Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hastighet på Byggdegårdsvägen

Hej!

Hastigheten på Byggdegårdsvägen är för hög. Att döma av hastighetsmätaren som står vid korsningen Hjortronvägen/Bygdegårdsvägen kör många mellan 50-70 km/t (40).

På vägen färdas många gångtrafikanter och på Bygdegårdsvägen är det dessutom ett backkrön i korsningen med Tvärvägen som skymmer sikten, samt att det i samma korsning finns två stycken busshållplatser. I denna korsning färdas det många barn till och från skolan på tider då det är som mest trafik. Här finns även ett övergångsställe som ofta skyms av de bussar som stannat för avstigande.

Trafiken har dessutom ökat kraftigt sedan trafiken leds om i och med arbetet i centrum. 

Det är en tidsfråga innan det sker en olycka på denna vägsträcka och i denna korsning. 

Jag föreslår ett farthinder likt det på Kyrkvägen och Västra Rydsvägen. 
/Peter

Kommentarer

 • Hej Peter

  Tack för ditt inlägg.
  Vi har förmedlat dina synpunkter och förslag till vår tekniska avdelning. Vi återkommer med svar så snart vi kan.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej igen Peter

  Se svar från trafikingenjören:

  "Tack för dina synpunkter!
  Skyltad hastighet (40 km/tim) är den som gäller. Detta är ett förbudsmärke vilket innebär att polisen ska övervaka om någon överträder förbudet.

  Jag tar med mig självklart dina synpunkter om vägutformning och gångbana längs Bygdegårdsvägen till trafik- och tillgänglighetsprogrammet.
  Bygdegårdsvägen är en bussgata och därför omöjlig att sätta upp asfaltsgupp här.
  Skyttens väg och Bygdegårdsvägen är omledningsvägar i samband med EON projekt (Fjärvärmeledning), därför trafiken är ökat kraftigt."

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej!

  Tack för svar!

  När det gäller väghinder så går det att sätta ett sådant efter korsningen Bygdegårdsvägen/Hjortronvägen, då busslinjen går in på Hjortronvägen.

  /Peter
 • Hej,
  Det finns ju väghinder, fartgupp, som stora fordon kan passera utan problem medan mindre fordon måste sakta ner, så det ska inte vara något problem.
  Guppen är så smala att bussarna kan passera utan störning.
  Gör ett studiebesök i t.ex. Täby. Där finns dom nu på var och varannan väg.
  /Mats

 • Hej,

  Som jag skrev tidigare, när det gäller väghinder, går det att sätta ett sådant EFTER (norr om) korsningen Bygdegårdsvägen/Hjortronvägen, då busslinjen går in på Hjortronvägen. Detta skulle sänka hastigheten på alla fordon, samtidigt som det inte påverkar busstrafiken.

  /Peter
 • Hej!
  Tack för Era inlägg.

  Vi har vidarebefordrat dem till kommunens tekniska avdelning.

  Med vänlig hälsning,
  Stefan Kontaktcenter
 • Märkligt att det inte går att få ett farthinder på Bygdegårdsvägen  efter/före bussgatan, beroende från vilket håll trafiken kommer, då påverkas inte busstrafiken. Gick idag på Strandvägen, och där var det farthinder uppsatta!! Varför är det skillnad? Trafiken har ju ökat, farten har ökat, om det är en polisiär fråga att hastigheter skall övervakas, kan inte kommun beställa hastighetskontroller lite då och då? Skulle kanske dämpa farten.
 • Hej Solveig

  Tack för ditt inlägg.
  Det är förmedlat till projektledare och vi återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej igen

  I dagsläget finns det inga planer på att bygga nya farthinder på Bygdegårdsvägen.
  Omledningsvägen via Bygdegårdsvägen kommer att tas bort nu i oktober vilket innebär att trafiken minskar.
  Trafiken kommer att kunna åka på Enköpingsvägen istället.


  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter
 • Hej!

