Tegelhagen Brogård 1:84

Hej! Hur tidigt får man börja med markarbeten? På Brogård 1:84 börjar dem före kl 07.00 och köra. Bla en stor vält som låter mycket typ ett brummande vibrerande ljud.

Kommentarer

 • Hej!
  Vi kollar upp detta och återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Anna Kontaktcenter
 • Hej Jim!
  Enligt naturvårdsverkets direktiv så ska inte arbete påbörjas tidigare än 07:00. Samhällsbyggnadskontoret kontaktar byggaktören och påminner om arbetstiderna.
  Om problemen kvarstår så får ni göra en olägenhetsanmälan till kommunens miljöavdelning.
  Med vänlig hälsning
  Anna Kontaktcenter
 • Hej! Det dras en hel del sten och lera när diverse maskiner kör på vägen vid markarbetena. Har dem skyldighet och hålla efter sig, bilar blir skitiga ,blir halt och stenar kan sprätta iväg.
 • Hej, tack för ditt inlägg. Ansvarig på kommunen har varit i kontakt med markentreprenören och förmedlat synpunkter och klagomål.

  Entreprenören har i sitt uppdrag ansvaret att skrapa vägbanan med skopa dagligen samt att man nu kommer att använda en maskin med borstvalls.

  Med vänlig hälsning,

  Birgitta Kontaktcenter
 • Idag började det bullriga arbetet innan kl 7 igen. Ta gärna kontakt med byggaktören.
 • Hej, jag meddelar entreprenörens arbetschef. Tack för ditt inlägg.

  Ha' en fortsatt bra dag!
  Birgitta Kontaktcenter
 • Idag började det bullriga arbetet innan kl 7 igen. Börjar bli tröttsamt.
 • Ja! Dem började kvart i 7 igår och idag. Knackar sten.
 • I natt höll dom på till efter midnatt.
  Vad gör ni åt detta?

 • Hej, tack för ditt inlägg. Jag meddelar återigen entreprenören.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Jag återkommer med svar när jag fått återkoppling från arbetschefen  hos entreprenören.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Hej, verksamhet måste följa NFS 2004: 15 ”Naturvårdsverkets allmänna råd
  om buller från byggplatser [till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken]” och buller nivåer ska inte överskridas.
  En av kommunens miljöinspektörer har kontakt med upphandlaren av markentreprenören. Upphandlaren kontaktar entreprenören så att problemet åtgärdas.  

  Med vänlig hälsning,

  Birgitta Kontaktcenter
 • Det är mycket lera på Assurs väg och på gång/cykelbanan längs med Rösaringvägen. Ingår det inte i entreprenörens uppdrag att städa upp efter sig? När det regnar nästa gång så kommer cyklister vara leriga från topp till tå oavsett hur stora stänkskärmar man har.
 • Jaha! Nu är kl ca 21.15 och maskinerna kör sprängsten så det dånar. Inte kul tydligen får man göra som man vill.   07,00-19,00 va det sagt?
 • Är entreprenören skyldig att städa bort lera från Assurs väg och cykelbanan?
 • Hej,
  Tack för Era inlägg.

  Vi har tagit Era frågor vidare till entreprenören och kommunens miljöavdelning.

  Med vänlig hälsning,
 • Hej! Idag och igår har dem börjat dunka med maskiner före 06.30  ????
 • Är entreprenören skyldig att städa bort lera från Assurs väg och cykelbanan? Ja eller nej?
 • Hej Anton,
  Tack för ditt inlägg. Vi ber om ursäkt för sen återkoppling angående leran på Assurs väg och cykelbanan. Dessa ska skrapas av entreprenören. Svaret vi fått från entreprenören är att det görs kontinuerligt under dagen samt i slutet av arbetsdagen.

  Med vänlig hälsning,
  Stefan.
 • Cykelbanan har sopats nu och den mesta leran är borta.
  Assurs väg görs definitivt inte rent. Kan kommunen göra någon sorts inspektion på platsen?
 • Hej Anton,
  Tack för ditt inlägg.

  Vi tar din fråga vidare till berörda avdelningar.

