Hög häck Hjortronvägen

Hej, häcken vid korsningen Hjortronvägen/Bygdegårdsvägen är så hög att den skymmer sikten vid utfart och gör utfarten mot Bygdegårdsvägen farlig.

Kommentarer

 • Hej Bilist

  Tack för ditt inlägg.
  Vi förmedlar det vidare till ansvarig på trafikavdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej! Håller med "Bilist" detta är en korsning med dålig sikt, det finns regler för hur hög en häck får vara i korsningar. Behöver åtgärdas.

  Solveig Carlsson
 • Hej,
  Nu har mer än 1,5 månad passerat och inget har hänt?
  Häcken är orörd och korsningen är farlig med skymd sikt.
  Har Trafikadelningen svarat? Vad tänker de göra?


  Bilist
 • Hej, jag beklagar att det inte kommit något svar från kommunen. Jag återkommer med ett svar här från Tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Hej

  Svar från Tekniska avdelningen angående hög häck vid Hjortronvägen.

  Tekniska avdelningen kommer att titta på platsen och eventuellt uppmana fastighetsägaren att klippa sina buskar. Dock gäller kravet i en korsning att sikten är fri 10 meter åt vardera håll. Men vi kommer att göra en bedömning efter att vi har varit på plats.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Hej,
  Tack för svar. När ni är på plats kommer ni upptäcka att fastighetsägaren är Upplands-Bro kommun men att närliggande privat fastighetsägare har ianspråktagit del av kommunens mark genom att plantera häck som nu vuxit sig hög.


  Hälsningar Bilist
 • När ska problemet åtgärdas, det har gått 9 veckor sen första insändaren. Hur lång tid skall behövas för att detta skall bli gjort?
  Ytterligare en bilist
 • Hej

  Vi har vidarebefordrat detta till Tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Hej

  Har fått en återkoppling från Tekniska avdelningen angående klippning av häck

  Vi har varit på plats och häcken är något för hög men sikten god för trafikanter. I November så kommer Kommunen att anlägga en gång- och cykelväg på denna väg och då kommer häckarna att klippas eller tas ned.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Sikten är inte god, om du med bil från Hjortronvägen (Bussgatan) skall köra ut på Bygdegårdsvägen.  Vägen svänger även, från vänster sida sett, som också försvårar sikten.
  Om det  nu skall anläggas  en gång- och cykelväg med början i november,, så ser vi fram emot att det kommer lösas sig på bästa sätt.
  Ytterligare en bilist
 • Hej

  Vi kommer att vidarebefordrat detta till Tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.