Till senaste kommentaren

Lönnträdet vid lekparken i Håbo-Tibble

Ser att det har rustats upp vid lekparken intill Håbro klubbhuset i Håbo-Tibble och det är ju fint. Noterade dock att det stora lönnen har tagits ner. Det var jättetråkigt med tanke på det behövs skugga på de varmaste dagarna under sommaren samt var ett estestikt inslag. Ännu tråkigare att det inte var någon medborgardialog överhuvudtaget kring utformningen. Kan någon förklara varför trädet togs ned och varför medborgardialog uteblev? Utöver det undrar jag om det kommer åtgärdas med en uppfräschning av grönområdet omkring.

Med vänlig hälsning,
Debby

Kommentarer

 • Hej Debby,
  Vi har sett ditt inlägg och svar kommer att komma. Vad menar du med grönområdet? ("Utöver det undrar jag om det kommer åtgärdas med en uppfräschning av grönområdet omkring")

  Med vänlig hälsning
  Anna Kontaktcenter
 • Hej Anna,
  Tack. Jo, "grönområdet" var nog fel ord för tänkte mer om landsskaparkitekturen runt parken eller snarare bristen på det i omgivningen runt. Trädet hade en viktig funktion i anslutning till lekparken. Se bilden.

  Om trädet var skadad och var en säkerhetsrisk så borde det också informerats. Med tanke på den uppmärksamhet som getts till den nya aktivitetsparken i Bro så är väldigt besviken på den bristen på dialog med oss som bor i Håbo-Tibble.

  Citerat från pressmeddelandet om Råby:https://www.upplands-bro.se/nyheter-2019/2019-03-05-pressmeddelande-forsta-spadtaget-for-den-nya-aktivitetsparken-i-bro.html
  – Syftet med aktivitetsparken är att skapa en plats för spontanidrott och kulturaktiviteter, på medborgarnas egna villkor, säger Mattias Peterson (C), Kultur- och fritidsnämndens ordförande i Upplands-Bro kommun.
  Utformningen av parken grundar sig på medborgardialoger, omvärldsbevakning och samarbete med invånare och föreningsliv.

  Mvh, Debby

 • Hej igen!
  Här kommer svar från Maria Palm, Avdelningschef Fritid:

  "Anledningen till att vi tog ner trädet var att vi bedömde att den stod för nära lekplatsen och att detta innebär en säkerhetsrisk.

  Vi vill självklart att alla våra ytor inom Fritid ska vara trevliga och trygga. Vi har just nu fokus på Råbyparken och det är ett politiskt beslut.
  Vi investerade i ny lekplatsutrustning förra året då den gamla hade fått nedslag på besiktningen. Detta gjorde vi i samråd med Håbro IF.

  Vi har faktiskt inlett en dialog med Håbro just i dagarna om att ev. se till att få ett utegym på Klockardalens IP. Detta kom fram som det man helst ville satsa på i en dialog med Håbo-Tibbleborna år 2017.

  Med vänliga hälsningar
  Maria Palm
  Avdelningschef Fritid"

  Anna Kontaktcenter
 • Hej!
  Tack för svaret och förklaringen. Jag hade förstått av Håbro innan att de visst hade varit i kontakt med kómmunen kring behovet av upprustning men när det väl skedde var de inte inkopplad kring utformingen och inte var införstådd i beslutet att ta ned trädet.

  Bra att ni har dialog med Håbro om Klockardalen. Vi är dock flera medborgare som inte är medlemmar i Håbro som påverkas i omgivningen och vore toppen om möjlighet till dialog med Håbo-Tibble samfälligheten finns åtminstone så vi är tillräckligt informerade om processen. Dels med anledning av att vägen snart inte längre är en allmän väg till Klockardalen. Utegym låter trevligt.

  Med vänlig hälsning,
  Debby


 • Vad för typ av säkerhetsrisk/er förelåg?
  Karl
 • Vi har sett din fråga och återkommer med svar.
  Med vänlig hälsning
  Anna Kontaktcenter
 • Hej Karl,
  Det var påmörjad röta i trädet och i och med att det stod så nära lekplatsen så fanns det risk att det kunde rasa ner över lekplatsen. Därför togs trädet ned.

  Med vänlig häslning
  Anna Kontaktcenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.