Politiker och löner i kommunen

Jag vill veta hur man resonera, när man vill höja politikerlöner med 25%, men inte har arbetat för höjning av undersköterskelöner inom vården. Detta trots att man gick ut och berömde dem efter Coron- tiden.
jag vill inte ha ett svar som pekar på att det är ett avtal mellan arbetsgivare och fack. Eftersom att ni politiker är dom som tecknat avtalen och är dom slutliga arbetsgivarna, som kan styra lönerna genom avtalsskrivningen som görs av kommunen och det är ni politiker som sätter gränser.
uppenbarligen finns ju pengar i kommunen för löneökningar. Så varför är det alltid ni politiker som skall ha mest? Ni tar beslut, men ni har ni inget ansvar för era beslut. Det har förövrigt ingen i kommunledningen. Varför inte?
mvh
Torbjörn Olsson
Torbjörn Olsson

Kommentarer

 • Hej Torbjörn,

  Tack för att du kontaktat oss. Vi har tagit din fråga vidare och återkommer när vi fått ett svar.

  Ha en fin dag!

  Vänliga hälsningar,
  Kundtjänst
  Maja Kommunvägledare
 • Hej Torbjörn
  Tack för ditt mail.

  Kommunens nya politiska löner har satts av arvodeberedningen. Denna beredning har varit 16 personer stor (inklusive ersättare), en stor grupp politiker har alltså bestämt och haft full insyn i arbetet från första början. Alla partier som har plats i Trelleborgs kommunfullmäktige har haft platser i denna beredning.
  Ordförande Venzel Rosqvist uttalar sig så här:

  Samtliga arvoden har justerats upp. Omvärlden förändras i allt snabbare takt och om ska politikerna skall kunna hänga med krävs ökad arbetsinsats därför justera tjänstgöringsgrad uppåt för ordförandena i de tyngsta nämnderna. Trelleborgs politiker kommer också jobba mer, alltså fler timmar i kommande mandatperiod. Detta är väl inte heller orimligt med tanke på alla stora projekt som händer i vår kommun. Att sedan arvodet för just kommunstyrelsens ordförande ökar är självklart. Det är det är det absolut största och tyngsta uppdraget vi har i kommunen. Det folk inte tänker på är att KSO ansvarar för en verksamhet med omsättning på fyra miljarder kronor om året och med mer än 4 000 anställda. Det är ett gigantiskt uppdrag. Och trots det har KSO idag inte kommunens högsta ersättning.” 
   
  Så kan vi inte ha det, det måste rättas till, tillägger Venzel Rosqvist.

  Svar från Sofia Bennet Politisk sekreterare Moderaterna
  Trelleborgs kommun


  Sofia Bennet
 • Hej!
  Nu har det gått 17 dagar utan något svar. Vilket var vad jag förväntade mig.
  Det har också hänt ett och annat under tiden. Ann Kajson Carlqvist har velat ha en löneökning med 75%, vilket hon sedermera tagit tillbaka delvis.
  Dock verkar motiveringen till löneökningen lite märklig. ”Målet med löneökningen är att få fler att engagera sig i det politiska arbetet i Trelleborg”.
  Mina frågor till Carlqvist och den valda kommunalstyrelsen i Trelleborg blir då.
  Är ni politiker för lönernas skull eller för att ni vill hjälpa och stötta kommunens innevånare?
  Varför resonerar ni inte likadant när det gäller löner till undersköterskor som jobbar inom vården? Där har ni ju också alla möjligheter att påverka.

  Dessutom kan jag tala om att jag hade endast krävt 35000 i månaden för att vara kommunalrådsordförande, eftersom jag gjort jobbet för medborgarnas skull inte för min egen.
  Med vänliga hälsningar
  Torbjörn Olsson
  Jag bor i kommunen
  Torbjörn Olsson
 • Varför svarar ni inte på mina frågor?
  Detta var endast en förklaring till hur ni kommit fram till era egna arvodeshöjningar.
  Åter igen. Hur resonerar ni till att ni politiker skall ha arvodeshöjnigar, men det finns inga pengar till höjningar av t.ex. undersköterskelöner inom vården?
  Dessutom vill jag veta vilket straffrättsligt ansvar våra politiker, i kommunen, har t.ex. i arbetsmiljöfrågor.
  En annan fråga ni heller inte svarade på är. Varför är det inte lika viktigt att höja lönerna för vårdanställda inom kommunen, som politiker?
  Vore det inte bättre att få fler att intressera sig för vårdyrket, så att kommunen kan ge den vård som alla har rätt till? Detta utan att vårdpersonalen går på knän.

  Sedan är ju en annan fråga.
  När man sitter med och bestämmer arvode för sig själva, Venzel Rosqvist, är inte det jäv?