  Med vänlig hälsning,
 • Idag har det dammat rejält från stenkrossen, som tur låg vinden på bort från Rättarboda. Men! vad händer när vinden vänder? Dem vattnar ej tillräckligt enligt min uppfattning hoppas miljöinspektören tar ett live besök när det jobbas som mest. I skrivande stund håller 1st grävmaskin på och jobbar men stör inte nämnvärt men dem ska väl inte hålla på efter 19.00?
 • Hej Jim

  Tack för ditt inlägg.
  Vi väntar svar från ansvarig avdelning och återkommer.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej igen

  Följande svar har kommit från projektledare på Samhällsbyggnadskontoret:

  "Byggledningen från oss har idag varit ute och tittat på plats.
  Gällande Assurs väg så är den sopad, visst finns det lite spill kvar men dom uppfattar den som helt ok

  Däremot så var inte stenkrossen igång för tillfället men dom kunde inte se att det var något vatten kopplat till den vilket kan förklara att det dammat.

  Vi skickar ett mail till berörd byggaktör om detta och ber om åtgärd.
  Skulle problemet kvarstå så måste det gå via tillståndsmyndigheten för krossen och att dom gör en uppföljning på detta."

  Med vänlig hälsning


  Anette Kontaktcenter
 • Hej! En liten undran! Dumprarna som går fram o tillbaka på bygget (stenkrossen) är enligt lag ej godkända på allmän väg pgav bredd och totalvikt. Är dem besiktade mm, tänkte säkerhetsmässigt. Se bifogad länk = file:///C:/Users/Anv1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/U8R3SHWL/vad-sger-lagen-om-dumpern_ver02_2017_low.pdf
 • Hej! Nu får det vara nog! Vi som bor närmast detta spektakel lider av detta damm och buller. Tex som idag tvättade bilen innan jag åkte hem drygt 2timmar!!! senare är den helt nerdammad och så lite regnstänk på det ser det för jävligt ut. Senaste sprängningarna har varit väldigt kraftiga med tanke på grannar som inte bor nära oss känner av detta. Senast igår + ett par andra tillfällen har jag sett stora stenar flugit upp i luften som även landat på stora vägen. Dem verkar räkna med detta för det står en hjullastare beredd o skrapa vägen fri. Ska det vara så här.  Vibrationsmätare har vi på vårat hus men ingenting som mäter vad som finns i luften/dammet som vi blir överösta  med.
 • Hej! glömde att tillägga på skyltarna vid bygget står det att sprängningar kan förekomma november till april. Vad jag vet så är det juni månad nu.
 • Hej Jouni, tack för ditt inlägg.

  Vi tar din fråga vidare till Bygg- & Miljönämnden, ansvarig tjänsteman på berörd avdelning samt att vi mailar arbetschefen på Consto AB.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Hej, här kommer information var man kan vända sig med klagomål när det gäller exploatering:
  Sprängning (buller eller vibrationer) – i första hand är det verksamhetsutövaren som man ska vända sig till och i andra hand Polisen. Det är polisen som ger tillstånd till sprängning och privatpersoner ska vända sig dit vid klagomål. Vid klagomål på sprängning ska telefonnummer 114 14 användas. De enda klagomål på sprängning som Miljöavdelningen ska hantera är klagomål på sprängning vid bergtäkter. Den enda aktiva bergtäkten just nu är Bro Bergtäkt som drivs av Sand och Grus Jehander AB.
  Smutsiga vägar – i första hand verksamhetsutövaren och i andra hand Gata, park & trafik-enheten om det är kommunens väg. Miljöavdelningen hanterar inte dessa klagomål.
  Damm – i första hand verksamhetsutövaren och i andra hand Miljöavdelningen. Om den klagande har varit i kontakt med verksamhetsutövaren och störningen fortsätter kan den klagande fylla i blanketten Anmälan om misstanke om olägenhet för människors hälsa som finns på kommunens hemsida https://www.upplands-bro.se/download/18.64583ae15cabe5d390af8e0/1498657557168/Anmälan%20olägenhet%202016.pdf om störningen inte är ringa och/eller tillfällig.
  Buller - i första hand verksamhetsutövaren och i andra hand Miljöavdelningen. Om den klagande har varit i kontakt med verksamhetsutövaren och störningen fortsätter kan den klagande fylla i blanketten Anmälan om misstanke om olägenhet för människors hälsa som finns på kommunens hemsida https://www.upplands-bro.se/download/18.64583ae15cabe5d390af8e0/1498657557168/Anmälan%20olägenhet%202016.pdf om störningen inte är ringa och/eller tillfällig.
  Störande ljus - i första hand verksamhetsutövaren och i andra hand Bygglovsavdelningen/Miljöavdelningen. Om den klagande har varit i kontakt med verksamhetsutövaren och störningen fortsätter kan den klagande fylla i blanketten Anmälan om misstanke om olägenhet för människors hälsa som finns på kommunens hemsida https://www.upplands-bro.se/download/18.64583ae15cabe5d390af8e0/1498657557168/Anmälan%20olägenhet%202016.pdf om störningen inte är ringa och/eller tillfällig.
  Birgitta Kontaktcenter
 • Ytterligare information: Miljöavdelningen har dialog med de som är ansvariga för krossen i Rättarboda. Det kommer även en hel del damm från övrig verksamhet i området, miljöavdelningen hanterar även det.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Nu har en bit av Assurs väg grävts bort vid bygget och gång-/cykeltrafik leds förbi på en smal grusväg. Stora stenar har använts som material till grusvägen och det är inte bra för cyklister.
  Kommer vägen vara uppgrävd över vintern? Kommer grusvägen snöröjas eller hänvisas alla till den stora vägen där ingen håller 30km/h?
 • Hej Anton

