Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Förläng rutt för buss 144 .

Bussen som kör mellan Anderslöv och Ö. Grevie bör vända vid Grönby Skola istället för vid Rosenhagen. Då kan boende i Grönby också utnyttja busservicen. Varken väg 101 eller Sörbyvägen är lämplig att cykla eller gå.

Bodil Lorimer Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Bodil!

  Jag har fått följande svar till dig från vår trafiksamordnare;

  Frågan om att buss 144 skulle trafikera Grönby har varit uppe tidigare men inte varit möjlig av bland annat tidsmässiga skäl. När nu 144 delats med en linje Anderslöv – Östra Grevie och en linje (183) Anderslöv – Trelleborg kan det kanske öppna för att hinna med Grönby. Det kan vara värt att pröva och kommunen tar med frågan i kommande diskussioner med Skånetrafiken.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Nilsson Infomaster
 • Det låter ju bra så långt. Nu undrar jag om mötet med Skånetrafiken ägt rum och hur de förhåller sig till att ändra vändplats  för bussen.
  (En helt annan sak - men visst är det märkligt att Skånetrafiken inte trafikerar längs hela väg 101?)

  Bodil Lorimer
 • Hej Bodil
  Vi väntar på svar från vår trafiksamordnare.

  mvh
  Ove Hed Kommunikatör
 • Hej, vår trafiksamordnare svarar såhär:

  "Jag ska träffa Skånetrafikens trafikutvecklare för vårt område den 21 april. Frågan finns på min lista överärenden som ska tas upp då. Anledningen till att mötet inte skett tidigare är att linje 144 behöver diskuteras i sin helhet och att alla förutsättningar tidigare inte varit klara samt att större trafikförändringar görs i samband medtidtabellsskiftet i december. Handlar det om mindre förändringar kan dessagöras i juni."

  Trevlig helg
  Ove Hed Kommunikatör
 • Hej! Kommer härmed med ytterligare förslag i denna tråd. Det är att förlänga busslinjen via Sörby, Grönalund och Börringe st till Svedala för att koppla samman de pendlings- och knutpunkter som finns. Hur ser ni på det? Är det något som varit uppe för samtal tidigare och hur har i så fall diskussionerna gått?
  Jenny Andersson
 • Hej Jenny! Vi har skickat vidare din fråga och återkommer så snart vi har fått ett svar.
  Jakob Skarphagen Kommunikatör
 • Hej igen! Nu har jag fått svar från vår trafiksamordnare, han svarar så här:

  "Ett liknande förslag var uppe för ett par år sedan med en busslinje Anderslöv-Svedala över Ugglarp men det blev inget av detta då resandeunderlaget bedömdes som alltför lågt för att motivera en sådan linje. Jag tar med ditt förslag i arbetet med förbättrad kollektivtrafik på landsbygden."

  Jakob Skarphagen Kommunikatör
 • Hej, jag har läst genom tråden och undrar varför man inte kan ta sig till Skurup från anderslöv med buss ? Som det är nu måste man först ta bussen till Svedala och sedan tåg till Skurup. Att ens föreslå att bussen ska vända i grönby istället för i anderslöv är ju löjligt . Bussen bör ju rimligtvis fortsätta på väg 101 till Skurup och där kan den vända mot anderslöv igen. Då har vi löst ett problem för många ungdomar som gärna vill åka och hälsa på varandra. Även jag som förälder kan kanske andas ut lite och spara in på bensinen . Borde vara en enkel sak att lösa .
  Torben Jensen
 • Hej Torben!

  Jag har fått följande svar till dig:
  Förutsättningen för att köra regionbuss till Grönby är att det kan göras inom gällande tidtabell utan att fler bussar behöver köpas in. För att kunna trafikera Anderslöv-Skurup behöver däremot fler bussar köpas in och fler förare anställas vilket ger en helt annan kostnad. Resandeunderlaget är sannolikt lågt på denna sträcka så några större biljettintäkter är inte att vänta. Då Skånetrafiken dessutom fått sparbetong för nästa år är det tyvärr inte möjligt att köra regionbuss mellan Anderslöv och Skurup.

  Busstrafiken på landsbygden i Trelleborg ska utredas och förslag ska tas fram på förbättringar. Detta beslutade kommunstyrelsen den 10 maj. Utredningsdirektiven är inte klara men utredningen ska vara klar någon gång under början av 2018 och kan förhoppningsvis resultera i förbättrad kollektivtrafik från december 2018.