  Jag är inte intresserad av ett svar från en anställd av ett parti, utan jag vill ha ett svar från en politiker som är vald att ingå i kommunen.
  Med vänliga hälsningar
  Torbjörn Olsson
  p.s. Oavsett vad det står om när svaret är skrivit, fick jag ”svar” på min första fråga, först den 31 december.
  Torbjörn Olsson
 • Hej Torbjörn!
  Tack för att du kontaktar oss!
  Vi ha vidarebefordrat dina frågor till den politiska sekreteraren Sofia Bennet. Vi återkopplar med ett svar till dig så snart vi har ett svar från henne.
  Med vänlig hälsning Kundtjänst
  Kenneth Kommunvägledare
 • Hej Torbjörn

  Ursäkta lite sent svar, det har varit jul och väldigt mycket jobb. (endast en förklaring).

  Tack för ditt mail. Som generellt svar kan jag skriva att Trelleborgs KSO har backat ifrån den tidigare föreslagna lönehöjningen som arvodesberedningen tog fram.
  Kommunstyrelsens ordförandens lön i Trelleborg ligger nu i linje med den lön som Riksdagsledamöter i Sverige har.

  Mvh/ Sofia Bennet
  Sofia Bennet
  (Uppdaterad )
 • Hej!
  Åter igen ett ickesvar.
  En av mina frågor var också. Varför är det viktigare med politikerlöner än löner till undersköterskor?
  En annan fråga var, vilket straffrättsligt ansvar KSO har när det gäller t.ex. arbetsmiljöbrott, detta apropå hennes påstående om ansvar?
  varför undviks det att svara på det?
  Dessutom, som jag skrev, vill jag att en ansvarig politiker svarar.
  Inte en politisk sekreterare utan ansvar i den kommunala verksamheten.

  med vänliga hälsningar
  Torbjörn Olsson 

  Torbjörn Olsson
 • Hej Torbjörn,

  Dina frågor är skickade till Kansliet och ombedda att bli besvarade av en ansvarig politiker som du efterfrågar.

  Ha en fin dag!
  Therese Kommunvägledare
 • Hej!
  Kommer att fortsätta skriva tills jag får svar.
  varför är det så svårt för er politiker att svara på frågor från de som ni är valda av?

  Sofia Bennet.
  Eftersom du tycker att en skillnad på 17000 är i linje med en riksdagsledamots lön. Tycker du då att en undersköterskas lön är i linje med din lön?
  Vi lever tydligen i olika verkligheter.
  Ned vänliga hälsningar
  Torbjörn Olsson
  Torbjörn Olsson
 • Då var det 21 februari och fortfarande inget svar.
  Då blir det en tilläggsfråga.
  Ser ni politiker oss väljare bara som röstboskap som kan ignoreras tills nästa val?
  Jag tycker det tyder på maktfullkomlighet och översitteri att inte svara på frågorna.
  Ni borde ju ha tid eftersom ni idag sitter fyra politiker och gör samma jobb som en politiker gjorde förr.
  Åter mina frågor.
  Varför är det viktigare med arvodeshöjningar till politiker än lönehöjningar till vårdpersonal?
  vilket arbetsgivaransvar har ni som politiker som motiverar en sådan kraftig höjning? Jag vill ha reda på om en politiker kan straffas för t.ex. Arbetsmiljöbrott.

  Sedan en fråga till Bennet.
  Två gånger valde du att svara på mina frågor. Ingen av gångerna svarade du på samtliga frågor och du skrev i gen förklaring till varför. Hur ser du på att man, i en demokrat, endast svarar på de frågor man vill?
  Med vänliga hälsningar
  Torbjörn Olsson
  Torbjörn Olsson
 • Hej Torbjörn.
  När det gäller arvode till politiker så vill jag inte uttala mig då det sätts av arvodesberedningen och ett nytt förslag klubbades igenom igår kväll. När det gäller löner i stort så har vi i Sverige en mycket bra modell mellan arbetsgivare och fackliga företrädare där vi politiker inte skall vara delaktiga så av denna anledning så kan jag inte svara på dessa frågor.
  Ann Kajson Carlqvist

  Ann Kajson Carlqvist
 • Idag är det den 3 mars och fortfarande inget svar.
  Dessutom har jag för mig att jag skrev i slutet av februari. Dock ser jag inte att det är på denna sidan.
  Dock ytterligare en fråga till våra politiker.
  är vi väljare och innevånare i kommunen bara intressanta i valtider?
  Det verkar ju vara himla svårt att svara på frågorna jag ställt.
  Men denna sidan är kanske mest till för syns skull.
  Med vänliga hälsningar
  Torbjörn Olsson
  Torbjörn Olsson
 • Hej,

  Se ovan svar från Ann Kajson Carlqvist.

  Denna sida drivs och övervakas av tjänstepersoner i kommunen. Har du frågor till våra politiker är det bättre att använda andra forum.

  Önskar dig en trevlig helg!

  Trelleborgs kommun

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.