Till senaste kommentaren

Farthinder Stationsvägen, Bro

Hej!
Det finns behov av fler farthinder på Stationsvägen!
Fartgränsen är 30 km/tim, men det är endast ett fåtal som håller hastigheten. Det går betydligt fortare än så! Minst den dubbla hastigheten! Särskilt mellan farthindret vid Tunavägen/Stationsvägen och Härneviskolan! Trafikreglerna tas det ingen hänsyn till. Kommer man Köpmanvägen och ska svänga vänster på Stationsvägen ska de som kommer från Kungsängen-hållet, lämna företräde. Det händer aldrig att de lämnar företräde, utan de flesta kommer i full fart, rakt över korsningen. Vägen är ofta skymd av bilar på Köpmanvägens parkering! Med tanke på alla infarts- och utfartsvägar längs Stationsvägen så är det trafikfarligt. Nu börjar skolorna snart och många barn och ungdomar går och cyklar till och från Härneviskolan och Bro IP. Dessutom kör buss 556 Stationsvägen och när bussen stannar vid hållplatsen vid infarten till pendeltågsparkeringen, är det många passagerare som har bråttom till tåget och springer ut framför bussen, samtidigt som en bil kör om!

Kommentarer

 • Hej!
  Tack för ditt inlägg.

  Dina synpunkter är vidarebefordrade till kommunens tekniska avdelning.

  Med vänlig hälsning,
 • Hej!

  Händer det någonting i ärendet?
  Det är många som kör alldeles för fort på Stationsvägen! Särskilt över korsningen med Köpmanvägen! Måste det hända en olycka innan åtgärd sker?

 • Hej Boende

  Vår trafikavdelning gör bedömningen är att det redan idag finns tillräckligt med farthinder på
  Stationsvägen.
  Vi måste ta hänsyn till kollektivtrafiken samt räddningstjänst
  och snöröjningen.

  Gångbana finns utmed Stationsvägen och väl uppmärkta övergångställen.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej igen!

  Det kan knappast vara tillräckligt med farthinder när hastigheten överskrider långt över tillåten hastighet! Det finns i dagsläget farthinder på Stationsvägen, men det är tydligt att de inte räcker! Buss 556 går redan den vägen så ett farthinder till vid t ex infarten till pendelparkeringen kan knappast hindra varken buss eller räddningstjänst!
  Som jag skrev tidigare så är det stor trafikfara när man kommer från Köpmanvägen och ska svänga vänster in på Stationsvägen. Många som kommer på Stationsvägen och ska rakt fram på Skolvägen struntar i högerregeln! Dessutom kan sikten ibland vara skymd av parkerade bilar på Brf Köpmannens parkering.
  Ja, det finns övergångsställen, men de används inte av alla gående. Som gångtrafikant tar man oftast snabbaste vägen, m a o genvägar. De som kliver av buss 556 och ska till stationen, går över precis framför eller bakom bussen. Ett fåtal går fram till övergångsstället. Samma sak med de som går eller cyklar från Finnstahållet, de går över vid infarten till pendelparkeringen.
  Det nya övergångsstället mitt i korsningen av Köpmanvägen och Stationsvägen, är det ett fåtal som använder. Huvuddelen går över parkeringen vid Järnvägspizzerian och går sedan över vägen INNAN nästa övergångsställe.
  Ja, gångbana finns, men den är väl ändå inte till för cyklister? Det är många barn som cyklar till Härneviskolan utefter Stationsvägen. Samt alla som cyklar till och från stationen.

 • Hej igen Boende

  Tack för dina synpunkter och engagemang.
  Vi förmedlar dom till kommunens trafikavdelning.

  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.