Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Asfalterade infarter Buxbomsvägen

Varför tillåts asfalterade infarter i stor utsträckning när planbestämmelserna säger att genomtränga material bör användas? Frågan avser alla de nyanlagda infarterna som görs nu längs Buxbomsvägen efter att trottoaren blivit klar.

Kommentarer

 • Hej, tack för ditt inlägg. Jag tar frågan vidare och återkommer med svar. Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Hej, här kommer svar från Samhällsbyggnadskontoret:
  Dimensionering och kapacitetsutredning påvisar att de dagvattenflöden som uppstår vid 20 års regn klarar att ledas bort med de projekterade dagvattenbrunnarna.
  På sina håll har det även kompletterats med ytterligare brunnar för att säkerhetsställa avrinningen. Tidigare anlagd grusarmering har visat sig vara ineffektiv vid drift/plogning, därför har grusarmeringen valts bort i den senare upphandlingen.
  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Det svarar inte på frågan. Frågan är snarare om alla de fastigheter som nu asfalterat sina infarter har sökt och beviljats bygglov? Asfaltsbeläggning bryter mot planbestämmelserna och då borde det varit en process samt möjlighet för grannar att protestera.
 • För att få svar på din fråga angående bygglov ber jag dig ringa till kommunens bygglovsavdelning och de har telefontid mån-tors kl 9-11. Välkommen att ringa via kommunens Kontaktcenter på 0858169000 menyval 6 för Bo&Bygga så svarar vi på dina frågor eller lotsar vi dig vidare.
  Med vänlig hälsning,
  Birgitta Kontaktcenter
 • Det står i planbeskrivningen att "För garageuppfarter och entrévägar på tomtmark BÖR genomsläppliga material som hålste, smågatsten etc. användas.
  Bör är en rekomendation och inte måste.
 • Intressant att kommunen väljer att inte svara i ett forum där alla kan se svaret; jag kan bara anta att svaret är potentiellt pinsamt för kommunen och därför bara vill svara privat så att invånarna har mindre insikt i alla misstag som görs?

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.