Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Farthinder/chikan på kungsvägen

Farthinder eller på annat sätt hastighetssänkande verktyg borde ses över på vägen som går nedanför bergvägen och kungsvägen. Lastbilar och diverse personbilar stannar sällan vid övergångsstället och håller inte hastighetsbegränsningen som idag ligger på 60km/h vilket egentligen borde vara 40km/h.

Kommentarer

 • Hej Sara!
  Vilken väg menar du som är nedanför både Bergvägen och Kungsvägen? Menar du Enköpingsvägen?

  Bästa hälsningar,
  Marcus Kontaktcenter
 • Nej Marcus det är inte Enköpingsvägen. Det gäller Kungsvägen från E18 till Enköpingsvägen.
  Den väg som har fått höjd hastighet till 60 km/tim så att de 150-200 tunga lastbilarna ska kunna komma fram snabbare. Även vi gångtrafikanter har blivit snabbare för här gäller det att snabbt ta sig över vägen när inte de lampor som ska blinka vid övergångsstället startar. De är riktade mot flygplanstrafiken. När det gavs tillstånd för stenkrossen vid vägen mot Stäket, ingicks det ett avtal. att lastbilarna inte skulle köra fortare än 30 km. Det var andra som styrde kommunen då.
 • Hej Lennart

  Vi skickar din fråga till vår tekniska avdelning.

  Med vänlig hälsning
 • Hej Lennart

  Vår trafikingenjör meddelar att hon tar med sig din synpunkt om hastighetsdämpande åtgärder på Kungsvägen till nästa års trafik och tillgänglighetsprogram.

  Med vänlig hälsning
 • Ja åren går!
 • Jag har nyligen flyttat in till kommunen, Kungsvägen, och reagerar kraftigt på trafiken på ovanstående sträcka. Det är med största sannolikhet en tidsfråga innan något händer. Det är en del bilister som tar hänsyn till övergångstället och saktar in när lamporna blinkar, men de flesta struntar fullständigt i om det blinkar för fullt och gasar glatt förbi övergångstället. Utöver övergångstället är hastigheten 60 km/timmen vilket många med god marginal överskrider. Inte trevligt att gå efter den vägen, dessutom måste man trampa i vägrenen om du ska till busshållplatsen som finns vid Delta park. vore tacksamt om kommunen kunde se över trafiksituationen på sträcken.
 • 16:e okt 2017 påpekade jag att lamporna som sitter på stolparna (som lutar) som ska starta varningsblinkers vid övergångsstället är felriktade. Ärendet har skickats vidare och på den vägen är det. Dessutom så börjar det bli en vana, att när bussen stannar vid sin hållplats så kör den bakomvarande trafiken om bussen och kör på fel sida av vägen om trafikdelare med växtlighet och på fel sida i övergångsstället. Hållplatsen bör flyttas till lämpligare plats, ett nytt ärende att skickas till .......... Fartbegränsa vägen till 30 km! Något för trafikingenjören att tänka på till nästa års trafik och tillgänglighetsprogram. När det nu är?
  Dagens datum 28 feb 2018
  Lennart
 • Hej,
  Tack för Era inlägg. Vi har vidarebefordrat dem till kommunens tekniska avdelning.

  Med vänlig hälsning,

  Stefan Kontaktcenter
 • Hej,
  Här kommer svar från kommunens tekniska avdelning.

  "Tack för dina synpunkter och engagemang!
  Hastigheterna har tagits fram med avseende på vägens utformning och karaktär, tillgänglighet och trafiksäkerhet för olika trafikanter och en rad andra parametrar. Hastighetsbegränsningen 60 km/h är i allmänhet lämplig på just lokalgator med anslutning till motorväg. Kör bilar för fort så är detta ett polisärende.

  Vi arbetar ständigt med att göra hastighetsdämpande åtgärder. Dock har även vi begränsningar i resurser och budget, men vi försöker prioritera på ett sådant sätt att det ska hjälpa så många som möjligt till en trafiksäkrare miljö.

  Jag tar gärna med mig dina synpunkter om trafiksäkerhetsåtgärder i form av säkra övergångsställen samt tillgänglighetsanpassa busshållplatsen på Kungsvägen till nästa års trafik och tillgänglighetsprogram."

  Med vänlig hälsning
  Stefan Kontaktcenter
 • Hej!
  Tack för svaret.
  Jag förstår att budgeten styr åtgärder, men boende på Kungsvägen har inga alternativa vägar än att gå över det obevakade övergångsstället på en 60-väg för att ta sig till centrum eller pendeltåget. Barn som ska från Kungsvägen till Bergaskolan måste även använda övergångsstället. Till och med Järfälla kommun, som inte är föregångare gällande trafikplanering,  har begränsat hastigheten på utsatta delar eller byggt trafikdelare mellan biltrafik och gående på de vägar som ansluter till motorväg.
  Jag håller tummarna för att det blir säkrare för gående efter sträckan.
  Hälsningar
  Evy Lindkvist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.