Till senaste kommentaren

Vem har rätt till tandvårdsintyg?

Vem har rätt till tandvårdsintyg?
Trelleborgs kommun

Kommentarer

 • Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård, N-tandvård gäller personer som: 

  1 Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 8 § första stycket
  hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
  2 Får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård)
  3 Omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och har pågående insats
  4 Får service och omvårdnad i egen bostad (ordinärt boende) med motsvarande behov av omsorger som personer som omfattas av punkterna 1-3

  Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård vänder sig till personer med särskilda behov av vård och omsorg. Det är inte boendeformen eller den personliga ekonomin som är avgörande för om en person ska omfattas av detta särskilda stöd, utan det är det individuella behovet av vård, service och omvårdnad som ska vara omfattande och varaktigt. Behoven ska motsvaras av insatser minst 3 ggr/dag samt tillsyn till natten (kan bestå av trygghetslarm) och behovet ska förväntas kvarstå i minst ett år.

  För att kunna få nödvändig tandvård och uppsökande verksamhet krävs ett tandvårdsintyg som vanligtvis utfärdas av biståndshandläggare eller sjuksköterska inom kommunen. När tandvårdsintyget godkänts av Region Skåne utfärdas intyget och finns i en digital version som behandlande tandläkare kan se.

  Uppsökande verksamhet Består av en årlig munhälsobedömning för patienten och munvårdsutbildning till omvårdnadspersonal. Den uppsökande verksamheten upphandlas av Region Skåne. Munhälsobedömningen är avgiftsfri och utförs vanligtvis av en tandhygienist. Syftet är att bedöma om det finns behov av tandvård, om patienten har någon tandvårdskontakt samt att hjälpa till med praktiska råd.

  Nödvändig tandvård Tandvårdsbehandling sker till samma avgift som inom den öppna hälsooch sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Från den dagen man fyller 85 år betalar man ingen patientavgift. För patienten gäller fritt val av tandläkare. Förhandsbedömning krävs vid större behandlingar. Läs mer i regelverket ”Region Skånes Tandvårdsstöd” på:

  Tandvård​​​

  Vi på Kundtjänst utfärdar endast intyg i grön kategori. För mer information om vilka andra typ av intyg det finns vänligen hör av er till patientservice, tel nr: 0771-111 444.
  Trelleborgs kommun
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.