Klotter vid Bro station

Jag mejlade SL för mer än två månader sen angående sanering av klottret i tunneln vid Bro station. Sen dess har jag skickat ytterligare ett tiotal mejl med påminnelser men klottret är fortfarande kvar och under tiden har det tillkommit mer klotter två gånger. Kan kommunen försöka pressa SL att ta tag i det här?

Kommentarer

 • Hej Anton

  Tack för ditt inlägg!
  Vi skickar en felanmälan om klottret, tack för upplysningen.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Finns det något mer som kommunen kan göra för att få bort klottret? Väldigt trist att se det varenda dag i ca tre månader.
 • Hej

  Kommunen anlitar upphandlad entreprenör för sanering så snart vi får kännedom om klotter på kommunal egendom.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej, Klottret i tunneln vid Bro station är fortfarande kvar. Varför händer inget?
 • Hej Robert

  Tack för upplysningen.
  Kommunens tekniska avdelning har skickat felanmälan och begäran om sanering - vi skickar återigen en påminnelse till ansvarig på SL.

  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter
 • Hej,
  klottret är fortfarande kvar. Är det otänkbart att kommunen skulle sanera det eftersom SL inte klarar av att fixa det? Broken windows theory, skapar otrygghet.
 • Hej Anton!
  Tack för ditt inlägg.

  Vi vidarebefordrar din synpunkt till kommunens tekniska avdelning.

  Med vänlig hälsning,
 • Hej Anton!
  Här kommer svar från kommunens tekniska avdelning.

  "Uppdelningen ser ut som så att kommunen ansvarar för att klottersanera allting utanför denna tunnel. SL står för renhållning och klottersanering inuti tunneln.
  Vi skickar en till påminnelse om att detta behöver saneras.
  Kommunen har tyvärr inte en budget som täcker att sanera på andra områden än vad vi ansvarar för."

  Med vänlig hälsning,
 • Hej Stefan,
  menar du att SJ ansvarar för tunneln eller var det en felskrivning?

  SL meddelade mig följande idag: "I detta fall så har stationsvärden vid Bro station inspekterat skadan och finner att den inte ligger inom SL's område. Vi kan därför inte åtgärda denna skada. "
  Anton
 • Hej Anton, tack för ditt inlägg, jag vidarebefordrar det till ansvarig på kommunens Tekniska avdelning då det råder delade meningar om vem som ansvarar för vilken yta på Bro station. Detta så att platsen kan bli sanerad från klottret. Jag beklagar att detta dragit ut på tiden.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Allting som är under spårområdet tillhör SL, dvs tunneln. Utanför tunneln är kommunens ansvar. F.d.klottersanerare.
  /Janne
 • Nu vore det bra om kommunen skyndsamt kollar upp med 100% säkerhet vem som har ansvar för tunneln. Om det är SL så bör kommunen ligga på konstant och se till att det saneras innan vintern eftersom byråkratins kvarnar maler extremt långsamt där.
  Anton
 • Hej Anton

  Vi har skickat påminnelse till Tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Hej,
  Är ansvarsfrågan utredd nu?
  Anton
 • Hej Anton

  Vi har igen skickat påminnelse till Tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Nu har det tillkommit ännu mer klotter i tunneln. Är ansvarsfrågan utredd?
  Anton
 • Hej Anton

  Vi återkommer så fort vi kan när vi fått ett svar.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Nu såg jag att det är klotter i trappan upp till bussarna också.
  Anton
 • Hej Anton, enligt avtalet mellan kommunen och SL så är området SL's ansvar att klottersanera. Jag skickar en påminnelse om felanmälan till dem.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • De som finns i trappen tillhör kommunen dock.
  /Janne
 • Hej Janne

  Tack för ditt inlägg. Vi har skickat detta till Tekniska avdelningen. 

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Hej,

  Klottret vid tunneln under Bro station är alltjämt kvar. För egen del har jag skickat felanmälan till SL men uppenbarligen utan framgång. Det är hög tid att kommunen nu tar ansvar och på allvar kontaktar SLL för att få detta åtgärdat, kommunen behöver också redovisa vilka kontakter och åtgärder som vidtagits för att upprätthålla någon nivå av förtroende. Klotter i det offentliga rummet är negativt och än mer negativt är den totala bristen på engagemang från ansvarig myndighet och kommun, det sänder signaler om att man inte bryr sig. Det pratas mycket om hur viktigt det är med trygghetsskapande åtgärder, nu är det dags att gå från ord till handling.

  Mvh,
  Robert
  Robert
 • Hej Robert

  Dina synpunkter är förmedlade till ansvarig på Tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej Robert

  Har kommit ett svar från Tekniska avdelningen angående klotter i Bro.

  Vi har vid ett flertal tillfällen kontaktat SL:s avtalade entreprenörer angående ansvarsfrågan över gångtunneln vid Bro station.
  Ansvarsfördelningen ser ut som så att hela ytskiktet i gångtunneln förvaltas utav SL och där av skall stå för sanering utav uppkommet klotter.
  Senast den 11 November kontaktade vi på tekniska avdelningen SLL i frågan som skall kontrollera med sina klottersaneringsentreprenörer varför sanering utav tunneln i Bro har uteblivit.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.