Till senaste kommentaren

Igenväxta cyke- och gångvägar runt om i kommunen.

Normalt brukar det vid den här tiden på året vara ansat efter vägrenar, cykel- och gångvägar. Men i år är det ju under all kritik. Det hänger ner grenar, sly hänger ut över gång- och cykelvägar och i många fall nypon- och andra taggbuskar. Exempelvis efter gamla Enköpingsvägen (grusvägen parallellt med Enköpingsvägen, Högnäsvägen upp mot gång- och cykelvägen mot Lillsjöskolan, gång- och cykelvägen mellan Kungsängen och Bro. Allén upp till Urfjälls montessoriskola…….  
Detta är de jag kommer på i skrivande stund. Vid två tillfällen har jag fått pisksnärt på armar och ben av sly. Vi ett flertalet gånger har jag fått grenar i ansiktet och vid ett tillfälle hade jag fått en gren i ögat om jag inte var snabb nog att väja. Nu har jag ett snart läkt rivsår på smalbenet efter att ha blivit riven av en nypongren som hängt ut. Allt detta då jag cyklar. Det är omöjligt på vissa ställen att mötas med gående eller andra cyklande då det är väldigt smalt p.g.a. sly och grena som hänger ned från träd.

Inte bara att det kan ska någon, det ser dessutom ovårdat ut på många ställen.

Kommentarer

 • Hej Anette

  Tack för ditt inlägg och för dina synpunkter!
  Dessa är nu framförda till ansvarig på tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter
 • Hej igen

  Tekniska avdelningen svarar att kommunens entreprenör precis startar omgång två av slåtter efter vägbanor och gång- och cykelvägarna.
  Samt att man planerar en större inventering över läget.

  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter
 • Glöm inte gångvägarna utmed granhammarsvögen framförallt i Brunna
 • Hej Elvy

  Tack för ditt inlägg. Detta är nu framförda till ansvarig på tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Vad händer? Inte mycket, skogen tar snart över gångvägen utmed granhammarsvägen men det kanske är meningen att dem inte ska finnas kvar. Suck o nu avverkning av skog utmed granhamnsrsvägen, hur långt skall det sträcka sig?

  Elvy
 • Hej Elvy, tack för ditt inlägg. Jag rapporterar till Tekniska avdelningens driftspersonal angående röjningen. Och återkommer med svar här hur långt avverkningen ska sträcka sig utmed Granhammarsvägen.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Hej igen, Tekniska avdelningen planerar en inventering av samtliga gång- & cykelvägar i Brunna-området där man kommer att kontrollera vegetationen i anslutning till GC-vägarna. Efter att inventeringen är klar kommer man att göra bedömning om var och vad som kommer att klippas och röjas.

  Bullerskyddet kommer att byggas mellan Musikvägen och Marknadsstigen.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Rensning sly, ansa träd och buskar bör väl lämpligen göras varje år utan att det ska behövas inventeras. Nu lär det väl hinna både bli höst vinter och vår innan något sker. Är väl bara en tidsfråga innan någon får en gren i ögat eller skadar sätt på annat sätt. Att för andra gången hänvisa till att Tekniska avdelningen ska genomföra en inventering är ju tragiskt. Frågan är varför inventeringen och rensningen inte redan är genomförd när sommaren nu i princip är över. För övrigt är det inte bara i Brunna som håller på att växa igen, vilket jag skrev tidigare...…..

 • Vad gör ni för att förhindra det markant ökande buller från motorvägen och Granhammarsvägen för oss boende på Trombonstigen?

 • Detta är exempel efter Gamla Enköpingsvägen. Det är betydligt värre på andra ställen.....
  Anette Andersson
 • Hej Anette

  Tack för dina exempel, dessa förmedlas vidare till tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter
 • Jag har pratat med chef och arbetsledare för skötsel av vägkanter och fått olika svar beträffande klippning eller inte klippning av gräs och buskar.
  Nu vill jag ha ett slutligt svar, kan vi förvänta oss minst en omgång skötsel per år av alla vägkanter eller inte? Om inte, som det verkar vara fallet, hur tänker ni då?
  Våra områden håller på att växa igen och ingen på kommunen verkar bry sig.
  Tommy Lindberg
 • Hej Tommy

  Vi ber om ett svar från tekniska avdelningen och återkommer.

