Parkering Kungahusen

Hej

Vi i villaområden på Kung Hans/Kung Helges väg Trelleborg fick information att ett P-förbud träder i kraft 2/3-2020 från kommunen, då ett flertal klagomål om att fordon - kör för fort (Velodromkörning) - parkerar så att boende ej kommer ut/in från garage - långtidsparkerar m.m. Detta sker då i ett villaområde intill Västervångskolan där sådana risker för barn skall minimeras. - Arbetsfordon nattparkerar upp på trottoaren för att inte stoppa trafik (har även bild på detta).
Denna falska trygghet varade c:a 1månad, därefter målades P-rutor upp på gatan med tillåten parkering, UTAN information till någon i villaområdet.
OBS-det är c:a 90% parkerande av boende Kung Karl/Kung Kristian som kör runt-runt och letar parkering.
Hur kan någon/vem, ansvarig genomföra detta med rent samvete utan att informera
boende villaägare om detta ?, ( detta vill/kräver jag ha ett svar på som innevånare i Trelleborgs Kommun ).
Richard Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Rickard,

  Här kommer svar från Gatuchefen:


  ”Beslutet gällande den reglering om p-förbud som  trädde ikraft 2/3  grundades på att ett relativt stort antal boende på  berörda gator hört av sig till Trelleborgs kommuns gatuavdelning angående  svårigheter att komma till/från deras fastigheter, samt att det även inkommit  farhågor om bristande framkomlighet för utryckningsfordon. Gällande
   framkomlighet för utryckningsfordon hade det vid platsbesök uppdagats att det  kan finnas risk för problem med en effektiv uttryckning på grund av begränsad  framkomlighet för större fordon.

  Gatuavdelningen ser att regleringen gällande  parkeringsförbud inte enbart genererar positiva effekter som förbättrad framkomlighet till/från fastigheter och för räddningsfordon, utan att det också kan medföra  negativa konsekvenser för de boende som mister en viss parkeringsmöjlighet för  t. ex gäster.

  Viktigt att ha med sig är att det gäller allmän väg och att  reglerade ytor för parkering får användas av alla. Regleringen som trädde ikraft måndag 2/3 var alltså inte tänkt som en  slutlig reglering av berörda gator utan gatuavdelningen  arbetade sedan med att se över en reglering som möjliggör viss uppstyrd  parkering på gatan, vilken nu är införd.  Gatuavdelningen kan i efterhand dock se att man underskattat  informationsbehovet från de boende gällande parkeringsregleringen i de berörda  gatorna. Detta är något som vi måste ta till oss inför liknande ärenden. ”
  Sofia Kommunvägledare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.