Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Farlig skolväg Råby

Fågelvägen från Råbyvägen upp till råbyskolan och råby förskola är ingen säker väg för barnen. Trottoaren är uppdelad på flera ställen så barnen måste ner på vägen och gå bakom parkerade bilar för att komma till skolan/förskolan. Precis vid råby förskola finns ingen trottoar alls och det blir ofta trångt där vid hämtning och lämning när bilar kommer samtidigt från båda håll samt från parkeringen, samtidigt som man ska gå ut med barnen genom grinden från förskolan. Jag förstår att det är ett omfattande och kostnadskrävande arbete som behövs för att flytta på parkeringar och göra gång/cykelväg hela vägen upp till skolan men det är barnens säkerhet som går först.

Kommentarer

 • Hej och tack för din synpunkt.
  Jag vidarebefordrar den till berörd avdelning.

  Med vänlig hälsning

  Anna Kontaktcenter
 • Hej JH!
  Trafikingenjören låter hälsa följande:
  "Tack för dina synkpunkter och ditt engagemang!
  Jag tar med mig dina synpunkter och ska titta närmare på detta problem samt fundera på om det finns någon enkel lösning på detta."

  Bästa hälsningar,

  Marcus Kontaktcenter
 • Samma fråga har jag lyft ett flertal gånger till trafikingenjören, men hon verkar inte vara intresserad av sitt jobb. Jag har ringt och sökt henne och säger "lämna namn och telefonnummer så tar jag kontakt med dig senare. Senast var hon på kurs i 3 dagar, vilket verkar konstigt, hon skall väl vara färdigutbildad när hon har börjat och fått jobbet?
  Jag pratade med hennes chef härom veckan som lovade och återkomma med mail på mina frågor. Hon svarade att det var på G, men sen lämnades nog ärendet över till trafikingenjören som vill tiga ihjäl problemet. Någonstans vill jag påminna mig att man slagit sig för bröstet på kommunkontoret och skrutit om att man har fått pris för att man svarar på frågorna från ortsinvånarna snabb, men set kanske var sista platsen på listan.
  Så här har vi alltid blivit behandlade på kommunens baksida.

  Hans Westin
 • Hej
  har trafikingenjören hittat någon lösning på den farlig skolväg? det är väldigt jobbigt . och det finns många jätte stora hål på gatan som det brukar vara vatten i , det underlättar inte för dem gående ,
  monica
 • Hej Monica

  Vi skickar din fråga till vår trafikingenjör och återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning

  Emma
 • Hej

  Svar från tekniska avdelningen:

  Kommunen är väl medvetna om att Fågelvägen inte har en trafiksäker lösning för framförallt barn som ska ta sig till skolan/förskolan. Detta är ett projekt som i år har lyfts in i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet. Tekniska nämnden beslutar om prioritering av projekten och budget. Detta projekt kompliceras av att inte kommunen äger parkeringen som ligger vid gångbanan. Det som angetts i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet är att i första hand måste diskussioner föras med fastighetsägaren till parkeringen samt att en utredning av bästa möjliga lösning måste genomföras. Något tidsperspektiv på detta kan vi inte ge idag.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Att problemet skulle bero på Upplands-Brohus är bara ett sätt för kommunen att skylla på någon annan, bara för att slippa ta tag i problemet. Om man enkelt tittar på hur parkeringen som ni hänvisar till är konstruerad, så är husväggen den del av parkeringen som inte utnyttjas, det vill säga att om bilarna ställer sig med fronten intill husväggen, kommer dom inte att sticka ut i bak-kant. Som det är nu så har Upplands-Brohus utnyttjat kommunens mark för eget nyttjande. Ringer man till kommunen, eller skriver till kommunen så är den 1:a frågan man får, är det verkligen kommunens mark, eller är det Upplands-Brohus mark? Det är alltså noga med gränsdragningen, så hur kan kommunen acceptera att parkeringsplatsen utnyttjar annans mark? Då är frågan den, vem skall debitera P-böterna, om det är fel företag som är uppdragsgivare mot Q-park.
  Hans Westin
 • Hej Hans
  Vi skickar även dessa frågor vidare till tekniska avdelningen.
  Återkommer till dig när vi fått svar.

  Med vänlig hälsning

  Jenny
 • I går kväll vid 23.30-tiden den 3/5 så passerade jag 20-minutersparkeringen på Fågelvägen, strax innan Fågellivs. Där står det oftast bilar över natten trots att det bara är tillåtet att stå i 20 minuter. Den platsen är på gatan, alltså på kommunal mark. Mitt förslag är att man flyttar Upplands-Brohus parkering till denna sida i stället och får betalt för uppställningen. Som det är nu så står bilarna gratis och Q-park vet inte hur dom skall agera för dom säger att skyltningen inte stämmer. Med mitt förslag så frigör man hela ytan på höger sida, från Råbyvägen till Råbyskolan och kan därmed göra en barnsäker passage för skolbarnen. Det är möjligt att det finns en luring inlagd med det ni har skyllt på för att inte kunna ändra på det här tidigare. Jag ringde om belysningen i området, den jag pratade med sa att det är gatumark på området/gården vid Fågelvägen, så man undrar ju vem markägaren är egentligen?
  Hans Westin
 • Hej igen Hans

  Jag skickar ditt förslag till tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Jenny
 • Nu på morgonen den 5/5 stod det 3 bilar på 20-minutersparkeringen på Fågelvägen. Alla hade stått där över natten. Det innebär att eftersom man inte bevakar platsen, att dom stått där på andras bekostnad. Vi som betalar avgift eller hyr p-plats är dom som drabbas.
  Vi får alltså betala 2 gånger, 1 gång via skattsedeln och en gång ur egen ficka. Det måste hända något NU.

