Tillstånd för höns?

Jag vill ha höns i inhägnad. Ingen tupp. Bor i Fru Alstad. Behöver jag tillstånd?
Jessica wallbrand
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Jessica!

  I och med att Fru Alstad ligger utanför detaljplanerat område så behövs inget tillstånd.

  Ha en bra dag!
  Trelleborgs kommun
 • Tillstånd för höns? Bor i smygehamn och undrar om jag får ha höns och isf hur många? Dom ska vara i inhägnad och utan tupp.
  Kristina Andersson
 • Hej Kristina!

  Enligt Trelleborg kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, är det inom område med detaljplan förbjudet att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Särskilt tillstånd krävs av samhällsbyggnadsnämnden om det är inom detaljplanerat område. Sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor för att vid djurhållning förhindra uppkomsten av olägenhet för människors hälsa. Tänk på att du också kan behöva tillstånd enligt djurskyddslagen, detta söker du hos länsstyrelsen i Skåne. Blanketten för att ansöka hittar du i länken nedan.

  Ansökan djurhållning

  Ha en trevlig dag!
  Trelleborgs kommun
  (Uppdaterad )
 • Jag och min sambo flyttar till södra Åby och vill till våren ha 4 höns och en tupp, jag undrar dock vad för regler som gäller för tupp i Trelleborgs kommun??
  Jonas Nilsson
 • Hej Jonas,

  Det beror på var i Södra Åby ni ska flytta. Är det inom detaljplanerat område så är det inte tillåtet att ha tupp. En del av Södra Åby är detaljplanerat. Vi ber dig därför att ringa till oss med mer information på 0410-733000 så kan vi kontrollera om området dit ni ska flytta är detaljplanerat.

  Ha en trevlig dag! 

  Nathalie
  (Uppdaterad )
 • Har detta ändrats nyligen?
  För när jag kikade för några år sedan så hänvisade man till länsstyrelsen och då gällde max 5 höns, ingen tupp, inom detaljplanerat område utan tillstånd.
  Erik
 • Hej Erik, 

  Se svar nedan från miljöinspektör Ingela
  Gammelby:

  Inom område med detaljplan gäller förbud att utan särskilt tillstånd av
  samhällsbyggnadsnämnden hålla bl.a. fjäderfä/höns, se gällande lokala
  föreskrifter för Trelleborgs kommun via länken längst ner i mejlet.

  Anledningen till att detta är reglerat, är
  för att djurhållningen kan innebära störningar för grannar inom tätbebyggda
  områden i form av lukt, flugor, ljud med mera.

  För att minimera störningar för omgivning
  och grannar är tillståndet ofta förenat med vissa krav. Djurhållningen får till
  exempel inte orsaka olägenheter för kringboende genom lukt- eller
  ljudstörningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan återkalla tillståndet om de
  krav som ställs i tillståndet inte uppfylls.

  Lokala föreskrifter för Trelleborgs
  kommun hittar du här

  Ha en fortsatt trevlig dag!  Sofia
  (Uppdaterad )
 • Hej.

  Tack för svar.
  Då har jag tre följdfrågor:
  1. Har man övervägt att lätta lite på kraven gällande höns, såsom man har i exempelvis Malmö och Lomma?
  2. Varför finns inte Ansökan om djurhållning under https://trelleborg.se/sv/bygga-bo-miljo/djur/ ?
  3. Ansökan känns väldigt omfattande så det vore praktiskt om det fanns förklaringar till de olika fälten, samt gärna någon exempelmall utifrån några vanliga scenarion, man vill ogärna betala 4000kr för ett avslag på en teknikalitet.

  Vänliga hälsningar,
  Erik
  Erik
 • Hej,

  Se nedan svar från miljöavdelningen:

  1.      " Dokumentet för ”lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön” beslutades av kommunfullmäktige under 2011 och är gällande. Undantag från tillståndskravet i nuvarande föreskrifter för hållande av dvärghöns inom detaljplanelagt område kan, efter bedömning i det enskilda fallet, godkännas. Miljöavdelningen kommer vid framtagandet av nya föreskrifter överväga att fåtal hönor i detaljplanelagda områden kan godkännas utan tillståndskrav. Det förutsätter att djurhållningen inte medför störningar för grannar i form av lukt, ljud, skadedjur med mera. Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning kan via miljöbalken ställa krav på att hönshållningen bedrivs utan olägenheter för människors hälsa via krav på djurägare om försiktighetsåtgärder.