  Med vänlig hälsning
  Susanne Nilsson Infomaster
 • Då blir det kanske vändplats i Grönby!
  Frågan har länge varit på byalagets dagordning
  bodil lorimer
 • Nu skriver Sydsvenskan om ett jättebygge i Anderslöv och menar på att befolkningen kommer öka med 16 % . Att inte anderslöv ens har tågförbindelse eller bussförbindelser till Skurup väcker ju lite frågor. Vi måste se Anderslöv lite större nu, det är ingen liten håla men 100 pers . Jag kommer se över hur jag kan gå vidare med detta och även undersöka om det ens är lagligt att isolera en växande mindre stad som Anderslöv. Att prata om kostnader är faktiskt helt ointressant då detta handlar om hur våra ungdomar ska kunna ta sig från A till B utan en massa krångligheter . Pengar finns men man måste prioritera rätt .. som tex när någon bestämde sig för att bygga om busshållsplatserna i Anderslöv och därmed skapade enorma köer när bussen stannar. Kostnad för detta tycktes inte vara intressant .
  Torben Jensen
 • Hej Torben
  Vi skickar dina synpunkter till vår Tekniska förvaltning.

  Mvh
  Ove Hed Kommunikatör
 • Tillbaks till den här trådens ursprungliga fråga ang buss 144:
  Har möjligheten för vändplats i Grönby diskuterats med Skånetrafiken?
  Har sträckan Rosenhagen - Grönby (ex Grönby Skola) provkörts?
  Vad är kommunens inställning - vilket jag förmodar är avgörande för ev utredningar?
  Vänliga Hälsningar
  Bodil Lorimer


  Bodil Lorimer
 • Hej Bodil!

  Jag har fått följande svar till dig:
  Vändplats i Grönby har inte diskuterats. Sträckan Rosenhagen-Grönby har inte provkörts.

  Kommunens inställning i nuläget är att försöka få till att ett par turer på morgonen och eftermiddagen kan trafikera Grönby - Jägersro, det förutsätter att andra berörda kommuner, Vellinge och Malmö, också är med och finansierar.

  Utredningens uppdrag kommer att ha huvuduppgiften om att förbättra kollektivtrafiken på landsbygden,analysera behov och möjligheter och lägga förslag.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Nilsson Infomaster
 • Katarina
 • Finns det möjlighet att utöka linje 144 eller 183 (eller möjligtvis 153) såsom jag tecknat på kartan här ovan kanske? Det är lite knasigt att ingen av oss i nordost har några förbindelser varken till Anderslöv, Svedala eller Skurup!
  Katarina
 • Superbra förslag och håller helt med!
  Jenny
 • En utredning om vilket behov som finns för stunden är inte lika intressant som vilka möjligheter som skulle kunna uppstå:
  - Anderslövs Gästgiveri och Hällåkra Vingård skulle få fler kunder, så även de butiker och restauranger som eventuellt öppnar i Thysells-områdets ombyggnad.
  - Evenemang som Anderslövs Marknad och Söderslätts Countryfestival skulle få fler besökare.
  - Ungdomar och äldre som inte kör bil skulle lättare och mycket säkrare kunna handla och besöka varandra.
  - Fågelskådare skulle kunna ta bussen till Grönalund.
  - Färre bilar på vägarna = färre utsläpp och färre olyckor.
  etc etc.
  Katarina
 • Hej Katarina
  Vi skickar dina frågor vidare till vår trafiksamordnare.
  Mvh

  Ove Hed Kommunikatör
 • Hej Katarina
  Så här svarar vår Trafiksamordnare.
  "Tack för dina synpunkter. I dagsläget finns det inga möjligheter att utöka busstrafiken på 144 eller 183 då Skånetrafiken fått besparingskrav inför 2018. Kommunstyrelsen ska ta ställning till ett utredningsuppdrag om kollektivtrafik på landsbygden vid sitt sammanträde den 6 september. Beslutar kommunstyrelsen att en utredning ska göras ska denna redovisas i februari 2018. Dina synpunkter tas med i detta utredningsarbete."

