Rådhusdelen byggd 1971

Vad jag läst om denna så verkar det som det är tänkt att riva den, men då bör nog kommunen tänka efter lite de är ett stabilt hus byggt i betong och tegel man kan nog till och med bygga en våning till om det behövs. Det kostar nog inte mer att byta fönster och ventilation än att riva huset . Rent miljötänk är det säkert bättre att renovera än att riva.


Tommy

Kommentarer

 • Hejsan,
  Tack för din kommentar. Vi tar den varit till ansvarig enhet och återkommer när vi får svar.

  Ha en fin dag!

  Vänligen,
  Kundtjänst
  Maja Kommunvägledare
 • Hej igen,

  Vi har fått svaret nedan från Tillväxtavdelningen:

  "Tack för inspelet kring Rådhuset.

  Den tekniska statusen på Rådhusets västra flygel gör att byggnaden planeras stängas ner för verksamhet men det finns i dagsläget inga klara planer kring utveckling eller åtgärder på den västra flygeln från 1971.

  Det pågår ett detaljplanearbete för kvarteret öster om Rådhuset med syfte att utveckla bostadskvarteret öster om Rådhuset och möjliggöra ett helt kvarter med bostäder och centrumverksamhet i bottenplan. Detaljplanen är sökt av Trelleborgshem och Trelleborgs kommun gemensamt. I pågående detaljplanearbete utreds möjligheten att riva delar av den tillbyggnadsdelen som påbyggts på östra sidan av Rådhuset. I det fallet att en rivning skulle vara aktuell kommer kommunen att titta på möjligheten att eventuellt återbruka tegel som fortsatt är i fint skick. I detaljplanen kommer nu även Västra flygeln att involveras för att klarlägga byggnadens kulturhistoriska värde och därefter kan kommunen planera kommande användning eller hantering av den byggnaden."

  Vänliga hälsningar,
  Kundtjänst

  Maja Kommunvägledare
 • Frågan är varför renoverar man inte och har kommunal verksamhet i lokalerna, istället för att kommunen betalar höga hyror i andra byggnader inte ägda av kommunen. Tänk lite ekonomiskt på hur ni hanterar våra skatte pengar !
  Tommy
 • Hej,

  Vi har fått följande svar från ansvarig enhet:
  "Den centrala delen av Rådhuset som vetter direkt mot torget är renoverad och i den byggnaden har kommunen verksamheter som planeras att bestå även i framtiden.
  Västra flygelns framtid är ännu inte bestämd men där finns ett omfattande renoveringsbehov. Utredningar i detaljplanearbetet kommer utvisa vilka möjligheter det finns för användning av byggnaden i framtiden. Inhyrning och inköp av andra lokaler inom kommunen är dels fattade på strategisk nivå och genom politiska beslut varför kommunen idag har verksamhet i både egna och externa lokaler idag."

  Vänliga hälsningar,
  Kundtjänst
  Maja Kommunvägledare
 • Hej! kan jag få komma och titta på detta stora renoveringsbehov
  Tommy
 • Mycket märkligt och oekonomiskt  att hyra in sig hos externa fastighetsägare när man kan nyttja och äga dessa själv. Inget bra ekonomiskt tänk att nyttja skattepengar.
  Tommy
 • Hej igen Tommy,

  Vi har tagit din förfrågan om att komma och titta på lokalerna vidare och återkommer när vi har fått svar.
  Vi tar även synpunkterna i din senaste kommentar vidare till berörd enhet.

  Ha en fin dag!

  Vänliga hälsningar,
  Kundtjänst
  Maja Kommunvägledare
 • Hej Tommy!

  Vi har fått nedan svar från Trelleborgs kommuns fastighetschef:

  "Hej!
  Vi utgår från att frågan gäller Rådhusets västra flygel.
  I det tidigare svaret framgår det att Västra flygelns framtid ännu inte är bestämd och att utredningar i detaljplanearbetet kommer utvisa vilka möjligheter det finns för användning av byggnaden i framtiden. Innan detta är bestämt kommer inga renoveringsåtgärder att vidtas.
  År 2021 flyttades större delen av verksamheterna ut från byggnaden och nu kommer resterande verksamhet att flyttas på grund av arbetsmiljöskäl, kopplade till byggnaden.
  Tekniska serviceförvaltningens fastighetsavdelning ansvarar för drift, underhåll och förvaltning av kommunens fastigheter, önskar du ytterligare information är det enklast att du kontaktar oss direkt via telefon eller mail alternativt lämnar dina kontaktuppgifter till oss.
  Kontaktperson fastighetsavdelning: Jonny Ask 073-4422775, jonny.ask@trelleborg.se".

  Ha en fin dag!
  Vänliga hälsningar,
  Kundtjänst

  Maja Kommunvägledare
 • Hej och tack för svaret, men vad ska hända med östra flygeln då är det också miljö problem.
  Och vem hittar på att kommunen ska hyra in sig på olika ställen när man kunde renovera och bygga till istället.
  Tommy
 • Hej Tommy,

  Tack för dina frågor. Då Kundo administreras av oss på Kundtjänst, vill vi istället hänvisa dig till att vända dig till beslutsfattarna då de är bättre lämpade att svara på just dessa frågor. Du når dem på trelleborgs.kommun@trelleborg.se.

  Tack för dina synpunkter och ha en fin dag!
  Vänliga hälsningar,
  Kundtjänst
  Maja Kommunvägledare
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.