Till senaste kommentaren

Går det att kräva att myndigheten ska öppna anbud tillsammans med en oberoende person?

Hej

En upphandling som först blev tilldelad en konkurrent, efter mycket konstiga turer fram och tillbaks under pågående upphandling från upphandlande myndighet, har nu avbrutits. Detta efter att vi överklagat upphandlingen. Vi misstänker att det inte går helt rätt till då upphandlande myndighet klart och tydligt i sitt agerande visar att de inte vill ha någon annat företag än de som först fick tilldelningen, även om de har dyraste bud.

Därför skulle vi vilja att någon oberoende är med vi öppnandet och tilldelningen av anbudet. Är det möjligt att kräva det?

Kommentarer

 • Hej Christer,

  På begäran av en anbudsgivare ska en person som är utsedd av en handelskammare närvara vid öppnande av anbud. Kostnaderna för detta ska betalas av den som framställt begäran.

  Den upphandlande myndigheten är inte skyldig att tillmötesgå en begäran om att någon oberoende ska vara med vid beslut om tilldelning av avtal.

  Källhänvisningar
  12 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och 19 kap. 17 § LOU - på begäran av en anbudsgivare ska dessutom en person som är utsedd av en handelskammare närvara. Kostnaderna för detta ska betalas av den som framställt begäran.

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.