på sina platser på ett rimligt sätt och går inte det, byter entreprenör.

Kommentarer

 • Hej, tack för ditt inlägg, vi vidarebefordrar dina synpunkter och klagomål till arbetsledaren hos entreprenören.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • "...vi vidarebefordrar dina synpunkter och klagomål till arbetsledaren hos entreprenören" låter ju käckt men ett sådant svar gör att det är på sin plats att fråga hur ni följer upp att liknande problem inte upprepas?

  Vilka är era rutiner för att följa upp att en entreprenör åtgärdar dålig service? Utför ni konsumentundersökningar? Sänder ni ut inspektörer för att följa upp att klagomål åtgärdats eller för att se hur arbetet utförs? Gör ni anonyma användarundersökningar? Testar ni själva slutprodukterna av entreprenörens service?

  Varför inte, om svaret är nej på någon av frågorna ovan?

  Det finns många befolkningsgrupper (t.ex. personer med funktionsnedsättning, äldre, dementa osv.) som inte klarar av att strida för sina egna rättigheter, varför det är av högsta vikt att ni tar alla de klagomål ni får in (som nog i de flesta fall förmodligen endast är toppen på isberget) på största allvar. Att bara vidarebefordra klagomål eller synpunkter till en berörd entreprenör är självklart inte tillräckligt eftersom åtgärdande av problem ofta medför merkostnader och entreprenören i de flesta fall bedriver sin verksamhet för att generera vinst.

  Ser fram emot ert svar.
 • Hej, här kommer svar från kommunens avfallsenheten - Vi har månatliga uppföljningsmöten med vår entreprenör, där vi diskuterar driften av hela entreprenaden. På dessa möten tar vi även upp eventuella klagomål. Våra kunders synpunkter och klagomål är mycket viktigt för oss i vårt fortsatta arbete.
  Det ska tilläggas att det inkommer väldigt få klagomål på sophämtningen vilket är ett tecken på att entreprenaden överlag fungerar väldigt bra. Just detta problem har vi haft uppe tidigare på dessa uppföljningsmöten. Enligt ditt meddelande så har det inte blivit någon förbättring vilket leder oss till vi måste lyfta upp problemet ytterligare.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.