  Med vänlig hälsning
  Ove Hed Kommunikatör
 • Tack för svar! Tråkigt att höra om besparingskrav dock.
  Katarina
 • Tycker fortfarande att bussen borde gå till Skurup. Totalt värdelöst att bussen vänder i anderslöv . En by som expanderar så mycket som den gör och inte kan erbjuda buss till Skurup är under all kritik !
  Torben Jensen
 • Hej! Ingår den här tråden i beslutsunderlaget till ks? Kan ni annars se till att ks vet om dessa behov och önskningar finns?
  Jenny
 • Hej Jenny
  Vi skickar tråden vidare till trafiksamordnaren så får denne se till att tråden kommer med i beslutsunderlaget.

  Trevlig helg
  Ove Hed Kommunikatör
 • Hej Jenny!
  Svar från vår trafiksamordnare;
  Kommunstyrelsen ska fatta beslut om att tillsätta en utredning med direktiv för denna. Att politiken initierat en sådan utredning grundar sig på framförda behov från invånarna på Trelleborgs landsbygd. Utredningen kommer att analysera och utreda behov, resandeunderlag, efterfrågan, möjligheter, alternativ, kostnader och finansiering samt lägga fram förslag på vidare hantering.

  Med vänlig hälsning
  Susanne Nilsson Infomaster
 • Kul att höra att det tas upp!
  Katarina
 • Hejsan!

  Vad blev ks beslut? Utreda eller inte?

  Vänligen,
  Jenny
 • Hej Jenny
  Protokollet är nu färdigt och Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-06
  att fastställa direktiv för utredning av kollektivtrafik enligt förslag under rubriken Beredning i tjänsteskrivelsen, samt att utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i februari 2018.

  Med vänlig hälsning
  Ove Hed Kommunikatör
 • Hejsan!

  Tack! Det låter bra.

  Vänligen,
  Jenny
 • Nu håller jag mig inte riktigt till den här tråden om förlängd bussrutt till Grönby men jag måste komma med en viktig synpunkt; Naturligtvis är det viktigt att vi alla gör det möjligt att behålla linjen och se till att vi får fler sena avgångar. Det gör vi endast genom att resa med bussen - eller hur. Nu händer det allt som oftast att tågen är försenade Ich man undrar var man ska stiga av? När tågen är sena missar man bussen i Östra Grevie.  Vi har tagit taxi från Trelleborg (dyrt!!!!!) Vid ett par tillfällen har vi tvingats ta taxi från Hyllie, eftersom vi missat sista bussen. I Östra Grevie finns ingen taxi.  Att stå i busskuren i Östra Grevie och vänta en timme är inte heller lockande. Speciellt inte den här tiden på året. Tyvärr har det här lett till att vi oftare kör med bil till stationen. Det känns inte alls bra - och jag skäms lite varje gång - men vi vågar oftast inte  chansa längre. (Ersättning från Skåntrafiken uteblir också) Jag hoppas innerligt att tidtabellen behålls eller utökas men förstår varför så få reser med bussen vid de sena helg-avgångarna. Har man ingen som kan hämta i Östra Grevie när tåget är försenat blir det en väldigt dyr resa...
  Bodil Lorimer
 • Hej!

  Vår trafiksamordnare  har fört vidare synpunkter och frågor till Skånetrafiken, och återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Susanne Nilsson Infomaster
 • Hej Bodil
  Här är svar från Skånetrafiken.
  Trelleborgstågen har högst punktlighet i Skåne med 96 procent och att man inte kan lägga tidtabellen för bussen utifrån den lilla andel tåg som är försenade. De som jobbar med busstrafiken på Skånetrafiken har en ständig dialog om punktlighet med de som arbetar med tåg.

  Med vänlig hälsning!
  Ove Hed Kommunikatör
 • OK, det var ju bara delvis vad mitt inlägg handlade om. Faktum kvarstår att den som blir strandsatt i Östra Grevie har en lång vandring längs mörk väg 101. Eftersom jag alltid trott,  att antalet resenärer påverkar en busslinjes vara eller inte vara, ville jag förklara att antalet resenärer med anslutnigsbussen med stor säkerhet är mindre än det borde vara.
  Bodil Lorimer
 • Hej Bodil!

  Vår trafiksamordnare har skickat det vidare till Skånetrafikens trafikutvecklare.

  Med vänlig hälsning
  Susanne Nilsson Infomaster
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.