Bygglov för solceller

Behövs det bygglov för att sätta upp solceller på villatak?

Kommentarer

 • Hej Jan,

  Vi ställde din fråga till en av våra bygglovsarkitekter som svarade följande:

  Bygglov för solceller på byggnader inom detaljplanerad område och områden med områdesbestämmelser kan krävas i vissa fall.
  Enligt plan- och bygglagen 9 kap 3c § - Trots 2 § första stycket 3 c krävs det inte bygglov för att på en byggnad montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.
  Första stycket gäller inte om
  1. kommunen enligt 8 § första stycket 9 har bestämt att åtgärden kräver bygglov,
  2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §, eller
  3. åtgärden vidtas inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken. Lag (2018:1324) .

  Mer information finner ni här:

  Behöver du ytterligare information har våra bygglovsarkitekter kostnadsfri rådgivning vardagar mellan kl.13:00-14:00 och nås via kundtjänst på 0410-73 30 00, alternativt kan du mejla direkt till samhallsbyggnad@trelleborg.se

  Ha en bra dag!
  Sofia

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.