  Tack för ditt inlägg. Vi har vidarebefordrat detta till Tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Hej Anton

  Här kommer svar från Tekniska avdelningen.

  Ta-planen gäller tills den 13/9, då ska dom vara klara. Så det är denna och nästa vecka kvar bara.
  Enligt TA-planen så har det inte byggts någon tillfällig gång-cykelväg utan gång-cykelvägs trafikanter skulle ledas om.
  Bygget kommer alltså inte ske under vintertid.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Hej! Mitt emot infarten till Rättarboda har man med hjälp av byggstängsel stängt av så man inte kan promenera med hund tex cykla upp i skogen på stigen. Tror delar av stängslet ligger utanför gränsen och går över på kommunens mark. Om så borde väl dem ombedjas o flytta in stängslet så att tillträde till stigen möjliggörs? mvh
 • Hej Jim, tack för ditt inlägg. Jag mailar frågan vidare till ansvarig. Jag återkommer här med ett svar.

  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Hej, du kanske redan sett att byggstängslet är bortaget/flyttat. Idag har jag fått svar från ansvarig på byggföretaget:

  'Stängslet är borttaget, företaget som monterade staketet hade missförstått var byggområdet slutade.

  Trevlig helg,


  Birgitta Kontaktcenter
 • Hej! Ser bra ut men ett missförstånd var staketet skulle vara tror jag ej på. Dem byggde nämligen en uppfartsramp på den platsen som dem sedan rev, mvh
 • Hej,
  Assurs väg är inte återställd än. Vore bra om kommunen håller lite koll eftersom man systematiskt verkar strunta i olika regler och lagar vid det här bygget.
 • Hej igen, jag skickar den informationen till Tekniska avdelningen.

  Ha' en fortsatt bra dag!
  Birgitta Kontaktcenter
 • Hej,
  All belysning på gång/cykelvägen är urkopplad vid bygget. Är det här något som är godkänt av kommunen?

 • Hej Anton

  Tack för ditt inlägg.
  Vi förmedlar det till ansvarig på Tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej igen Anton

  Ja, denna urkoppling är godkänd av ansvarig.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • När kopplas den in igen?
 • Hej! En liten fråga som vi undrar över. Vid bygget Tegelhagen är det 30km/ skyltat är det kommunen som tagit beslut om detta eller har entrepenören själva skyltat om? mvh
 • Hej igen Anton

  Den kommer att vara urkopplad så länge bygget pågår.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej Jim

  Här kommer svar från Tekniska avdelningen ang. bygget vid Tegelhagen.

  Kommunen har tagit beslutet, men i samråd och en önskan från entreprenören, entreprenören vill även att vi sätter upp fartgupp på sträckan, men det har vi nekat.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Nu kom förklaringen till att belysningen var urkopplad när hela gång/cykelvägen stängdes av. Grusremsan längsmed vägen som cyklister hänvisas till har decimeterdjupa hål och 4-5cm stora stenar på en del ställen. Hoppas att det kan åtgärdas. Den är inte heller avgränsad från vägen så det känns rätt konstigt när man cyklar i riktning mot Rättarboda och bilisterna uppfattar det som att man cyklar mot trafiken.
 • Känns konstigt att man ens bygger dessa hyreslägenheter på denna plats. Taggtråd och elstängsel nästa.
 • Hej Anton

  Vi har vidarebefordrat detta till Tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Hej Anton

  Här kommer svar från Tekniska avdelningen ang. fråga om gc-väg.

