Till senaste kommentaren

Cykelväg utmed nya Kockbackavägen ner till Lejondals friluftsområde

Nu är det perfekt läge att göra en cykelväg utefter nya avfarten Kockbacka. Från  befintlig väg Stora Sandhagenvägen, utefter nygjord grusväg paralellt med avfarten, (utefter planket), , under avfarten och sedan förbinda ny väg ner till Lejondalsviadukten. Därmed görs det lättare för kommuninvånare från nybyggena vid Österhagen o Sandhagen att ta sig per cykel eller promenad ned till vårt fina friluftsområde Lejondal. Eftersom Veidekke byggt grusväg vid sidan av nya avfarten så bör det inte bli så dyrt att  bygga resten.


Kommentarer

 • Hej Annette

  Tack för ditt inlägg och ditt förslag.
  Vi förmedlar ditt inlägg vidare till ansvarig på tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Väntar på svar !!
 • Hej,
  När Kockbacka trafikplats öppnar för trafik och samtliga byggarbeten är färdigställda kommer den grusade byggvägen att behållas och skyltas som gångväg.
  Med vänlig hälsning
 • Perfekt, bra där. Vänligen Annette Boussard
 • Byggvägen är grusad och klar, men för att komma till Lejondal därifrån får du gå över ett gärde o genom en skog. Tror inte många kommer att använda den. Själv är jag glad att byggvägen finns, så jag kan gå hemifrån eftersom Sandhagenvägen är kapad.
 • Hej!
  Jag undrar också när gång- och cykelvägen fram till gångtunneln under E18 bort mot Lejondal byggs. Som jag ser det borde det egentligen mest vara en fråga om NÄR kör man igång med bygget av gång- och cykelvägen, eller hur ;-) Inte OM det blir av!

  Det kommer bli ett jättebra promenadstråk och underlätta för invånarna att ta sig till Lejondalssjön med friluftsområde mm.

  Bland annat i Miljökonsekvensbeskrivningen, punkt 1.4.7: "Effektmål" så är ett av målen "Friluftslivets målpunkter och tillgänglighet förboende i Bro och Kungsängen till Lejondalssjön".

  Likaså i https://www.trafikverket.se/contentassets/569f5e83326e47469c3556a16f819892/arkiv/samradsredogorelse_kockbacka_100201.pdf
   så läser man att "I två av alternativen föreslås även att en gång- och cykeltunnel med tillhörande cykelväg bör byggas under vägen så att gående från den västra delen av Kockbackaområdet kan nå befintlig undergång vid motorvägen mot rekreationsområdena vid Lilla Tingsviken och Lejondalssjön på ett säkert sätt".

  Med vänlig hälsning, Micke
 • Hej Micke,
  Tack för ditt inlägg. Vi har tagit din fråga vidare till kommunens tekniska avdelning,

  Med vänlig hälsning,
 • Hej igen Micke,
  Vi har fått följande svar från kommunens tekniska avdelning.

  "Det finns inget politiskt beslut om att detta ska byggas i dagsläget. Det som är byggt är en gångväg in under nya trafikplatsen i Kockbacka"

  Med vänlig hälsning,
 • Önskvärt är att få fram en gångväg/cykelväg från Österhagen ner till Willys. Idag får man cykla en lång väg runt Bro Centrum för att komma till Köpcentrumet med Willys mm. Den gångväg som kommer går förbi Woody och Möller bil borde kunna kopplas på mot Österhagen. Tänk och kunna cykla runt Bro. Och självklart en anslutning ner mot Lejondal.
 • Låter som en jättebra idé!!!

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.