Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Skolskjuts

De nya regler som infört för skoljskuts för elever på andra skolor än anvisad kommer att slå hårt mot oss som bor på landsbygden. För vår del kommer det att innebära att vårt äldsta barn som redan är beviljad skolskjuts från Asbjer till Kunskapsskolan kan fortsätta att åka medan vårt yngre barn som börjar till hösten i samma skola inte är berättigad. För oss blir det en absurd situation som blir svår att lösa praktiskt. Vi hoppas att man tänker om angående detta, alternativt för en dialog om alternativa lösningar.

familjen Möller Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej familjen Möller
  Vi har skickar era synpunkter till Bildningsförvaltningen.
  Mvh

  Ove Hed Kommunikatör
 • Hej familjen Möller
  Här kommer svar från bildningsförvaltningen.

  Hej,
  Vi har mottagit din synpunkt.

  Bildningsnämndens beslut innebär en återgång till gällande lagstiftning och praxis - det som är regel i övriga kommuner. Trelleborgs kommun har enligt tidigare beslut erbjudit fler elever skolskjuts än vad skollagen kräver. Det nya beslutet innebär att det finns elever som fortsatt kommer erbjudas skolskjuts vid val av annan skola, helt enligt skollagens bestämmelser om att elever ska få skolskjuts om det inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. I praktiken innebär detta att elever ska få skolskjuts vid val av annan skola om det inte kostar mer än det skulle ha gjort om de gått i anvisad skola. Detta gäller till exempel elever som kan åka med samma busskort till den valda skolan som det busskort de hade blivit beviljade för resa till den anvisade skolan (samma antal zoner). Detta gäller till exempel elever från Smygehamn som väljer Kunskapsskolan eller annan skola i tätorten istället för Liljeborgsskolan 7-9 som de annars blir anvisade.

  Skolskjuts vid val av annan skola ska med omedelbar verkan hanteras likvärdigt enligt gällande lagstiftning och praxis som framgår av beslutet, varpå alternativa lösningar inte är möjliga.

  Mvh

  Ove Hed Kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.