Sopsortering förpackningar

Jag såg i ett inslag på nyheterna om vikten av att sortera plast. Jag föreslår att ni ändrar ordningen i sorteringstunnorna så att plasten läggs i tunna 1 i stället för tidningar som sällan blir full och framför allt inte luktar. Detta eftersom plasttunnan blir överfull på en månad. Så har man valt att göra i Malmö och det fungerar bättre än Trelleborgs alternativ
Lennart

Kommentarer

  • Hej
    Se nedan svart från Driftschefen på Vatten- och avfallsavdelningen:
    Vi avvaktar beslut om vem som ska ansvara för framtida förpackningsinsamling. Detta beslut ligger på regeringsnivå och så fort det har klarnat kommer vi eller den aktören som blir ansvarig att se över detta.
    Sofia
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.