Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Gångtrafik till vänster

Det råder förvirring på gång- och cykelbanor. Ska de gående ta sig fram på vänster eller höger sida?
Nu har regeringen ändrat på trafikförordningen och den nya, nu gällande regeln lyder: Gå till vänster.
– Det handlar om att minska olyckorna och irritationen mellan gående och cyklister, säger David Nordström, cykelsamordnare till SVT.

Kanske dags för kommunen att lära gångtrafikanterna t.ex. på gång/cykelvägen mellan Bro och Kungsängen vilken sida man ska gå på. Nu har regeringen bestämt att man går på vänster sida.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.