Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Information till kommuninvånare ang nya byggen i kommunen

Jag skulle verkligen rekommendera att ni blev bättre på att informera oss kommuninvånare om vad som händer i kommunen. Det byggs väldigt mycket just nu runt om i kommunen men jag tror inte att det vid något bygge finns någon information om vad som byggs och när det beräknas vara klart. Även om det inte är kommunen som bygger borde krav kunna ställas på att information ska sättas upp. Angående Eons fjärrvärmeledning borde det också ligga i ert intresse att era invånare blir informerade. Varför går ni inte ut med den nödvändigaste informationen; när, var, hur leds trafiken om? Intressant information för dem som bor vid dessa vägar, även intressant för dem som behöver köra på dessa omledda vägar.
De som åker buss vill nog också veta när, var, hur? Det borde väl underlätta för er också, om ni såg till att denna information kom ut så skulle det förmodligen bespara er en del telefonsamtal och mailkonversation. Och snälla hänvisa inte till Eon! Ta ansvar för att era kommuninvånare får information! I denna kortfattade information med det viktigaste som vi invånare behöver och vill ha information om kan ni ju lägga till en hänvisning till länkar där den som vill ha mer ingående information kan hitta den. Detsamma gäller vägarna kring nya Brunna Park.

Kommentarer

 • Hej L Lundvall

  Vi har förmedlat dina synpunkter till ansvariga och fått följande svar:

  "Hej,
  Information om kommunens byggprojekt hittar du under sidan ”Stadsplanering och byggprojekt”:
  http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-byggprojekt.html
  Vissa projekt som rör gator och parker finns under sidan ”Gata och park”:
  http://www.upplands-bro.se/gata--park/projekt.html
  Anledningen till varför vi ännu inte gått ut med information om omledningsvägar gällande E.ON-projektet är för att det ännu inte finns godkända TA-planer. När entreprenören skickat in TA-plan och kommunen godkänt den, först då, finns det beslut kring hur omledningsvägen kommer att dras. Kommunen har ännu inte fått in någon TA-plan från entreprenören. Men när planen kommit in och den är godkänd kommer kommunen att kommunicera hur omledningsvägen kommer att dras och hur det kommer att påverka lokaltrafiken.
  Du hittar information om E.ON-projektet på den här webbsidan:
  http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-byggprojekt/byggprojekt/kraftvarme--och-biogasanlaggning-i-hogbytorp.html
  Där har vi också samlat ett nyhetsflöde gällande den information om projektet som finns tillgänglig. En länk till sidan finns också på förstasidan på kommunens webbplats.
  Kommunen har också tillsammans med E.ON arrangerat ett informationsmöte om projektet. Ett uppföljande informationsmöte planeras just nu. Tid och datum kommer att publiceras på E.ON-projektets webbsida på kommunens webbplats när det är bestämt. Vi har också gjort fysiska utskick och haft möten med företagare i Kungsängen.
  Information om Brunna Park hittar du på kommunens webbplats:
  http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-byggprojekt/byggprojekt/norrboda-brunna-handels--och-verksamhetsomrade.html"

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Finns det något protokoll från mötet? Vad vi har hört kom det fram en del information om omledningsvägar på mötet, bl a att tung trafik ska ledas om på Skolvägen, det har någon också skrivit i någon tråd här på er sida men jag hittar ingen information om det. Bör inte informationen som kom fram på mötet också ges till alla andra som inte var på mötet? Som jag skrev så vill jag, och förmodligen många med mig framförallt få information om när, var, hur men återigen blev vi hänvisade till en massa dokument att läsa som fortfarande inte ger svar på dessa frågor. Eon har ju börjat med arbetet så hur kommer det sig att trafiksituationen inte är löst? Borde inte det vara klart innan arbetet påbörjas? Samma sak som med Brunna Park. Någonstans missas det ganska kraftigt i dessa planeringar. Vad har då vi invånare för möjlighet att påverka när information kommer så kort inpå eller till och med efter arbete påbörjats? Jag hoppas att ni åtminstone tar ert ansvar och ser till att ordentliga åtgärder för hastighetsbegränsningar sätts in på omledningsvägarna. Som det verkar nu blir det ju ganska kort om tid för oss invånare att påverka nåt och säga vår mening.
 • Hej igen

  Vi förmedlar dina frågor och synpunkter till ansvarig.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej

  Svar från projektledningen kommer här:

  "Hej,
  Det finns inget protokoll eftersom att det var ett informationsmöte med olika stationer där fokus låg på att besökarna fick ställa sina frågor.
  Tung trafik kommer inte att ledas om längs med Skolvägen. Tidigare var det förslaget uppe för diskussion men vi har valt att inte välja den lösningen.
  TA-planen för omledningsvägen (Skyttens väg, Bygdegårdsvägen) är godkänd och förberedande arbetet är igång.
  Information om det förberedande arbetet hittar du på kommunens webbplats: http://www.upplands-bro.se/nyheter-2017/2017-12-19-forberedande-trafikatgarder-infor-nedgravningen-av-e.ons-fjarrvarmeledning.html
  Grävarbete på Enköpingsvägen kommer inte att starta förrän TA-planen är godkänd.
  Det kommer att sättas upp hastighetspåminnare längs med omledningsvägen samt tydliga skyltar om vilken hastighetsbegränsning som gäller."

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Det som jag saknar på de kartor som finns över EON´s grävarbeten är att de bara visar de kringvägar man hänvisas till. Jag tycker man borde lägga in i kartan var det ska grävas och mellan vilka tider. Det skulle ge en tydligare bild av var dom håller på och när.
  Nu börjar man t.ex mellan infartsparkeringen och rondellen i Kungsängen. Vilken Infartsparkering? Den vid stationen eller Bygdegårdsvägen? Hade det funnits i kartan hade det varit tydligt.
 • Hej,
  Karta med tidsplan och var det ska grävas finns på E.ONs webbplats.
  Om du klickar på denna länk: https://www.eon.se/samhaelle---utveckling/hallbara-stader/framtidens-kretsloppsanlaggning/narboende-eller-markagare.html och sedan klickar på ”karta trafikomläggning” på höger sida så får du upp en karta med tidsplaner och var det kommer att grävas.
  Med vänliga hälsningar

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.