  Det var ju positivt. Då får man förutsätta att de farthinder och förbudsskyltar mot tung trafik återställs snarast när omledningsvägen tas bort. (det skulle inte vara fel att ett farthinder sätts upp på nämnda plats även om det inte skall gå tung trafik framöver, många personbilar håller inte hastigheten som är gällande.)
  Mvh
 • Håller med föregående inlägg ang. farthinder, fortkörning på bygdegårdsvägen har varit ett problem så länge jag har bott här. Det går även tung trafik som ofta kör för fort till kasmo via Bygdegårdsvägen.
 • Jag fortsätter...

  Försöker få mina barn att gå till skolan och åkte efter dem när vi skulle iväg nu på morgonen. De och några andra barn kommer fram till övergångsstället Bygdegårdsvägen/Tvärvägen och väntar. Första bilen som passerar kör ca 60-70 km/h och den andra bilen som passerar övergångsstället, utan att stanna, kör över 50 km/h och kör dessutom samtidigt om en buss som stannat vid hållplatsen.

  Biltrafikanter håller inte rätt hastighet på denna väg och på den här platsen finns det för många trafikelement för att det ska vara säkert. Polisen har inte resurser att övervaka, det måste i stället vara kommunen som ser till att det blir säkrare.

  Farthinder måste placeras ut i anslutning till denna korsning, likt de som placerats ut på andra ställlen. 

  Det är annars en tidsfråga innan det sker en olycka här.

  /Peter
 • Hej Peter!
  Tack för ditt inlägg.

  Vi har vidarebefordrat dina synpunkter till kommunens tekniska avdelning.

  Med vänlig hälsning,
  Stefan Kontaktcenter
 • Hej!
  Detta ärende har nu legat sen 17 augusti, och inte något har åtgärdats! Det finns fortfarande inget hinder för att göra någon form av farthinder efter korsningen Bygdegårdsvägen/Hjortronvägen norrut. Den trafikeras inte av några bussar. Det argumentet håller inte!!. Var ligger problemet? Ovilja eller bara nonchalans. Det gäller allas och framförallt barnens säkerhet. Låt det inte hända en olycka innan något görs. Det är mer vanligt än ovanligt att bilisterna kör alldeles för fort. Dessutom är den tänkta gångvägen väldigt smal och nu vid snö nästan omöjlig att gå på. Det är med stor otrygghet man går utmed Bygdegårdsvägen eftersom trottoar saknas och med bilar som ofta kör väldigt mycket över hastighetsbegränsningen. Låt oss nu få se att det händer något med en åtgärd som minskar fortkörningarna.
 • Hej Peter!
  Här kommer svar från kommunens tekniska avdelning.

  "Hej,
  Tack för dina synpunkter, vi planerar att bygga en gång och cykelbana utefter Bygdegårdsvägen, då kan vi även ta med och planera för upphöjda övergångsställen (gupp)."

  Med vänlig hälsning,
  Stefan Kontaktcenter
 • Hej Stefan!

  Det låter mycket bra!!

  Då detta kommer att dröja skulle det så klart vara bra med ett temporärt farthinder till dess att allt är klart. Hoppas att ni ordnar med det så snart som möjligt, innan det sker en olycka!

  /Peter
  Peter
 • Håller med Peter om att ett temporärt "farthinder" inte skulle behöva vänta tills den planerade gång- och cykelbanan blir av. Varför skulle det vara ett hinder för att göra Bygdegårdsvägen säkrare för alla som behöver passera, även barn på väg till skolan.  Det finns ju många olika typer av farthinder, ett gupp t ex är ju anlagt vid korsningen Skyttens Väg/Rankhusvägen. Fortfarande kör många bilister alldeles för fort! Se till att medverka för att förhindra att det sker en olycka!
  Solveig Carlsson
 • Hej,
  En bra början är att åtminstone ploga den gång/cykelbana som finns där.
  Det har inte gjorts på flera veckor.

  mats
 • Hej

  Tack för förslag, det är förmedlat vidare till tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.