Till senaste kommentaren

Vatten utsläpp Östervångsvägen.

Vårt friska vatten strömmar rakt ut i gatubrunnar på Östervångsvägen.
Det har varit så sedan vägarbetet avslutades i December.
Att de nya ledningarna behöver spolas kan jag förstå, men vilket slöseri av vatten.
Vatten är värdefullt och bör hanteras därefter.
Hur länge ska det fortgå ? Inga arbeten har utförts på länge.
Rickard

Kommentarer

 • Hej!

  Ja, vatten är ett värdefullt livsmedel som vi ska hantera med ansvar.
  Tack för att du reagerar, hör av dig och hjälper oss att hålla koll på vattenförbrukningen i Trelleborgs kommun!

  I samband med arbetet med dagvattenledningarna i Östervångsvägen har vi även bytt de gamla vattenledningarna.
  Vi har lagt en större huvudvattenledning och fyra mindre vattenledningar. Innan dessa kan tas i drift, ska de genomgå två godkända provtagningar.
  Totalt krävs alltså tio godkända provtagningar med genomspolning mellan varje prov. Efter att provet är taget, så tar det en vecka innan analysresultatet är klart.

  I dag har fyra provtagningsplatser godkända analysresultat. En provtagningsplats återstår.
  Om även veckans vattenprover blir godkända så kommer de avslutande arbetena att färdigställas omgående.

  För att undvika stillastående vatten i den nylagda vattenledningen, så kommer det fortsatt att vara ett mindre flöde från ledningen
  tills provresultaten visar godkänt.

  Jag hoppas att ovanstående förklarar spolningarna längs Östervångsvägen och att de återstående ledningsarbetena blir klara under februari månad.

  Med vänlig hälsning

  Jan-Åke Persson
  Projektledare
  Projektenheten
  Stadsmiljöavdelningen
  Teknisk serviceförvaltning
  Trelleborgs kommun
  _________________________
  Therese Kommunvägledare
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.