Till senaste kommentaren

Storlek på facken i kärl och tömningsdagar

Hej!

Finns där möjlighet att få större fack till kartong och plast i kärl 2 och större rest i kärl 1? och kan man få tömning oftare på kärl 2? En gång i månaden är så lite och den fylls snabbt.

Mvh Stina
Stina

Kommentarer

 • Hej,

  När det gäller fördelningen i våra kärl och den tömningsintervall som gäller i dag har denna plockats fram genom plockanalyser av blandat avfall.

  Det finns i dag ca 12500 hushållsabonnemang i kommunen där jag konstaterar att behoven av indelningen varierar beroende på de konsumtionsvanor som finns i respektive hushåll.

  När det gäller just förpackningsplast har ni en möjlighet att få ett litet "komprimeringsrör" kostnadsfritt genom avhämtning hos kundtjänst eller på Anderslövs och Smygehamns återvinnginscentral. Denna kan underlätta något för att få plats med mer plast.

  Vi tittar också på möjligheter att göra om fackindelningen i kärlen, dock hänger detta på vilka anvisningar naturvårdsverket ger för framtida finansiering för insamling av förpackningar. Det finns ett beslut om att förpackningstillverkarna ska stå för insamlingskostnaden. Tyvärr sköts starten fram från 2021 till 2023.

  Slutligen vill jag uppmana er att fortsätta så som ni gör och be om tålamod inför kommande förändringar.

  Med vänlig hälsning
  Torbjörn Jönsson
  Driftchef
  Avfall och Återvinningsavdelningen
  Teknisk serviceförvaltning
  Trelleborgs kommun
  Therese Kommunvägledare
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.