Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Finns användargrupp för VKLASS?

Hej!
Alla skolor som drivs i kommunens regi använder VKLASS. Har barn i två skolor och använder därmed VKLASS ur perspektivet vårdnadshavare.
Finns någon "central" användargrupp där denna målgrupp finns representerad där förslag, prioritering och testning sker av nya funktioner?

Har förslag för ökad användarvänlighet ur ett vårdnadshavarperspektiv och vill därför höra om det finns möjlighet att bidra på bredare sätt än enbart genom "skicka in ditt förslag så får vi se vad som händer".

Vem kan jag ta vidare kontakt/dialog med - på central nivå (för att inte samma fråga ska kanaliseras/lyftas upp via flera kanaler)

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.