Strandskydd

På en fastighet som är belägen mellan väg 9 och Murgrönevägen  i Skateholm och som i öster gränsar mot Tullstorpsån pågår sedan länge en omfattande utfyllning.
Nu har fyllningen nått ända fram till åkanten och detta måste vara i strid mot strandskyddslagen.
Sker det med tillstånd av kommunen? Om inte måste verksamheten omedelbart stoppas.
Rune Larsson

Kommentarer

  • Hej Rune,

    Vi skickar din fråga vidare till Miljöavdelningen som handhar frågor gällande Strandskydd och återkommer till dig så snart vi fått svar.

    Ha en fin dag!
    Therese
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.