Till senaste kommentaren

Går det att ingå ett gemensamt IOP?

Kan flera, olika myndigheter ingå i ett gemensamt IOP tillsammans med en idéburen aktör?

Kommentarer

 • Hej Ulrika,

  Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansform som inte är reglerad i lag. Ett IOP måste vara förenligt med upphandlings- och statsstödsreglerna. Det innebär att en överenskommelse om ett IOP inte får utgöra en otillåten direktupphandling eller ett otillåtet statsstöd.

  Partnerskapet måste även, i tillämpliga fall, vara förenligt med kommunallagen. Med det menas framför allt att angelägenheten som är föremål för partnerskapet ska vara av allmänt intresse och får som huvudregel inte innebära ett stöd till enskilda.

  Bedömningen om huruvida ett enskilt i IOP är förenligt med de aktuella regler som nämnts här måste göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Det innebär att parterna i regel behöver göra ytterligare analyser, men det finns inget principiellt hinder mot att flera myndigheter ingår ett gemensamt IOP.

  Läs mer
  Läs mer om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) på vår webbplats och i inlägget Vad är en idéburen aktör och hur förhåller sig IOP till LOU? i vår Frågeportal.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.