  2.       Länk till e-tjänsterna/blanketter är länkat från den aktuella sidan.


  3.       Vi kommer titta över innehållet i e-tjänsten/blanketten."

  Ha en bra dag!
  Nathalie
 • Tack för svar:
  Då kommer fler följdfrågor/kommentarer:
  1a. Det var lite otydligt, vem skickar man ansökan om dvärghöns till? Och vad är skillnaden mot att söka ett vanligt tillstånd.
  1b. Finns det något planerat arbete med nya föreskrifter?

  2. Aha, ni menar under den övergripande rubriken "självbetjäning", det förutsätter att man ska veta att det finns en blankett att leta efter, det kanske vore lämpligt att hänvisa till att det finns blankett under självbetjäningen?

  3. Gott!

  Vänliga hälsningar,
  Erik
  Erik
 • Hej igen,

  Se svar från miljöavdelningen:

  "1 a, Blanketten gäller för ansökan om djurhållning, bl.a. för hållande av fjäderfä, inkl. dvärghöns. Miljöavdelningen kan medge dispens från de lokala föreskrifterna enligt 12 §, om det är uppenbart att risk för olägenhet inte föreligger. Miljökontoret gör en bedömning av inkommen ansökan om hållande av dvärghöns, och kan ge dispens om djurhållningen uppfyller villkoren om försiktighetsmått och inte medför olägenheter för närboende. Ansökan för hållande av dvärghöns debiteras inte. 


  1 b, Miljöavdelningen har lyft frågan till ledningsgruppen om nya lokala föreskrifter. Det finns i nuläget inget besked om när nya föreskrifter kommer att tas fram."


  Ha en bra dag!


  Nathalie
 • Hej!
  Jag undrar hur föreskrifterna ser ut idag?
  Flera storstäder tillåter hönshållning ( utan tupp) inne i stan och fler och fler väljer att ha höns ur miljö och djurhållningsaspekt.
  Varför är vi efter isf? Borde ju inte vara några problem så länge grannarna godkänner det...
  Är detta något ni har gjort eller kommer lyfta?
  Jelena
 • Hej Jelena,

  Vi har skickat dina frågor vidare till miljöavdelningen och återkommer så fort vi fått svar.

  Ha en bra dag!
  Sofia
 • Kom det inte ett beslut nyligen om att man inte behöver tillstånd för upp till fyra (fem?) höns utan tupp?
  Den nya hemsidan var inte lätt att hitta på, så jag kan inte hitta nått om det.
  Erik
 • Tack Erik! Har följt din "kamp". Jag är på! Vi får invänta svar....
  Jelena
 • Hej,

  Vi fick följande svar från en av våra miljöinspektörer:

  "Hej.
  Man behöver ansöka om tillstånd för att hålla höns inom detaljplanerat område. Upp till fem höns utan tupp så behövs inget tillstånd."


  Ha en fortsatt trevlig dag!
  Sofia
  (Uppdaterad )
 • Wow! Vad roliga nyheter!
  Tack för hjälpen och Gott Nytt År!

  Jelena
 • Hej!

  Tidigare krävdes tillstånd för att ha höns inom detaljplanerat område. Sedan 2020 gäller att man kan ha upp till 5 höns utan att söka tillstånd. Det krävs alltså inget tillstånd för småskalig hönshållning och man får ha dem i bostadsområden.

  Hönshållningen ska skötas så att den inte medför olägenhet för kringboende genom till exempel lukt- eller ljudstörningar. Grannar bör alltid informeras om hönshållningen innan de påbörjas.

  Hönshållningen bör inte omfatta tupp eftersom det medför stor risk för ljudstörningar hos kringboende.
  Inom detaljplanerat område är tupp inte tillåtet.

  Om hönshållningen bedöms orsaka olägenhet kan miljöavdelningen fatta beslut om åtgärder eller förbud.
  Therese Kommunvägledare
  (Uppdaterad )
  Bästa svaret
 • Hej! Då räven för ett tag sedan åt upp hälften av våra höns och en tupp, kvarstår det ett fåtal höns kvar och en skadad tupp, Håkan som blivit en kär familjemedlem. Nu är frågan, är det möjligt att ha en handikappad tupp i trädgården? Men kommer in i garaget under kvällen tills morgon? Tack, hälsningar Bella.
  Bella
 • Hej Bella,

  tack för att du kontaktat oss!

  Bor du inom detaljplanerat område så är det förbud att ha tupp om man inte har fått ett särskilt tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden.

  Bor du utanför detaljplanerat område och ingen har framfört klagomål på eran tupp så har miljöavdelningen inga invändningar.

  Ha en fin dag!
  Therese Kommunvägledare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.