Placering fängelse

Hej
varför inte lägga planerade fängelset intill Rättspsykiatriskt centrum. Bör väl finnas samordningsvinster avseende driften. Dessutom slipper ni ”tjafset med dagens placering”.
mvh
inge

Kommentarer

 • Hej Inge,
  Tack för att du kontaktar oss! Vi tar din idé vidare till planavdelningen.

  Ha en fin dag,
  Therese Kommunvägledare
 • Tillägg till mitt förslag angående fängelseplacering.
  Åkermark värderas högt i kommunens planering av verksamheter, med all rätt. Mitt förslag om placering av fängelse intill psykiatriskt rättscentrum innebär att detta hamnar innanför planerad ringväg (mot stadskärna).
  Detta är att fördedra framför dagens planerade placering. I framtiden kommer säkerligen aktuella bönder som har mark innanför Ringvägen inte värdesätta denna så högt som tidigare beroende på svårigheter att korsa Ringvägen. Istället finns här möjlighet för kommunen att planera ytterligare verksamheter.
  Inge Heide
 • Hej Inge,
  Under granskningsperioden för Detaljplanen PL-2020-51 finns möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. Efter granskningsperioden svarar kommunen på alla skriftliga synpunkter som har inkommit. Vid eventuella överklaganden kan endast de som har skickat in skriftliga synpunkter under samråds- eller granskningsperioden överklaga till Mark- och Miljödomstolen.

  Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa lämnas skriftligen senast den 22 september 2021.

  Jag ser att ditt meddelande är registrerat 17:00 igår 2021-09-22. Vill du att jag vidarebefordrar dina tankar som ett Yttrande till Planavdelningen i ärendet?


  Therese Kommunvägledare
 • Lågg det tilsammans med mitt tidgare förslag angående placering av fängelset.
  Inge Heide
 • Hej igen Inge,

  Tack för snabbt svar. Jag vidarebefordrar det till Planavdelningen.

  Ha en fin eftermiddag,
  Therese Kommunvägledare
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.