Skällande hundar

Hej,

Finns det några generella regler då det kommer till att få ha sina hundar ute i sin trädgård skällandes från kl 19-24 varje kväll?
Peter

Kommentarer

 • Hej,

  Gällande regler för skällande hundar är det ägarens ansvar att se till att hunden inte stör omgivningen genom oljud, exempelvis kan det vara att en hund skäller eller ylar ihållande under längre perioder.

  Vad säger lagen?
  Enligt 1 § i lag om tillsyn över hundar och katter ska hunden hållas under uppsikt och skötas så att den inte orsakar skador eller avsevärd olägenhet. Detta innebär bl.a. att hunden vid behov ska hållas kopplad och inte störa omgivningen genom oljud (t.ex. genom att skälla eller yla).

  Enligt 36 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur t.ex. hundar hållas och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Med sådana olägenheter menas störningar som, enligt medicinsk eller hygienisk bedömning, kan påverka hälsan negativt och som inte är ringa eller helt tillfälliga (9:3 miljöbalken). Exempel på detta kan vara hundar som skäller eller ylar ihållande och under längre perioder.

  Om du störs av skällande hundar Om du störs av skällande hundar bör du i första hand själv tala med hundägaren om saken. Om problemet inte går att lösa på annat sätt kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen. Om du misstänker att skällandet beror på vanvård ska du istället kontakta Djurskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne, 010- 22 41 350.
  För att underlätta ärendehanteringen vill samhällsbyggnadsförvaltningen helst att klagomål lämnas in via e-tjänst för klagomål om olägenhet. Fyll även i en störningsdagbok och skicka in med klagomålet.

  Anmälan kan du göra här.
  Sofia
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.