Till senaste kommentaren

Förslag om cykelväg/gångbana vid Hagnässkolan


Många personer och framför allt skolbarn rör sig på Hagnäsvägen då det saknas en CG-bana här. Hagnässtigen leder norrifrån fram till Kantelevägen för att sedan fortsätta till Hagnäshallen och baksidan av Hagnässkolan. I praktiken skall flertalet fortsätta längs Hagnäsvägen på "framsidan" av Hagnässkolan. Detta leder till ett myller av folk och cyklar på Hagnäsvägen, ofta på fel sida. Från skolan söker sig många barn även mot kiosken och Stråkstigen längs Musikvägen, där det också saknas CG-bana.
Med relativt enkla medel kunde trafiksituationen förbättras genom anläggande av CG-banor här. Plats finns.

Kommentarer

 • Hej Tommy!
  Tack för ditt inlägg.

  Vi har vidareförmedlat dina synpunkter till ansvarig avdelning.

  Med vänlig hälsning,
 • Hej igen Tommy!
  Vi har fått följande svar från kommunens tekniska avdelning.
  "Hej!
  Just i denna stund pågår en förundersökning av omfattningen av behovet på den sträckan du frågar om.
  Så svaret är Ja. Vi är medvetna om den bristfälliga trafiksituationen längs med Hagnässtigen och vi utreder för fullt för att snarast lyfta förslaget inför politikerna beträffande en nybyggnation av gång- & cykelväg"

  Med vänlig hälsning,

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.