  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter
 • Hej igen Tommy

  Nedan följer svar från vår tekniska avdelning:

  "Hej!
  Det finns inget så kallat slutligt svar att ge när det handlar de olika skötselmomenten som ni pratar om.
  Menar ni klippning av vegetation (sly) i anslutning till gång- och cykelvägar så krävs det först en inventering, vilket vi håller på med - vilka vägar, var på vägarna och i vilket område.
  Ytor där växtligheten kommer ifrån privata fastigheter och växer över på kommunal mark, där har vi regler för hur vi får gå tillväga, för här får vi inte bara klippa.

  Gräs, vad menar man då? Bruksgräs, ängsgräs, slåttergräs, höggräs eller ogräs? Alla dessa har vi redan intervallklippning på. Men samma gäller här, vi måste få en chans att se över detta och om det finns någon gräs yta som ej finns med i skötselplanen där det eventuellt skulle behövas åtgärda.

  Utan inventering blir det ej åtgärdat på det bästa och mest effektiva sätt.

  Samtidigt som vi inventerar sly, och ”gräs” så inventerar vi även ytor i behov av utrymmesbeskärning för framkomlighet för vinterväghållarna."


  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter
 • Tack för ett snabbt svar!    Arbetsplanen som kommunen har för skötsel av vägkanter låter ju bra - på pappret. Problemet är att den inte fungerar i praktiken. Inget är alltså gjort i Brunna längs de mindre gatorna och cykelvägarna i år och nu är växtsäsongen nästan slut.
  Att först åka runt och inventera behovet av klippning av buskar och grenar för att bedöma vad som behöver göras och sedan ev. skicka ut någon för att göra det verkar ju inte direkt som ett effektivt sätt att jobba. Den som inventerar kan väl ha med sig en klippare och göra jobbet direkt. Nu har inget blivit gjort trots att buskar och grenar hänger över vägarna på väldigt många ställen. Detta kan vara direkt farligt för en cyklist, som får en gren i ögat.
  Reglerna för privat växtlighet verkar inte heller ha lett till någon aktivitet. Vad blir fortsättningen då?
  Gräs är gräs oberoende av art och någon intervallklippning förekommer inte längs cykelvägarna i Brunna. Däremot görs detta på andra ställen, t.ex. två gånger i år i Gröna dalen. Mycket märkligt!
  Det ser allmänt ovårdat ut i Brunna men chansen finns ännu för förbättring. Jag visar gärna behovet på plats, ni har min e-post.  Tommy Lindberg
 • Hej Tommy

  Dina synpunkter är förmedlade till ansvarig på Tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Här är ytterligare en bortglömd yta tillhörande kommunen. Gångväg av grus mellan Snickarvägen i Bro och gångvägen längs med Enköpingsvägen. Påtalat flera gånger bla via felanmälan via karta på kommunens hemsida. men felanmälan/åtgärdsbehovet verkar bara försvinna utan åtgärd. Gärna återkoppling ang varför det på 2år aldrig klipps eller rensas här trots flertalet frågor om ytans skötsel/misskötsel. 

  Emilia Germundsjö
 • Hej Emilia

  Tack för ditt inlägg. Vi har skickat detta till Tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Hej Emilia

  Har inkommit svar från Tekniska avdelning på frågan angående skötsel vid Snickarvägen i Bro.

  Hej,
  Detta är en stig och omfattas därför inte av en kontinuerlig drift, utan endast punktinsatser vid stort behov.
  I dagsläget är det en okej standard för en stig, och vill man ha en bredare mer driftad gångväg så hänvisas man vidare till de andra gångvägarna som leder till gångtunnlarna under Enköpingsvägen i samma område.

  Med vänlig hälsning
   

  Anne-Li

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.