  Hans Westin
 • Hej igen Hans

  Vi skickar även detta meddelande vidare till tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Jenny
 • Så här såg det ut på parkeringen Fågelvägen, 20 minuters-platsen. Det är mer regel än undantag att man nattparkerar där. Jag hoppas att kommunen registrerar antalet bilar och överför avgiften till Upplands-Brohus konto. Det är vi hyresgäster som får betala nu.
  Hans Westin
 • Hej igen Hans

  Här kommer svar från vår projektingenjör för trafik och tillgänglighet:
  Tack för dina synpunkter. Vi kommer som tidigare nämnt att se över gångbana längs med Fågelvägen. Vi kommer att föra diskussioner med fastighetsägaren om hur vi ska lösa parkeringsfrågan. Om vi ska göra en trafiksäkerlösning så kan vi inte ha kvar parkering på södra sidan av vägen. Kommunen äger vägen och parkeringen precis bredvid livsmedelsbutiken. Att överlåta mark till en annan fastighetsägare är en lång process. Vår trafikingenjör har pratat med Q-park om kommunens parkering vid Fågelvägen och den är inte felskyltad och Q-park ska se över denna oftare. Det är detta vi kan göra för tillfället.

  Med vänlig hälsning
  Jenny
 • Återigen kan jag notera att det står bilar på 20 minutersparkeringen på Fågelvägen över natten. Nu stod det dessutom en bil med parkeringstillstånd utfärdat av Upplands-Brohus där. Enligt min erfarenhet av kontakt med kommunen är man väldigt snabb med att påpeka att kommunens mark är inte den samma som Upplands-Brohus mark. Om dom nu har en parkering mitt emot, varför står då inte bilen där? Sen har jag försökt att tolka reglerna för nyttotillstånd. Vad jag erfar så kan man inte använda tillståndet för längre tid än vad skyltningen visar, men däremot står man avgiftsfritt. Som det är nu står det bilar parkerade på Upplands-Brohus avgiftsbelagda parkeringar fastän dom har tillstånd från kommunen. Då undrar man lite oroligt, var ska dom som nyttjar automaten på Upplands-Brohus parkeringar stå och var finns det plats någonstans? I min värld är det skillnad på äpplen och päron.
  Hans Westin
 • Hej Hans

  Vi skickar dina frågor till vår tekniska avdelning.
  Återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Emma
 • Parkering Fågelvägen                                             Felparkerad bil på 20-minutersplatsen på Fågelvägen samt att det står en Finlandsregistrerad bil på Skolparkeringen samma adress. Enligt Q-park skriver dom inte ut P-bot på alla bilar eftersom dom har betalningssvårigheter. Stämmer det?

  Bifogad fil: https://kundo.se/site_media/attachment/forum_950/Registerutdrag.eml
  Hans Westin
 • Hej Hans
  Vi inväntar fortfarande svar från tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Jenny
 • Hej Hans

  Här kommer återkoppling från trafikingenjören:
  Ang nyttoparkeringstillstånd så är det Upplands-Brohus som har denna mark och utfärdat tillstånd. Om du har frågor ang parkeringsautomater och parkeringstillstånd på denna mark, vänd dig direkt till Upplands-Brohus.
  Vi ber våra parkeringsvakter att titta extra på kommunala parkeringen på Fågelvägen.
  Ett utdrag ur regler för nyttoparkeringen på kommunal mark (allmän platsmark) finns nedan:
  Nyttokortet ger rätt till 3 timmars uppställning i följd endast på markerade bilplatser.
  På parkeringsplats där uppställningstiden enligt parkeringsskylt är kortare än 3 timmar gäller
  rätten till 3 timmars uppställning, dock inte på platser med 10-30 minuters maxtid.
  Vid uppställning på bilplats där maxtiden för platsen är längre än 2 timmar gäller angiven tid
  på skylt.
  Önskas uppställning ske under längre tid än som ovan angivits kan dispens erhållas av
  samhällsbyggnadskontoret om särskilda skäl föreligger.
  Nyttokortet ger innehavaren rätt till två timmars uppställning i följd på plats där det råder
  parkeringsförbud enligt lokal trafikföreskrift (LTF)
  Reglerna i helhet finns även på kommunens hemsida:
  http://www.upplands-bro.se/download/18.2202f58013b8f8e26111173/1355343178204/2Nyttoparkering_blankett.p
  df

  Med vänlig hälsning
  Jenny
 • Parkering på Fågelvägen.
  Nu har ni blandat ihop korten!
  1. På Fågelvägen finns en parkering på KOMMUNAL mark där tiden är 20 minuter. Där står bilar uppställda hela nätter. Varför skrivs inga böter ut.
  2. På Fågelvägens KOMMUNALA 20 minuters parkering stod en bil med ett P-tillstånd utfärdat av Upplands-Bro hus. Dom kan väl inte ge tillstånd för parkering på KOMMUNAL mark. Det är ju så noga annars med gränserna, plus att enligt eran anvisning gäller i te tillståndet tidsmässigt där.
  3. När det står att tillståndet gäller på alla ställen i Upplands-Bro och bilen står uppställd på en gräsyta. Vad gäller då?
  4. Som jag skrivit tidigare är ett det florerarar en massa tillstånd med KOMMUNENS namn på.
  5. Återigen. Jag vet vilka ytor som respektive företag har tillsyn på, men min fråga var, när en bil som står på Fågelvägens 20-minuters plats har ett tillstånd utfärdat av Upplands-Bro hus. Vad gör ni då?

  Hans Westin
 • Hej Hans

  Som vi skrivit ovan: Vi ber våra parkeringsvakter att titta extra på kommunala parkeringen på Fågelvägen.

  Med vänlig hälsning
  Emma

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy