Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hastighet och buller på Norrbodavägen

Hej!
Nyligen målade ni 30-märken på Norrbodavägen och det tackar vi för. Tyvärr hjälper det inte. De som kör fort fortsätter göra det. Höga hastigheter innebär stora risker för alla barn som bor i området och även buller. Vet inte vad som skulle lösa problemet men den långa raksträckan som löper förbi vägen in till förskolan inbjuder till höga farter. Finns det något kommunen kan göra åt detta? 

Kommentarer

 • Hej Ali

  Tack för ditt inlägg.
  Vi förmedlar det vidare till vår tekniska avdelning och återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej,
  Här kommer svar från vår trafikingenjör:

  Hej,
  Tack för din synpunkt. Kommunen arbetar aktivt med att bidra till regeringens mål med nollvisionen, att ingen ska skadas eller dödas i trafiken. För att kommunen ska göra rätt prioriteringar för hastighetsdämpande åtgärder så utgår kommunen från följande punkter:
  • Flödes- och hastighetsmätningar
  • Skyltade hastigheter
  • Närhet till skola/förskola
  • Olika trafikplaner
  • Översiktsplaner och detaljplaner
  • Kommunikation och rapportering till Polisen
  Skyltad hastighet är den som gäller. Detta är ett förbudsmärke vilket innebär att polisen ska övervaka om någon överträder förbudet. I vissa fall behöver utformningen av gaturummet ses över. Kommunen tittar och utreder eventuella hastighetsdämpande åtgärder på det kommunala vägnätet. Dock finns det begränsade resurser och budget vilket innebär att kommunen måste prioritera gator/vägar där problemen/risken är som störst. Placering av hastighetsdämpande åtgärder påverkar även driften av vägarna som vinterväghållning, sandupptagning och övrig drift.
  Gäller det höga hastigheter inom bostadsområden så är det oftast dom som bor inom området som använder vägarna. Kommunen rekommenderar därför att problemet tas upp inom samfälligheten. Det är viktigt att vi tillsammans skapar en trafiksäker miljö och informerar varandra om vad som gäller.
  Kommunen har ett tätt samarbete med polisen, dock har även polisen begränsat med resurser och även dom måste prioritera sina insatser.
  Vi kommer att spara din synpunkt och utför hastighetsmätningar för att sedan kunna utreda vad för typ av åtgärd som behövs.
  Tack för ditt engagemang!
  Med vänlig hälsning
   
  Afsaneh Kasiri Trafikingenjör


  Med vänlig hälsning
  Martina Kontaktcenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.