Säker skolväg över Stavstensvägen

Borde det inte finnas markerade övergångsställen på Stavstensvägen mellan Västra Ringvägen och Ståstorpsån? Inte lätt för barn att se trafiken för parkerade bilar, finns övergångsställen gäller 10 m regeln och bättre sikt. Detta är en sträcka på ca. 900 m som många boende barn på södersidan skall gå över för att komma till och från sin skola. Detta är också en känd gatusträcka där många fartöverträdelser sker dagligen (här borde även ofta göras fartkontroller). Lämpliga ställen kan vara i anslutning till Läraregatan (huvudinfart och gångväg till skolan) Magistergatan (gångväg till skolan och flaningens lekplats och rekreationsområde) Metkroken (gångväg till flaningens lekplats och rekreationsområde). Jag tror att detta är en fråga som har missats för ingen kan väl missunna barnen en SÄKER SKOLVÄG?
Mauritz Rapportera olämpligt innehåll
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Mauritz!

  Jag har skickat din fråga vidare till Tekniska förvaltningen och återkommer så fort jag har fått ett svar.

  Ha en bra dag!
  Mattis
 • Varje dag är vi på södersidan oroliga för att det ska hända barnen något när de går över stavstensvägen då det inte finns någon säker övergång som tex ett övergångsställe. De flesta bilar upplevs köra alldeles för fort, vissa så fort som 100 km/H. Ett övergångsställe och 30 km/H hade säkrat många barns övergång över stavstensvägen.... Tråkigt om det ska behöva hända något innan det tas tag i. /Emma
  Emma
 • Hej Emma!
  Jag har vidarebefordrat dina synpunkter till Gatuavdelningen och återkommer så fort jag har fått ett svar.

  Ha en bra dag!
  Mattis
 • Hej igen!
  Så här svarar handläggare Johan Hansson på Gatuavdelningen.

  Det är beklagligt att trafikanter inte respekterar gällande hastighetsreglering. Då det handlar om ett brott mot lagstiftningen vidarebefordrar vi önskemål om fartmätning till polismyndigheten.
  Tidigare har det ansetts att övergångställen bidragit till att öka trafiksäkerheten. Flera oberoende undersökningar framhåller dock att övergångställen i realiteten kan öka risken att skadas i en trafikolycka. Med hänseende till detta förhåller sig tekniska förvaltningen restriktiva till att uppföra nya övergångsställen. Om ett nytt övergångsställe uppföras skulle framkomligheten för fotgängare förvisso förbättras, men samtidigt invaggas fotgängare också i en falsk trygghet, vilket kan medföra en ökad risk för olyckor.


  Ha en trevlig dag!
  Mattis
 • Ja det är beklagligt med alla dessa bilister som inte tänker längre än näsan går många gånger.

  Jag anser dock att framkomligheten samt säkerheten för våra barn måste förbättras enligt ovanstående inlägg, om inte med övergångsställe så på annat sätt och det är väl där ni med er expertis kommer in i bilden. Ditt svar känns lite som ett svar för sakens skull och inte ett svar med en ambition av att vilja se på problemet, stämmer detta? Om det finns oberoende undersökningar som visar på fara med övergångsställe borde det finnas oberoende undersökningar som visar på ökad säkerhet med andra åtgärder?

  Med vänlig hälsning


  Emma
 • Var föreslår Johan Hansson att skolbarnen skall kunna gå säkert över Stavstensvägen på denna sträcka? Något behöver göras, ni har ju nyligen satt upp elektroniska 30-gatskyltar på V. Ringvägen. Så tydligen jobbar ni på projektet "Säker skolväg" på vissa gator.
  Mvh
  Mauritz
  Mauritz
 • Hej igen!

  Vi skickat vidare era frågor till Johan Hansson på Gatuavdelningen. Vi återkommer med svar så fort som möjligt.

  Ha en trevlig dag!
  Mattis
 • Hej!
  Jag saknar fortfarande ett svar på min fråga den 1 aug från Johan Hansson
  Var mina barnbarn skall gå säkert över Stavstensvägen
  Tydligen är det svårt för en vuxen person på gatuavdelningen att svara
  Hur skall då skolbarnen veta  det?
  Jag väntar ett svar
  Mvh
  Mauritz
  Mauritz
 • Hej.
  Vi har skickat en påminnelse till Gatuavdelningen och återkommer så fort vi har fått ett svar.

  Ha en trevlig dag.

  Mattis
 • Hej igen!
  Så här svarar Johan Hansson.

  Trelleborgs kommun jobbar kontinuerligt med att försöka förbättra trafiksituationen runt kommunens skolor. Tanken är att detta är något som ytterligare ska accentueras genom initierandet av programmet för säkra skolvägar. Programmet har dock inte blivit politisk antaget än så det arbetet har således inte påbörjats. Angående de hastighetspåminnande-skyltarna på Västra Ringvägen är dessa en del av det kontinuerliga arbetet. Skyltarna har placerats på Västra Ringvägen eftersom den korsas av en uttalad skolväg och det är en relativt högt trafikerad väg med mycket tung trafik, samt där skyltad hastighet och gaturummets gestaltning inte upplevs som självförklarande.
  I samband med projektet för säkra skolvägar kommer vi titta närmare på var/om vi kan placera en hastighetssäkrad passage/övergångsställe på lämpligt ställe på Stavstensvägen.


  Ha en fortsatt trevlig dag.
  Mattis
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.