  Hej,
  Tack för din synpunkt!
  Vi har anlagt en tillfällig GC-väg längs med Rösaringsvägen för att tillgänglighetanpassa busshållplatsen vid Rättarboda under sommar 2019. Det är en tillfällig lösning i samband med byggnationen för att gående och cyklister inte ska blandas med biltrafik. Vi har även sänkt hastigheten till 30 km/h på Rösaringsvägen.
  Vi tar emellertid med oss dessa synpunkten för att se om det finns något som kan göras för att öka trafiksäkerheten.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Hej,
  den tillfälliga GC-vägen är i princip oanvändbar när det inte är torrt väder. Flera cm djupt vatten på många ställen. Djupa gropar fortfarande. Mer lera än grus på något ställe. Oljeutsläpp men det kanske bara är enstaka droppar.
  På körbanan är det grus som inte har rensats bort på mer än en vecka.
  Finns det en ny tidplan för Assurs väg?

  Anton
 • Hej Anton

  Dina synpunkter och din fråga är förmedlad vidare till Tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anette Kontaktcenter
 • Hej igen Anton

  Angående tidsplan för Assursväg så är det Magnolia Bostad som på att bygger om.
  För att ta del av deras tidplaner får du kontakta Sandra Gran på Consto AB.
  Telefonnumret till Consto AB är 054-224 44 00.

  Med vänlig hälsning

  Anette Kontaktcenter
 • Hej,
  hur kommer snöröjningen fungera på Assurs väg nu när den inte blev klar innan vintern? Kommer cyklister och fotgängare kunna ta sig fram den vägen?
  Anton
 • Hej

  Tack för ditt inlägg. VI har vidarebefordrat detta till Tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Hej! Nu är det väldigt lerigt på vägen vid husbyggena (Brogård 1:84) tråkigt när man åker flera gånger fram o tillbaka varje dag o allting få bilen nedsmutsad.I början skrapade dem upp med maskin + även spolade av vägen, men nu verkar man inte bry sig. Byggstängslet har delvis blockerat gångvägen hela veckan o entrepenören har inte orkat? åtgärda detta. Har blåst omkull flera gånger anledningen är reklamen dem sätter på stängslet blir ett stort vindfång. Dåligt stöttat rena turen att ingen gått där när detta har blåst omkull (FARLIGT)
  JIM
 • Hej Jim

  Tack för ditt inlägg. Vi har vidarebefordrat detta till Tekniska avdelningen.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Hej Anton

  Har inkommit ett svar från Tekniska avdelningen angående hur snöröjningen kommer att fungera på Assurs Väg under vinterhalvåret.

  Assurs väg är fortfarande avstängt då det är ett byggarbetsområde.

  Vid vidare frågor kontakta projektledare för Tegelhagen. Projektledaren heter Benny Larsson och går att nås via mail. benny.larsson@constoab.se

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Nu har man flyttat stängslet som ramlade hela tiden så att hela den asfalterade gång/cykelbanan är öppen igen. Hoppas att kommunen kan snöröja där också.

  Benny svarar inte på mejl så den kommunikationsvägen fungerar inte.
  Anton
 • Hej Anton

  Vi har vidarebefordrat detta till Tekniska avdelningen som kommer att se över detta.

  Med vänlig hälsning
  Anne-Li
 • Hej! Har man en TA plan för detta bygge? Ofta är maskiner och jobbar i körfälten utan skyltning eller vakter. Dem bländar även en del med sin arbetsbelysning så det kan vara svårt att se om det kommer mötande trafik när man ska köra om. Har även noterat att vid flertal gånger så går arbetarna lite hur som helst (efter sina raster) trots det provisoriska övergångsstället.
  JIM
 • Hej Jim, tack för ditt inlägg. Här kommer svar från kommunens Tekniska avdelning:

  Ja, det finns flera TA-planer i området , eftersom det är flera aktörer.
  I dessa mörka tider behövs det belysning, vi kontaktar entreprenörerna och ber dem tänka på det.
  Om ni inte känner er nöjda med det så kan ni även kontakta kommunens Bygg- och Miljöavdelning som finns på kommunens hemsida: https://www.upplands-bro.se/download/18.64583ae15cabe5d390af8e0/1498657557168/Anm%C3%A4lan%20ol%C3%A4genhet%202016.pdf

   Vi påminner entreprenören även om
  den provisoriska övergången, men det är vuxna människor som tar egna beslut.
  Entreprenören har egna skyddsombud som värnar om deras säkerhet.

  Vi kontaktar entreprenören och förmedlar synpunkter och klagomål.

  Med vänlig hälsning,


  Birgitta Kontaktcenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.